Zámková dlažba, ideální řešení

Zdobí velká náměstí a veřejná prostranství, v poslední době je však betonová zámková dlažba oblíbeným materiálem i pro realizaci venkovních povrchů v zahradách a na pozemcích u rodinných domů. K jejím přednostem patří nejen odolnost a barevná i tvarová variabilita, ale také jednoduchost pokládky, kterou lze zvládnout i svépomocí.

Základní surovinou pro výrobu prvků zámkové či zatravňovací dlažby je betonová směs, do níž se přidávají další přísady, jež modifikují vlastnosti výsledných produktů. Oba typy dlažby se pokládají na rovný, dobře slehlý terén (eventuálně upravený válcem nebo vibrační deskou).

Pod dlažbu pro pojízdné plochy je nutná vrstva hrubší kamenné drti, po osazení obrubníků – ideálně do betonu – přidáme ještě drť jemnou. Obě vrstvy důkladně zhutníme vibrační deskou. Pro plochy pochozí bude stačit drť jemnějšího charakteru, a to pouze v jedné vrstvě. Nakonec volně aplikujeme písek urovnaný latí do roviny, do něhož se už přímo klade dlažba. Betonové lože není nutné, protože eliminuje jednu z největších výhod zámkové dlažby, jíž je možnost snadného rozebrání v případě nutnosti, navíc bychom tak přišli o skvělé nivelační schopnosti takto upraveného povrchu.

Samotná pokládka by měla začít od nejnižšího místa plochy směrem k nejvyššímu. Postup usnadňuje široká škála prvků obsahující i půlky, rohové segmenty a podobně, kvůli atypickým podmínkám lze dlažbu i odborně lámat (nechte s poučit).

Po pokládce následuje zásyp spár mezi prvky jemným suchým křemičitým pískem, který zvládneme dobře s pomocí smetáku (pro práci je tedy nevhodné deštivé počasí).

Posledním krokem je finální zhutnění celé plochy vibrační deskou opatřenou návlekem, který dlažbu ochrání před poškozením. Po zhutnění je třeba spáry dosypat pískem a plochu na čisto zamést.

Napsat komentář