Vybíráme sluneční kolektory

Před samotnou instalací je dobré požádat výrobce o všechny technické parametry. Ty pak porovnejte s ostatními nabídkami. Součástí systému kolektoru je nosná konstrukce. Ta musí být podstatně jiná na ploché, svažité střeše, než na střeše sedlové.

Správné umístění musí být
Konstrukce musí být ošetřena takovým nátěrem, aby nekorodovala alespoň 20 let, nejlépe když bude pozinkovaná. Mějte na paměti, že k ní budete mít špatný přístup. Sluneční kolektory se instalují optimálně jižním až jihozápadním směrem. Maximum výkonu kolektorů je kolem 14. hodiny. Pokud nevyhovuje orientace sedlové střechy, lze využít vhodnou štítovou stěnu, střechu garáže, přístavku, pergoly. Problémy se správnou orientací odpadají při umístění kolektorů na ploché střeše nebo na terénu (pozor na stínění dorůstajícími stromy nebo přístavbami).

Co vyžaduje kolektor
Není-li montáž na střechu možná, lze kolektory upevnit na vhodný podstavec v blízkosti domu, integrovat do svahu nebo postavit na plochou střechu. V každém případě je vhodné dbát, aby potrubí vedoucí do zásobníku a z něj, bylo co nejkratší. Dále si musíme uvědomit, že pro sezónní přípravu TUV se jako teplonosná kapalina používá voda. V případě celoročního provozu se musí použít nemrznoucí kapalina, která má mít podobné fyzikální vlastnosti jako voda (kromě bodu tuhnutí). Tomu vyhovují kapaliny na bázi propylenglykolu např. Solaren. Směs vody s Fridexem na bázi etylenglykolu je jedovatá a podle hygienických předpisů se nesmí používat.

Čelem k jihu
Pro montáž slunečních kolektorů se nejlépe hodí plochy orientované směrem na jih. Odchylka o 45 stupňů na východ nebo západ je však zcela možná, neboť nesnižuje výnos nijak podstatně. Mimo to lze odchylku od ideální orientace na jih a od nejvhodnějšího sklonu střechy do určité míry vyrovnat zvětšením plochy kolektoru. Dále by mělo být zajištěno, aby na kolektory pokud možno v průběhu celého roku nepadal stín nějakého stromu nebo budovy. Vedle charakteristik samotného kolektoru je totiž účinnost solárního zařízení v podstatné míře závislá také na tom, v jakém úhlu na kolektor dopadá sluneční záření. Největšího výtěžku dosáhneme tehdy, když světlo dopadá na kolektor stále kolmo – to bychom ale museli kolektorem celý den hýbat (to se nedělá, taková pokusná zařízení se dávno pokazila).

Dopady slunce semění s obdobím
Optimální sklon pevného kolektoru je v různých ročních obdobích odlišný, neboť Slunce je v létě výše než v zimě. Je-li plocha kolektoru orientována na jih, lze v letní polovině roku získat největší výnosy při sklonu 20-30 stupňů. V zimních měsících by byl nejvhodnější úhel přibližně 60 stupňů. Pro celoroční využití k ohřevu vody je v našich zeměpisných šířkách u skromně dimenzovaných kolektorů ideální sklon 50 stupňů. Tento sklon je výhodný z toho důvodu, že kolektory jsou optimálně nastaveny ke Slunci především v přechodném období. V létě to lze sotva považovat za nevýhodu, neboť většinou bývá k dispozici přebytek slunečního záření a proto může být malé zhoršení stupně účinnosti zanedbatelné.

Pozor na dodavatele
Pokud vám firma tvrdí, že výkon jejího plochého kolektoru vztažený na 1 m čtvereční absorbční plochy je vyšší než 1000 W, je něco v nepořádku. Takový kolektor by byl vlastně perpetum mobile. Také je podezřelé, když vám budou tvrdit, že daný kolektor dokáže uspokojit více než 70 procent vašich energetických potřeb. Od dodavatelů požadujete atesty a proměření výkonu solárního zařízení. Ověřte si způsob zasklení kolektorového pole, jeho spojení se zásobníkem, způsob pájení trubek. Důležitou okolností je i způsob spojení s trvalým doplňkovým zdrojem tepla a synchronizace jejich chodu pomocí řídící jednotky.

text: Martin Matoušek
foto: archiv autora 

 

Napsat komentář