Z čeho postavit nový bazén

Na trhu nám výrobci nabízejí řadu atraktivních bazénů z různých materiálů. Předtím, než se pro nějaký rozhodnete, byste měli znát jejich klady a zápory.

Trvanlivost z betonu
Betonový bazén má ze všech typů bazénu má nejdelší životnost, je odolný vůči mechanickému namáhání. Má téměř neomezenou variabilita tvaru a ze všech typů bazénu je zde nejširší výběr barevných odstínů, což nabízí možnost dokonalého sladění bazénu s okolním interiérem. Na druhou stranu je zde delší doba stavby, větší pracnost a ze všech typů bazénů relativně nejnákladnější. Z toho hlediska nejlevnější alternativou jsou celoplastové svařované bazény. Základním materiálem pro výrobu skeletu bazénu jsou desky a pásy z polypropylénu hladkého povrchu, barvy bleděmodré. Plastová vana umístěná na předem připravenou betonovou desku musí být obetonována popřípadě tepelně izolována což se provádí součastně s napouštěním bazénu. Výhodou těchto bazénů je jejich rychlá a jednoduchá montáž, přitom finančně se jedná o nejméně nákladný typ. Ale i toto řešení nabízí velkou variabilitu tvarů, takže si můžeme zvolit libovolný tvar bazénů a to i s integrovaným schodištěm.

Opravitelná fólie
Foliové montované bazény  mají obvodový plášť bazénu vymodelovaný ocelovým plechem opatřeným vícevrstvým antikorozním nátěrem, popřípadě plastovými prefabrikáty. Do tohoto pláště, postaveného na připravenou betonovou desku je zavěšen vinylový liner tloušťky 0,6 (0,8) mm. Také tento typ má rychlou a jednoduchou montáž a je méně nákladný než betonové bazény. Nespornou výhodou těchto bazénů je i jejich snadná možnost opravy při poškození. Na druhou stranu nejsou příliš variabilní, musíte si vybrat pouze z typů dodávaných výrobcem. Také jsou méně odolné proti mechanickému namáhání a v případě ocelového pláště může hrozit koroze.

Jednoduchý laminát
Posledním typem bazénů jsou laminátové bazény. Jejich konstrukci tvoří laminátová vana, která se již hotová dováží na stavbu. Tento typ bazénu není proto možné zhotovit na místě. Laminátová vana je uložena na předem připravenou armovanou betonovou desku o síle 15 cm, poté zafixována suchou nebo polosuchou betonovou směsí, zasypané do mezery mezi bazénem a výkopem. Tento bazén je opět vhodnější na zahradu nežli do interiéru.  Montáž laminátového bazénu je jednoduchá a jeho výhodou je, že je z jednoho kusu materiálu vysoké pevnosti. Na druhé straně je tento bazén těžkou opravitelný při nějakém poškození, můžete si vybrat pouze z typů dodávaných výrobcem a jen z jednoho barevného odstínu.

Zastřešení skoro nutnost
Hlavní otázkou pro budoucího uživatele bazénu je, zda klimatické podmínky daného prostředí slibují předpoklad jeho dlouhodobého užívání v každém roce. Protože je však podnebí v České republice velmi proměnlivé, nechá se jím mnohý zákazník zviklat a upustí od svého záměru – realizace bazénu. Ale proč si kazit příjemnou představu o plavání v bazénu nepříznivým počasím, když ho lze velmi efektním a zároveň vysoce kvalitním způsobem zastřešit. Řešením jsou různé typy zastřešení. Jednou variantou jsou kovové konstrukce s výplní polykarbonátem. Další možností jsou zimní zahrady, což je nejčastější trend pro velké zapuštěné bazény. Dnes už jsou výrobci zimních zahrad tak důmyslní, že díky kvalitním a promyšleným konstrukčním systémům lze ze zimní zahrady vytvořit útulnou letní zahradu prozářenou sluncem.

Text: Jiří Kovář, foto: archiv autora

Napsat komentář