Vybíráme topení v podlaze

Topení zabudované v podlaze není ve stavitelství žádnou novinkou. V posledních letech tento způsob vytápění ale lidé využívají stále častěji a přestává se považovat za luxus. Proč?
Neviditelné topení. Tak by se s trochou nadsázky mohlo nazvat podlahové vytápění, které nás i přesto, že je nemáme na očích, může svými vlastnostmi velmi příjemně překvapit.
O podlahovém vytápění mnozí odborníci hovoří jako o zdroji tepla pro budoucnost. I když je zabudované v podlaze, vytápění tímto způsobem je nejen mnohem efektivnější, ale také energeticky méně náročné než klasické metody ohřívání vzduchu v bytě.

Elektrika v podlaze
Prvním typem podlahového topení jsou elektrické vytápěcí systémy. Ty využívají energie efektivněji než tradiční radiátorová řešení na základě termického působení. Plně elektronické termostaty zajišťují velmi přesnou regulaci a tím šetří spotřebu energie. Toto řešení dává dohromady o 15 procent nižší spotřebu energie než tradiční způsoby vytápění. Elektrické podlahové vytápění je výborným řešením, zvláště jedná-li se o renovaci. Položení topných kabelů a topných rohoží je velmi jednoduché, a proto jsou přestavby s podlahovým vytápěním často projekty „udělej si sám“. Převážná většina výrobců podlahových krytin upozorňuje na nevhodnost pokládky podlahových krytin na elektrické podlahové vytápění. Důvodem bývá reakce podlahových krytin na intenzivní náběhový ráz.

Rohož pomůže
Tam, kde je rozhodující nízká stavební výška podlahy, například při přestavbách, se použije topných kabelových rohoží. Rohože jsou přelity zalévací hmotou na 6 mm. Poté je položena mezivrstva, na kterou je namontována dřevěná podlaha. Tam, kde podlahová výška u betonové podlahy není tak důležitá, používá se tepelných elektrických kabelů, které jsou pokryty minimálně 30 mm vrstvou betonu. Výkon topného systému by neměl přesáhnout 100 W/m2, a to platí jak pro topné kabelové rohože tak i pro elektrické tepelné kabely.

Rovnoměrné rozdělení tepla
Pro elektrické tepelné systémy platí, že mají mít rovnoměrné rozdělení tepla po celé podlahové ploše. Rovnoměrného rozdělení tepla se docílí uložením trubic/kabelů v hloubce min. 30 mm do betonu, se vzájemným odstupem mezi trubicemi 300 mm c/c nebo odstupem mezi kabely 150 mm c/c. Na ochranu tepelných kabelů a zajištění rovnoměrného rozdělení tepla musí být topná podlahová rohož pokryta min. 6 mm podlahovým tmelem. Před položením rohože se podklad musí natřít podlahovým základem. Při použití podlahového vytápění na vodní bázi u podkladových konstrukcí nebo polystyrénu (hustota min. 30 kg/m3) se musí počítat s deskami rozdělujícími teplo, aby tak bylo zajištěno rovnoměrné rozložení tepla. Tam, kde se pokládají desky rozdělující teplo, se jako mezivrstva pokládá podlahová lepenka 500 g/m2, aby se zabránilo přílišnému hluku mezi podlahovými prkny a deskami.

Než se dřevěná podlaha položí
Než začnete s pokládáním podlahy, musí teplota a vlhkost vzduchu v budově odpovídat budoucím předpokládaným klimatickým podmínkám (např. mezi 35-65 % poměrné vlhkosti vzduchu – RV, ca. 20°C). Toho lze dosáhnout např. tak, že se zařízení podlahového vytápění uvede do provozu v příslušném rozsahu a každý den se provádí potřebné větrání. Při renovačních pracích, kdy se topné kabelové rohože pokládají na existující suché podpodlaží, se může začít s pokládáním podlah, jakmile je zalévací tmelová směs připravena k nanesení. Pro zajištění dostatečné tuhosti na podlahové ploše se může vbudovat pod úchytný systém deska rozdělující tlak. Záleží na tom, jaká je tloušťka prken, stupeň zatížení a hustota polystyrénové desky.

Dobré rady na konec
 Používá-li se podlahové vytápění na vodní bázi s úchytným systémem, je nutno pokládat 20,5 mm nebo 22 mm masivní podlahy. Než se začne s pokládáním, musí se podlahové vytápění vypnout, aby lepidlo dobře působilo. Díky specifickým vlastnostem dřeva se musí podlahové vytápění při zvyšování i při snižování tepla regulovat pomalu. Zařízení podlahového vytápění může být výhodně zapnuto po celý rok. Termostat je totiž na rozdíl od jiných tepelných zdrojů schopen regulovat přísun tepla.

text: Miroslav Kubát
foto: archiv

 

Napsat komentář