Úvěry pro budoucnost

Úvěry na „zelená“ řešení

Ceny paliv a energií rostou, tento vývoj se nezastaví ani v budoucnu. S řešením nedostatku energií, zdrojů tepla, paliv a vody se potýká celá EU, naše republika bohužel není výjimkou. Naštěstí však také přibývá lidí, kteří cítí zodpovědnost k přírodě. Tyto dvě důležité premisy nutí odborníky hledat nové cesty k úsporám a vyvíjet technologie, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí.

Nejde však jen o techniky: fakt, že náklady na zařízení, která mohou ve finále ušetřit značnou část celkových energetických výdajů domácnosti, je jednou z nejlepších investicí do budoucnosti, si začínají uvědomovat i finančníci. Výrazem toho je také nabídka nového produktu, který se v září 2008 objevil na českém úvěrovém trhu. Jde o podporu financování právě alternativních zdrojů energie v segmentu bydlení, s níž přichází Raiffeisen stavební spořitelna. 

Nepříjemné pravdy
Ceny paliv a energií ovlivňuje nejen rostoucí poptávka a klesající zásoby zdrojů, ale také jejich vzájemné propojení. Nelze tedy očekávat, že se vlivu zdražení na domácí rozpočty vyhneme chytrou volbou topného  média. Přece jen však lze konstatovat, že nejrychleji se bude vzhůru šplhat cena elektrické energie, a to hlavně proto, že poptávka nejen vysoko převažuje dodávky, ale navíc neustále roste. Ostatně dokladem zmíněného dlouhodobého trendu je následující tabulka z údajů Českého statistického úřadu.

 

 Předpokládané zvýšení cen v roce 2008 
 Elektřina pro domácnosti:  10 % (pro podniky 15 %)
 Plyn:   cca 5 %
 Voda:      cca 5 %

 Předpoklad zdražení pro příštích 5-10 let 
 Elektřina:  10–15 % ročně
 Plyn:  5–10 % ročně
 Voda:  cca 4 % ročně

Šetřit a vyrábět
Nepříznivý trend mohou zmírnit nebo dokonce eliminovat pouze technologie a systémy, u nichž růst přidané hodnoty přesahuje 10 % ročně. Jde zejména o úspory formou zateplení a o výrobu elektrické energie na bázi fotovoltaiky, kde za současného ekonomicky přijatelného stavu existuje možnost růstu ještě o 70%. Při úvahách o možných způsobech řešení situace je nutné mít na zřeteli, že pro toho kterého člověka či konkrétní domácnost se hodí vždy jen určitý  alternativní přístup. Jde přitom o zhodnocení perspektivy a ceny nových technologií, jejich obslužnosti, dostupnosti a dlouhodobosti, svou roli v tomto procesu samozřejmě hraje mimo jiné také cenová politika státu a EU (stanovení podpory a výkupních cen energie). Budoucnost patří systémům s minimálními nároky na mechaniku. Jako prioritu lze označit právě už zmíněné úspory tepelné energie a možnost výroby vlastní elektrické energie, která se mohou stát i zdrojem příjmu fyzických osob a neenergetických podniků.

Porovnání jednotlivých variant úspor a výroby ekologické energie 

 Druh úspor / OZE   Náklady (Kč)   Celkový Zisk – Úspora Kč / rok
 Solární systémy  530.000   Ú     24.000
 Tepelná čerpadla  360.000   Ú     16.000
 Fotovoltaika  1.000.000    Z     72.000
 Čističky odpadních vod  90.000   Ú     8.000
 Řešení pasivní (zateplení) 210.000    Ú     14.000

Úvěry se slevami
V projektu zaměřeném na úspory energie v rámci bydlení jsou s ohledem na náklady, složitost technologie a dostupnost pro fyzické osoby relevantní zejména energie slunečního záření, systémy založené na principu tepelných čerpadel, minimalizace ztrát spojených s únikem tepla (zateplování), a také využití tepla z odpadních systémů. V rámci kampaně, kterou Raiffeisen stavební spořitelna odstartovala prvního září, lze využít podpory ve formě slev na nákup příslušných zařízení. Spořitelna nabízí svým klientům seznam pěti partnerů, prodejců alternativních zdrojů energií, odborníků na „zelená“ řešení, jimž důvěřuje, ovšem nejde o žádné dogma: klient si může sám dodavatele vybrat, například v návaznosti na svoje předchozí dobré zkušenosti. Ti, kteří nabídky využijí, mají v rámci úvěru šanci koupit například střešní solární panely mnohem výhodněji než dosud, a to se slevou od pěti do padesáti tisíc korun.

Rozdělení obnovitelných zdrojů energie

● voda ● geotermální energie ● vítr ● sluneční záření ● biomasa ● tepelná čerpadla

Co jsou přímé úspory
Typy úspor, které jsou ovlivněny fyzikálními principy či parametry materiálů a umožní energii uspořit či efektivně vyrobit: teplo, tepelná čerpadla, čističky, solární systémy – ohřev nosného média.

Co jsou nepřímé úspory
Jde o takzvané kompenzace energetických nákladů na bydlení, kdy vedle efektivní výroby energie pro vlastní potřebu lze energii prodávat na trhu,  a tím kompenzovat náklady na energie jiné: fotovoltaika

Přednosti tepelného čerpadla
Úspornost, zlepšující se cenová dostupnost a kratší návratnost investice,
nezávislost na cenách energií, výhodná dvoutarifní sazba dodávky elektrické energie, téměř bezúdržbový provoz, automatika a z ní plynoucí vysoký komfort, snadná regulace, možnost dálkového ovládání, srovnatelnost provozních nákladů s vytápěním dřevem. Vyšší pořizovací náklady kompenzují nízké provozní náklady, obvyklá doba návratnosti investice je cca 4 – 8 let.

Klady fotovoltaiky
Systém je velmi variabilní, se snadným provozem a nenáročnou údržbou. Fotovoltaické panely na výrobu elektrické energie jsou nejefektivnější na šikmých střechách orientovaných na jih nebo jiho-jiho západ. Způsob jejich montáže lze přirovnat k montáži střešních oken, doba realizace se pohybuje kolem 5 měsíců. Životnost fotovoltaických článků je 20 let, výrobci garantují po celou tuto dobu zachování minimálně 80% jmenovitého výkonu. Náklady na výstavbu dosahují cca 100 000 Kč/1kWp, o konečné ceně rozhodují parametry konstrukce střechy a přípojného místa.

Proč zateplovat budovy
Normy pro zateplení nově stavěných a rekonstruovaných domů (tloušťka stěn a požadované tepelně izolační vlastnosti materiálů) se postupně zpřísňují.

Nejčastější úniky tepla (domy a byty)

   dům   byt
 Okna a dveře  20 – 30%   40 – 50%
 Obvodové zdi  30 – 50%  30 – 40%
 Strop či střecha  15 – 35%  5 – 8%
 Podlaha či sklep  5 – 20%   4- 6%

 

Co je nízkoenergetický dům

Jde o stavbu s optimálním systémem zateplení, kdy maximální možná spotřeba energie na vytápění se pohybuje do 50kWh/rok na 1m2 vytápěné plochy.

Text: ll,
Foto: CČB, Sollaris, Ikea

Napsat komentář