Teplo v domě není zadarmo

Zateplení budovy je vysoce odborný zásah, při kterém se může víc pokazit než prospět. Kolem dvaceti až pětadvaceti procent tepla uniká obvodovým zdivem. Proto se vyplatí místo investice do oprav stávající omítky investovat do zateplení fasády.

Mnoho firem se zabývá poradenstvím v oblasti úspory energií. Proto snad nejlepší řešení je nechat si poradit. Zdarma jsou schopni poskytnout základní informaci energetičtí auditoři České energetické agentury (www.ceacr.cz), která je příspěvkovou organizací ministerstva průmyslu a obchodu. Zabývá se energetickými audity. Také existují elektronické verze poraden na www.i-ekis.cz. Zde je možno zasílat dotazy. Samostatnou kapitolou při zateplování je použití pěnového polystyrenu. Na webových stránkách Sdružení EPS ČR, www.epscr.cz nebo www.sdruzeni-zps.cz mají zpracované veškeré informace o technických vlastnostech tohoto izolantu včetně technických detailů pro instalaci.

Zateplení zvyšuje cenu nemovitosti
Dodatečné zateplování budov se provádí na již postavených objektech všeho druhu za účelem zvýšení hospodárnosti vytápění, či chlazení, větší šetrnosti k životnímu prostředí a hlavně z finančních důvodů. Samotné zateplení budovy nám přinese nejen tyto výhody, ale i mnohé další. V dnešní době se každý potenciální majitel objektu snaží koupit objekt co nejlevnější a s co možná nejnižšími dodatečnými náklady. Jelikož zateplená budova má také mnohem lepší akustické izolační vlastnosti a obvykle bývá mnohem reprezentativnější, tak se také její zateplení projeví v odhadní ceně budovy jejím navýšením.

Dodatečné zateplování budov
Samotné dodatečné zateplování můžeme rozdělit na zateplování rodinných domů, velkých panelových domů a zateplování průmyslových objektů. U všech těchto izolací máme dvě hlavní hlediska podle kterých posuzujeme výhodnost zateplování. První aspekt je kvalita zateplení, čili celkové zlepšení izolačních vlastností objektu a s tím spojená úspora peněz při vytápění budovy. Druhé hledisko je samotná cena dodatečného zateplení. Toto je v dnešní době hlavní kritérium jelikož se pohybuje řádově v milionech korun a je potřeba mít tyto peníze k dispozici okamžitě. Z tohoto důvodu také stále ještě převládají panelové domy nezateplené. Samotní nájemníci si dodatečnou tepelnou izolaci nemohou dovolit, a státní dotace, které většinu nákladů pokrývají jsou velmi omezené a tudíž nedostačující.

Metody zateplení
U rodinných domů hraje při rozhodování o zateplení a druhu zateplovacího systému ještě mnoho dalších aspektů, nejenom cena. I když cena je stále hlavním kritériem pro volbu zateplení, musíme brát v úvahu i spoustu dalších důvodů. Budova musí splňovat protipožární normy. Také musí být izolace estetická a v harmonii s původním podkladem a okolními stavbami. U rodinných domků stavěných z cihel je jiná prodyšnost než u panelových domů, a proto nejsou příliš vhodné polystyrénové systémy. Mnohem lepší vzhledem k prodyšnosti budovy jsou zateplovací systémy s vláknitými deskami.

Panelové domy
U panelových domů se zase mnohdy musí brát v potaz výška budovy a počítat statické kotvení zateplovacího systému. Nad výšku budovy 22,5m musí být použita vata. U průmyslových objektů se nehledí tolik na konečný vzhled, ale hlavně na jednoduchost a účelnost zateplení. Dodatečné izolace budov dělíme podle několika kritérií. Například podle toho co zateplujeme, tedy na zateplování zdí, zateplování střech, zateplování stropů, izolace podlah a izolace základů. Pak jej můžeme dělit podle druhu zateplení na vnitřní zateplování a na vnější zateplování.

(red)

Napsat komentář