Vybíráme střešní krytinu

Kromě estetického hlediska je při výběru střešní krytiny nutno brát v úvahu půdorys domu, geografickou polohu dané oblasti, klimatické podmínky. Důležitý je také sklon střechy, její možné zatížení, odolnost krytiny vůči povětrnostním vlivům, životnost, barevná stálost a samozřejmě cena.

Než se pro danou střešní konstrukci a krytinu napevno rozhodnete, je dobré poradit se s výrobcem, zeptat se na případné nejasnosti, prověřit, mají-li produkty požadované atestace, jak je to se záruční dobou a reklamačními podmínkami, s pozáručním servisem…

Červená stále vede
Barva hraje při výběru střešní krytiny jednu z nejdůležitějších rolí. I když kdysi byla jednoznačnou volbou červená a v Českých zemích po ní lidé stále sahají nejčastěji, lze pro střešní krytinu zvolit jakýkoliv odstín: modrou, zelenou, hnědou, černou, antracitovou, šedou, dokonce i bílou nebo žlutou. V podstatě lze postupovat dvěma směry: vybrat si barvu střechy a jí potom přizpůsobíte ostatní barvy objektu včetně oken, parapetů, okapů, nebo postupovat obráceně.

Ploché střechy
Úhel, který svírá střešní rovina s vodorovnou rovinou, je pro volbu typu střešní krytiny jedním z rozhodujících faktorů. Střechy lze rozdělit na dvě základní skupiny: ploché a šikmé. Ploché střechy jsou střechy s nulovým nebo velmi malým spádem, (kolem 3%). Nehodí se pro horské oblasti, protože sníh, který se na nich v zimě hromadí, zatěžuje stropní konstrukci. Pro střechy s minimálním spádem je vhodná krytina z mědi, ocelového pozinkovaného nebo titanzinkového plechu. Nosná konstrukce rovných střech je stejná jako stropní konstrukce, následuje tepelná izolace, parotěsná zábrana, která eliminuje pronikání par z nitra domu do izolace a izolace proti vodě. U obrácených střech (například zelené) je hydroizolace pod tepelnou izolací. Pro tyto druhy střech jsou vhodné i další materiály. Pokud se rozhodnete právě pro plochou střechu, zadejte její projekt přímo firmě, která bude izolace realizovat a požadujte mnohaleté záruky (minimálně 10 let).

Šikmé střechy
Oproti plochým střechám mají menší nároky na nepropustnost vody, je však nutné počítat se stavbou nosné konstrukce a vyvstává tedy otázka využití podkroví. Nosnou konstrukci šikmé střechy mohou tvořit trámky uložené mezi nosnými zdmi (vhodné pouze pro pultové střechy), variantou pro pultové a sedlové střechy jsou nejlevnější a nejjednodušší sbíjené vazníky, které lze realizovat i svépomocí. Složitější typy střech vyžadují klasickou tesařskou konstrukci, lze však pracovat i s dřevěnou lepenou konstrukcí, ocelí či železobetonem. Jde však o cenově náročnější varianty. Nejpoužívanějším typem šikmé střechy je sedlová, jejíž spád se pohybuje od 10 do 55 stupňů. Konstrukčně nenáročné jsou i pultové střechy, ostatní typy střech jsou řemeslně složitější a materiálově náročnější, tedy i dražší. Potřebují totiž větší počet hřebenáčů a jiných doplňků. Na tyto typy střech lze použít v podstatě jakýkoliv typ střešní krytiny.

Druhy střešních krytin
Nejpoužívanější je stále klasická krytina z pálené hlíny. Je velmi trvanlivá, mrazuvzdorná, odolná vůči agresivním složkám v ovzduší, navíc nevyžaduje zvláštní údržbu. Její životnost se běžně pohybuje okolo 50-70 (i více) let, trvanlivost lze prodloužit různými povrchovými úpravami včetně glazování. Základní sortiment doplňují speciální prvky proti skluzu sněhu, větrací průduchy atd. I když jsou mnohem dražší než tašky, nevyplatí se na nich šetřit. V závislosti na druhu lze pálenou tašku použít už od sklonu 12°, běžně však od 25°.
Betonové tašky jsou sice levnější než pálené, ale jejich hmotnost je srovnatelná (40-80 kg na m2 ), stejně jako barevná škála a doplňkový sortiment. Vyrábějí se z křemičitého písku, cementu a barevných pigmentů. Prostup potrubí, hromosvodu a antény střešní krytinou i zakončení střechy u okraje zajišťují různé tvarovky, které jsou cenově náročnější. Betonovou tašku lze použít už od sklonu 22°.

Plechová krytina se často používá na horách, protože dobře odolává extrémním povětrnostním podmínkám. Vyrábí se z různých materiálů i různého tvaru a profilu. Plechové střechy nepotřebují náročnou údržbu, jsou mrazuvzdorné a na rozdíl od betonových a pálených tašek velmi lehké (kolem 8 kg na m2). Nejmenší dovolený sklon pro plechové šablony je 32,5°. Často se používá ocelový pozinkovaný plech, rovný či profilovaný do tvaru vlnovek nebo tašek a natřený různými plastovými nátěry a vrstvami, popřípadě posypaný drobným kamenivem. Tvar šablony a síla posypu tlumí hluk deště. Hliníkové krytiny už se nevyplatí používat bez povrchové úpravy, protože vlivem kyselin obsažených v deštích korodují. Současné hliníkové krytiny mají různou povrchovou úpravu, která jim zaručuje vysokou životnost.

Cementovláknité desky mohou mít tvar různých šablon i klasických vlnovek. Vyrábějí se ze směsi cementu a syntetických vláken, jejich povrch bývá upraven nástřikem. Na rozdíl od betonových a pálených tašek je tato krytina velmi lehká. Používá se od nejmenšího sklonu střechy 15°- 20°.

Základem asfaltových šindelů je odolná tkanina s minerálním posypem různých barev. Krytina z asfaltových šindelů je velmi lehká (5-10 kg na m2), lze ji použít pro střechy se sklonem od 10° do 60°. Přibíjí se na souvislé dřevěné bednění, hřebenáče se mohou řezat ze šindelových listů přímo na stavbě, ale některé firmy nabízejí i speciální nárožní a hřebenové dílce.

Nejjednodušší a nejlevnější střešní krytinou užívanou hlavně pro jednoduché zahradní dřevostavby je asfaltová lepenka pokrytá pískem a vlnité bitumenové desky. Jsou velmi lehké a snadno se pokládají.
Naopak krytina ze štípané břidlice patří k cenově nejnáročnějším, je však elegantní a její životnost je vysoká. Břidlicový kámen se štípe a řeže do šablon různých tvarů, které se upevňují na dřevěné bednění. Nejmenší dovolený sklon pro krytiny ze štípané břidlice je 25°.

Klempířské konstrukce
Jde zejména o okapní systémy (žlaby a svody) a další klempířské práce, z nichž některé se dají nahradit například plastovými střešními doplňky. Na klempířské části se nejčastěji používá pozinkovaný plech, který – je-li bez další povrchové úpravy (například poplastováním) – vyžaduje údržbu nátěrem. Další možností je titanzinkový plech s dlouhou životností. Nejkvalitnější a zároveň nejdražší je měděný plech. Okapy a svody mohou být i plastové. Pro obyvatele horských oblastí by mohlo být v zimě zajímavé temperování okapů.

Napsat komentář