Zůstaňte ve Woknech a ušetříte

Rivalitu mezi operačním systémem Windows a operační platformou Linux často mnozí lidé zjednodušují jako souboj přístupu za peníze proti přístupu zadarmo. Ve skutečnosti tomu tak není. Jde jen o tvrdý souboj dvou obchodních modelů. Nikoliv o souboj hodných dobrodinců lidstva se zlými vykořisťovateli, jak je někdy prezentováno.

Může se vám stát, že ve vaší firmě zaměstnáte člověka, který vás začne přemlouvat k odchodu z platformy Windows na platformu Linux. Pravděpodobně bude vysvětlovat, že tímto krokem zcela uspoříte náklady za software, protože přejdete do takzvané říše Open Source (databáze „otevřených“ neboli neustále se vyvíjejících a bezplatných programů). Ano, pořízení Linuxu může být i zadarmo. Ale domnělá lacinost je zavádějící, protože zde vždy jisté náklady jsou, neboť pořizovací cena softwaru představuje jen asi deset procent z celkových nákladů. Podbízivé ceně odpovídá také veškerá přidaná hodnota, kterou nakupující obdrží. Přejdete-li na Linux, nezískáváte žádnou podporu, školení nebo dokonce záruky. Jedinou pomocnou rukou jsou tak diskusní skupiny, kam přispívá každý, kdo umí psát, a elektronické manuály, což znamená obrovské množství práce při řešení každého sebemenšího problému, protože neexistuje nikdo, kdo by podal pomocnou ruku. Navíc správce sítě pro prostředí Linux by zároveň měl být programátorem, a tato „dvojí“ kvalifikace ve spojitosti s akutním nedostatkem profesionálů znamená, že jeho plat bude o 20 až 30 procent vyšší.

Peklo Open Source
Uživatel nejen Linuxu, ale i dalších programů s nálepkou Open Source, které na této platformě běží, je tak víceméně odkázaný na milost či nemilost ostatních. Jistě, i tady se někdy lze odpovědi či pomoci dopátrat, ale není pravidlem příliš velká rychlost. Často se stává, že hledání řešení trvá neúnosně dlouho, nebo že se ze zdánlivé banality vyvine problém neřešitelný. Platforma Linux je záležitostí akademickou a nadšeneckou, ale zkuste požádat nějakého zarytého linuxáře o školení pro celou firmu při přechodu na Open Source. Samozřejmě v duchu proklamované základní myšlenky „vše zdarma“. Linux zkrátka funguje právě na bázi dobrovolnosti nebo nadšení, ale takto se samozřejmě problémy řešit nedají.

Lahůdka pro právníky
Zahraniční studie ukazují, že všichni dodavatelé a distributoři Linuxu (včetně Hewlett-Packard, IBM, Novell [SuSE a Ximian] a Red Hat) si po té, co nějaká firma zrušila Windows a vyměnila je za dotyčný systém, začali účtovat nemalé částky za takové nezbytné položky, jako je technická podpora, produktové záruky a náhrady licencí. Přitom devět z deseti podnikových zákazníků prohlásilo, že by jim přechod z Windows na OSS nepřinesl žádné hmatatelné obchodní výhody. Dalším problémem volně šiřitelných operačních systémů je, že poskytují jen minimální nebo vůbec žádné záruky. Toho pak využívají různí nezávislí programátoři, kteří si pečlivě hlídají, zda jejich jádra programů (kódů) se nevyskytují v komerčně využívaných produktech. V reakci na čím dále častější spory ohledně patentů a dalších copyrightových práv začal Microsoft nabízet svým zákazníkům pojištění IP Protection. To zajišťuje, že uživatelé softwaru jsou chráněni před případnými žalobami kvůli používání nelicencovaných částí, pokud by byly na platformě Windows objeveny.

Mnichovský Kocourkov
Městská správa v bavorské se Mnichově rozhodla opustit Windows a přejít na Linux. To bylo rozhodnutí linuxovou komunitou velmi oslavované jako první takového rozsahu a formy. Radnice v Mnichově nicméně záhy zjistila, že přechod bude dražší než setrvání u současného systému s následnými aktualizacemi. Přesto radnice v nastoupené cestě pokračovala. Ale pak musela od původního záměru upustit poté, co bylo zjištěno, že implementovaný Linux může porušovat úctyhodných, až 283 různých patentů, jejichž majitelé by mohli chtít v případě komerčního využití své práce finanční náhradu. Mnichov se sice dále pokouší vsadit na Linux, ale musel vybrat jinou verzi a jiného dodavatele – o ztrátě času či finančních prostředků ani nemluvě.

Software jako cedník
Posledním argumentem, který by vás mohl znejistět a přimět k migraci na Linux, je bezpečnost aplikace. Právě bezpečnost, náchylnost k incidentům nebo celkový přístup k řešení otázky IT security je často zdůrazňovaný komunitou Open Source a používaný jako argument proti Microsoftu. Nicméně jde o demagogii založenou na obecně přijímaných mýtech, nikoliv na realitě. Porovnávat můžeme třeba bezpečnost platformy Windows Server 2003 v porovnání s dvěma hlavními konkurenty (Red Hat Enterprise Linux a Novell SuSE Linux Enterprise Server) v období leden až březen 2005. Microsoft ve sledovaném období vydal dvanáct bezpečnostních bulletinů opravujících 16 unikátních nedostatků, přičemž průměrná doba od okamžiku oznámení objevu nedostatku do vydání záplaty byla 19,65 dní. Naproti tomu Red Hat vydal 42 bezpečnostních doporučení zabývajících se ošetřením 101 nedostatku, z nich bylo 95 unikátních. Průměrná reakční doba navíc byla 34,35 dne. Platforma SuSE Linux měl 24 bezpečnostních doporučení odstraňujících 137 nedostatků (130 unikátních), přičemž každý z nich ohrožoval uživatele v průměru 32,3 dne.

Odejdi i s Linuxem
Shrneme-li to, pak bude-li vám správce vaší sítě doporučovat migraci z Windows na Linux, tak ho s klidným srdcem propusťte. Oproti Linuxu totiž představují Windows, vyčísleno nezávislými analytiky, úsporu finančních nákladů ve výši čtrnáct procent a úsporu času při nasazení v délce šesti měsíců. Argumenty vašeho počítačového experta budou asi velmi účelové, protože mu v konečné fázi půjde o zvýšení platu, což mu jistě potvrdí další Linuxoví nebo Unixoví odborníci. Nakonec, bude-li vás děsit historkami o špatné bezpečnosti produktů Microsoftu, pak si uvědomte, že Microsoft každoročně investuje zhruba třetinu svého rozvojového rozpočtu právě do bezpečnostních technologií. V absolutních číslech jde o částku převyšující dvě miliardy dolarů. Výsledkem je například Microsoft AntiSpyware nebo SP-2 pro platformu XP.

Text: Jiří Ptáček
Foto: archiv redakce Byty, domy, zahrady duveruje antivirovému systému ESET NOD32

Napsat komentář