Vybíráme si správný kotel – 1. díl

Kotel je srdcem vytápění a ohřevu teplé vody v každém rodinném domě. Proto současně se stavbou nového domu řešíme i jakým kotlem dům vybavíme. Nabídka na trhu je veliká, ale jaké vlastnosti by měl mít náš ideální kotel?

Základní otázka, kterou si musíme položit je, jakým palivem bychom chtěli topit a jakou účinnost by naše zařízení pro vytápění mělo mít. Ideální by bylo, aby kotel spaloval cokoliv, to je však možné pouze v klasickém kotli s pevným roštem, v němž shoří vše co se do něj nasype.
V tomto případě však o účinnosti zařízení, kvalitním spalování, komfortu obsluhy či dokonce o ekologii nemůže být ani řeč.

Ekologie vs. úspora peněz
Pokud však chceme hovořit o moderním ekologickém kotli s pohodlným obsluhovacím procesem, musíme zvolit kotel automatický. Při výběru kotle se většinou v první řadě řeší otázka – jaké palivo je na trhu nejlevnější. V současné době je asi nejlepším řešením zakoupit automatický kotel, který spaluje uhlí a pelety. Uhlí jako domácí surovina bude pravděpodobně nejlevnější. Evropská směrnice EU č. 2003/96/ ES zavádí ekologické daně na paliva, elektřinu a pohonné hmoty. Podle posledních informací budou energie i v ČR zatížené sazbou daně, o které není ještě definitivně rozhodnuto.

Těžká volba
Jen je třeba vzít v úvahu i tuto finanční zátěž a do budoucnosti s ní počítat. Ceny energií jsou spojené nádoby, takže všechny pouze poskočí směrem nahoru a nám nezbývá než šetřit a platit. Po nasazení ekologické daně se zřejmě cena uhlí mírně zvedne a přiblíží se ceně pelet. K používání pelet je již v západní Evropě poměrně silný trend. Velmi zajímavé jsou takzvané alternativní pelety, které se vyrábějí z rostlin. Mají trošku nižší výhřevnost než pelety dřevěné, ale jsou o polovinu levnější než pelety dřevěné. Bohužel tyto peletky nehoří bez problémů v každém kotli.

Typy kotlů
Podle typu hořáku rozlišujeme několik typů kotlů. Jedním z řešení je automatický kotel s otočným roštem. Ten tvoří dvě nad sebou posazené komory, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je otočný rošt, který umožňuje dokonalé spalování uhlí, pelet i dřevěné štěpky s účinností nad 80%, ale i snadné odstraňování popela. Kotle jsou regulovatelné od 30 – 100 % a tak nepotřebují akumulační nádrže. Přikládat stačí 1 x za 1 – 3 dny.

Roura na dřevo
Dalším typem jsou kotle s rourovým hořákem. Ty využívají principu generátorového zplynování dřeva, kdy odtahový ventilátor odsává spaliny z kotle nebo vhání vzduch do kotle. Těleso takového kotle tvoří svařenec z ocelových plechů o tloušťce 3 – 8 mm. Tvoří je násypka paliva, která je ve spodní části opatřena žáruvzdornou tvarovkou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívající prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami. V zadní části těla kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Horní část spalinového kanálu má odtahové hrdlo pro připojení na komín. Primární i sekundární vzduch systém předehřívá na vysokou teplotu, to dává vyšší účinnost hoření. Po vyhoření paliva se ventilátor automaticky vypne.

Kotel jako kovářská výheň
Posledním a nejmodernějším typem jsou kotle s retortovým hořákem. Svůj název dostaly podle toho, že princip spalování v nich připomíná hoření v kovářské výhni – retortě. V tomto systému je z násypky hořáku palivo dopravované šnekovým podavačem, který tvoří motor s převodovkou a šnekovnice, do litinového kolena – retorty. Zde je mechanismus vytlačuje vzhůru na kruhový rošt. Retorta se nachází ve směšovači, do kterého ventilátor fouká vzduch drážkami mezi retortou a roštem, přímo do nahořelé vrstvy paliva. Pro správnou funkci hořáku je nutné drážku mezi roštem a kruhovým nadstavcem směšovače dobře utěsnit tmelem určeným pro teploty nad 1200°C. Při retortovém spalování se intenzita rozdmýchávání paliva reguluje škrtící klapkou na ventilátoru a tím se zvyšuje nebo snižuje množství spalovacího vzduchu. Popel a struska pak přepadávají přes okraje roštu do popelníku pod směšovačem. Tento typ je ideální pro spalování pelet.

Text: Vladimír Iliev z internových zdrojů
Foto: Rioni, Ekoefekt  

 

Napsat komentář