Vybíráte tepelné čerpadlo? Zužte svůj výběr na výrobky disponující Evropskou značkou kvality Q

Nepoctiví prodejci tepelných čerpadel nejsou výsadou České republiky, zkušenosti s nimi má řada zemí západní Evropy. Právě na ochranu před klamáním zákazníků vznikla Evropská značka kvality Q představující standardy, které dnes pomáhají s orientací na trhu v 12 zemích Evropy.

Myšlenka definice standardů na poli tepelných čerpadel se zrodila v Rakousku a Německu, odkud se rozšířila do dalších 10 zemí Evropy, včetně České republiky. Evropskou značku kvality Q získá tepelné čerpadlo v případě, že:

 • jeho dovozce splňuje předem definované podmínky (viz níže),
 • výkon tepelného čerpadla splňuje minimální požadavky,
 • výkon a provozní hluk tepelného čerpadla potvrdí k tomu určené testovací centrum, v případě České republiky je jím Strojírenský zkušební ústav, s.p. v Brně.

Pokud jde o podmínky na dovozce, pro získání Evropské značky kvality Q je třeba, aby dovozce:

 • měl vybudovanou servisní síť, jež je schopna poskytnout technickou podporu do 24 hodin,
 • dodával tepelná čerpadla s návodem v místním jazyce,
 • garantoval dodávku náhradních dílů nejméně po dobu dalších 10 let.

V případě požadavků na samotné tepelné čerpadlo je nutné splnit podmínky:

 • shody hlavních komponentů s mezinárodními i národními předpisy,
 • na maximální úroveň akustického hluku provozu čerpadla,
 • minimálního výkonu COP, které jsou u jednotlivých typů čerpadel následující:
  • 4,3 u čerpadel země/voda,
  • 5,1 u čerpadel voda/voda,
  • 3,1 u čerpadel vzduch/voda,
  • 4,3 u čerpadel přímé odpařování/voda.


Ptejte se prodejců, jestli nabízené výrobky disponují Evropskou značkou kvality Q

V případě, že kupujete tepelné čerpadlo, jež je držitelem Evropské značky kvality Q, máte jistotu, že uváděné parametry jsou správné a samotné tepelné čerpadlo patří k tomu lepšímu, co lze v České republice získat. Při návštěvě jednotlivých prodejců se tedy ptejte na to, jestli jimi prodávaná čerpadla disponují Evropskou značkou kvality Q pro Českou republiku. Samozřejmě, neuděláte chybu, pokud okruh svých “favoritů” zúžíte pouze na výrobky, které touto značkou disponují. U těchto čerpadel lze sice předpokládat mírně vyšší vstupní investice, víte však, za co si připlácíte. Plus, jednoduché počty jasně ukazují, že investice do kvalitního tepelného čerpadla s vyšší pořizovací cenou se Vám díky levnému provozu vrátí za cca 5 – 6 let.


Napsat komentář