Typy tepelných čerpadel

Vyznat se v názvech typů tepelných čerpadel je jednouché, pokud si uvědomíte, že první slovo označuje odkud tepelné čerpadlo bere energii (země, voda, vzduch), druhé slovo označuje jak tepelné čerpadlo energii dodává do objektu (voda, vzduch).

Označení země/voda tedy znamená odběr tepla ze země a ohřev vody v topném systému. Některá čerpadla země/voda mohou být označována i jako voda/voda. Tepelná čerpadla vzduch/voda Maximální univerzálnost, to je hlavní přednost tepelných čerpadel vzduch – voda. Nejvíce se používají takzvané split jednotky, tedy tepelná čerpadla dělená na vnější a vnitřní jednotku.

Pracují i do -20 stupňů
Vnější jednotka (výparník s ventilátorem) venku nasává vzduch, ze kterého je odebírána tepelná energie a opětně je tento vzduch (ochlazený) vyháněn do venkovního prostoru. Vnitřní jednotka umístěná v objektu zabezpečuje výrobu topné vody a teplé a užitkové vody. Moderní tepelná čerpadla pracují spolehlivě i při velmi nízkých venkovních teplotách (až do –20°C).

Vzduchové vs. zemní
U vzduchových tepelných čerpadel se na první pohled zdá, že musí být levnější než čerpadla s odběrem tepla ze země, protože odpadnou drahé vrty. Není to ale až tak jednoduché. Čerpadlo se vyznačuje jednoduchou instalací. Na druhé straně za silných mrazů má nižší účinnost. Samotné vzduchové čerpadlo je mnohem složitější a dražší než zemní čerpadlo. Pokud je to technicky možné, je nejlevnějším řešením instalace plošného kolektoru, za ním obvykle následuje vzduchové čerpadlo a nejdražší je řešení s vrty. Koupíte-li hodně levné vzduchové čerpadlo, budou samozřejmě pořizovací náklady výrazně nižší než u zemních čerpadel. Ovšem za cenu vysoké spotřeby elektrické energie pro tepelné čerpadlo, vysoké hlučnosti a výrazného omezení uživatelského komfortu.

Tepelná čerpadla země /voda
V plastovém zemním kolektoru cirkuluje voda (nemrznoucí směs), která se průchodem zemním kolektorem „ohřívá“ o několik stupňů Celsia. Poté putuje do výměníku tepelného čerpadla (výparníku), který ji ochladí, tedy odebere z ní teplo. Tento cyklus se neustále opakuje. Odebírat nízkopotenciální energii ze země můžeme buď z kolektoru horizontálního, z takzvaných rýh. V takovém případě jsou v hloubce cca 1,5 m uloženy plastové hadice.

Nejdražší vrt
Zde je ovšem nezbytný větší pozemek. Pokud jste omezeni místem můžete čerpat energii ze svislého vrtu. Ten má tu výhodu, že nepotřebuje téměř žádný pozemek, ale vrtné práce z něj činí nejnákladnější variantu tepelného čerpadla. Jsou firmy, které vám budou tvrdit, že vaše podloží je pro vrt nezpůsobilé, protože do skály se „nedá vrtat.“ Je to právě naopak, do skály se vrtá velice dobře, protože vrt se nezasypává a není nutné ho pažit. Kvalitní vrtná souprava může ve skále odvrtat 90 – 120 m vrtů za den.

Stop mýtům
Komplikované vrtání je v lokalitách s písky, štěrky nebo v oblastech, kde se střídají měkké a tvrdé vrstvy podloží. Existuje také mýtus, že plošný kolektor vymrazí zahradu. Pokud je zemní kolektor špatně navržen nebo proveden, může podchladit půdu nad sebou a ovlivnit růst vegetace. U správně navrženého kolektoru rozloženého v zahradě do velké plochy k výraznému vychlazování země nedochází a na vegetaci nemá kolektor v podstatě žádný vliv. Celý systém bychom mohli charakterizovat tím, že se jedná o řešení poskytující stabilní topný výkon, ale s trochu vyšším pořizovacími náklady.

Text: Jan Nápravník
Foto: Stiebel

 

Napsat komentář