Terasa je brána do přírody

Terasa vašeho domu představuje velmi účinné propojení interiéru a exteriéru. Obvykle bývá součástí projektu domu a považuje se za nedílnou součást stavby.

Posezení na terase je vždy vítaným zpestřením běžného způsobu bydlení. Ale umístění terasy si v mnoha případech nemůžeme příliš vybírat, protože je již předem dané sklonem a tvarem terénu, výhledem po okolí, nebo rozmístěním sousedních domů, stromů a objektů. Asi málokdo postaví terasu u rušné hlavní komunikace. Vliv mohou mít také různé předpisy, místní nařízení a zvyklosti, ale i vaše koníčky a zájmy. Někdo chce na terase pěstovat květiny, z čehož pramení určité podmínky, jiný ji chce využít k astronomickým pozorováním. Jinému terasa poslouží jako správné místo pro lokaci voliéry s papoušky nebo třeba ke cvičení při východu slunce. Ideální podmínky nastávají u širších pozemků, kdy terasa může lemovat celou boční stranu domu a být přístupná nejen z obývacího pokoje, ale i z dalších obytných místností v přízemí. Má-li mít terasa plnohodnotnou funkci, nemůže být užší než 180 cm,  aby se na ni vešel kulatý stůl se sezením pro čtyři osoby. Její celkový prostor by měl mít plochu větší než 10 m2.

Začínáme jednoduše
Finančně nejméně náročné jsou terasy v rovinatém terénu vytvořené  obložením kamenných placáků nebo dlaždic přímo na zhutněný násep do vrstvy písku a kamenné drti.  Časem spárami proroste postupně tráva a terasa se tak stává plynulým pokračováním zahrady v návaznosti na obytný prostor. Nevýhodou jsou nerovnosti a zanášení hrubších nečistot do interiéru. Řešení však umožňuje i velmi nepravidelný tvar s meandry vzrostlé zeleně. Náročnější terasy vznikají uložením keramické dlažby na tenkou desku buď z prostého, nebo slabě vyztuženého betonu opět položenou na štěrkopískový “polštář”. Jeho tloušťka bude závislá podle druhu zeminy v podloží, tedy respektive zda je propustná či nepropustná. Ve výsledku dostáváme dokonale rovnou dlažbu, která si nezadá s povrchy v interiéru. Již ve fázi projektu je dobré pamatovat na přívod elektrického proudu. Nejen k osvětlení, umožňující využívat terasu i během letních večerů, ale i pro případnou instalaci elektrického grilu. Uvažujeme-li o terase jako o místě pro třeba jen příležitostnou letní kuchyni, pak určitě přijde vhod i přívod vody a vyústění kanalizace.

Trochu předpisů
Jelikož se plocha terasy započítává do celkové plochy domu, pak jedinou překážkou jejího vybudování by mohlo být jenom překročení maximální zastavěné plochy stavby. Jsou ale i případy, kdy terasu budujeme dodatečně. To by mohlo být z pohledu stavebního zákona posuzováno buď jako přístavba nebo drobná stavba, popřípadě i jako stavba jednoduchá, která vyžaduje samostatné stavební povolení. V takovém případě se ale musí jednat o plochu terasy nad 16 m2 nebo spojení terasy s opěrnou zdí. Terasa jako přístavba běžně navazuje na dům a drobná stavba znamená terasu od domu úplně oddělenou.

Text: Pavlel Nápravník, foto: archiv autora

 

Napsat komentář