Vodní život na zahradě

Rybníček ve vaší zahradě, jako vodní biotop, může poskytnout nový životni prostor pro mnohé druhy zvířat a rostlin, se kterými se ve volné přírodě můžete setkat třeba jen zřídka. Budete jistě souhlasit, že je fascinující, vytvořit kousek od dveří svého domova kouzelný koutek přírody, hemžící se různými druhý živočichů a hýřící sytými tóny zeleně a barevnými květy.

Svůj rybníček umístěte v místě, které dobře znáte. To je především důležité v rodinách, kde jsou děti. Váš rybníček by neměl ležet přímo pod stromy, neboť padající listí rybníček znečišťuje a narušuje biologickou rovnováhu. Výrůstky kořenů by mohly rybníčkovou fólii poškodit nebo plastový rybníček posunout nebo pozdvihnout z vodovážné pozice.

Pozor na slunce
Přímé slunce by nemělo na Váš rybníček přes den svítit více jak 6 hodin. Zbývající čas dne by měl být rybníček ve stínu. Označte si zahradní hadicí polohu a tvar jezírka. Podle označení se může každý člen rodiny podílet na výběru správného místa a můžete také vysledovat průběh slunce a stínu na vybraném místě.

Typ podle velikosti
Jestliže má být hladina vašeho rybníčku větší než 4 metry čtvereční, pak zvolte rybníček foliový, protože tak můžete navrhnout formu a velikost zcela dle svých představ. Kromě toho jsou fóliové rybníčky při této velikosti nákladově výhodnější. Jestliže plánujete menší rybníček než 4 m2, je lépe zvolit některý z plastových rybníčků od firmy Heissner, které mají jednotlivé zóny tvarovány tak, aby pobřežní i ostatní rostliny měly svoji potřebnou minimální hloubku.

Nepoužívanější je PVC
S pomocí fólie se dají rybníčky o této velikosti vybudovat jen těžko nebo s výrazně vyššími náklady. Heissner nabízí folie z různých materiálů. Každý materiál má rozdílné vlastnosti při zpracování, trvanlivost, přizpůsobivost k podloží a vztah k životnímu prostředí. Z nich jsou PVC fólie nejpoužívanější, neboť jsou flexibilní, měkké a nechají se dobře lepit. Eventuelní pozdější opravy jsou u PVC fólií mnohem jednodušší. Další typ, PE fólie, jsou vyrobeny z polyethylenu, který je vstřícnější k životnímu prostředí. Nejlépe se hodí k použití v jednom kuse, aniž by se musel lepit. Speciální EPDM-fólie je vyrobena z flexibilního syntetického kaučuku. Tyto fólie vydrží mnohem větší zatížení a dobře se zpracovávají. Náklady na kaučukovou fólii jsou ale zřetelně vyšší než například u PVC fólie.

Čím hlubší, tím lepší
Hloubka vašeho rybníčku je také velmi důležitá. Průměrná hloubka rybníčku by měla být minimálně 40 cm. Čím hlubší bude rybníček, tím lépe a rovnoměrněji se bude udržovat teplota vody. Vše, co je zahloubeno v zemi, je méně závislé na venkovní teplotě. Správně zvolená hloubka rybníčku má značný vliv na to, aby se v létě rybníček nepřehříval a v zimě zcela nevymrzl. Velmi důležité je správné rozmístění rostlinných zón.

Bažinka
Bažinatá zóna by měla vést kolem celého rybníčku jako žlábek, s přívodem vody jen na několika místech. Tak vznikne močálovitá zóna s hloubkou 0-10 cm, kde se daří nejkrásnějším rostlinám, napřiklad Kypreji nebo Vrbině. Plochá vodní zóna se napojuje na bažinatou zónu a je hluboká zhruba 20 až 40 centimetrů. Zde rostou velmi vysoké rostliny jako je třeba Orobinec, které mohou vyrůst až do výše dvou a půl metru. Hlubinná zóna by měla mít hloubku 60-150 cm . Většina rostlin hlubinné zóny má listy či květy na vodní hladině, jako například Plavín a Leknín bílý.

Není voda jako voda
Při prvním plnění a při výměně vody vodou z vodovodního řádu se dostane chlor a mnoho dalších rozpuštěných solí do rybníčku. To má negativní vliv na mikrobiologii v rybníčku. Zpravidla máte po výměně vody průhlednou čistou vodu, která se ale během několika málo týdnů může silně zakalit, či zezelenat. Těmto nepříjemným důsledkům lze zabránit tím, že vodu nevyměníte kompletně. Doplňujte rybníček čerstvou vodou v případě potřeby jen velmi pomalu a po etapách.

Ani dešťová voda
Také shromažďováním a použitím dešťové vody lze sice ušetřit vodovodní vodu, ale shromažďovaná dešťová voda v cisternách či kádích obsahuje mnoho nečistot a částic prachu ve formě květního prášku a létajících semen, které s každým prvním deštíkem po delším období sucha jsou spláchnuty z vaší střechy do cisterny. V cisterně začíná proces rozkladu těchto částic. Rozpuštěné živiny se ale nespotřebují, neboť nejsou k dispozici žádné rostliny. Naplní-li se rybníček dešťovou vodou, vznikne přebytek živin chudých na kyslík. Důsledkem je kalná voda. Použijte dešťovou vodu jen příležitostně nebo jen v malém množství, například na vyrovnání vypařené vody.

Text: Jiří Kropylák
Foto: archiv firmy Heissner 

 

Napsat komentář