Tepelná čerpadla

Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie. Tepelné čerpadlo Fighter 2020 dokáže přeměnit nízkopotenciální teplo obsažené ve vzduchu na teplo pro vytápění a ohřev vody. Je to moderní zařízení určené pro venkovní instalaci.

Plášť čerpadla je vyroben z kvalitní nerezové oceli, což zaručuje dlouhou životnost i v náročných klimatických podmínkách. Ekvitermní regulace automaticky upravuje teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. FIGHTER 2020 je z výroby naplněn ekologicky nezávadným chladivem R404A.

TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda
Řízené větrání se zpětným ziskem tepla pro vytápění a ohřev vody Zvláštním typem tepelných čerpadel vzduch-voda jsou tepelná čerpadla, která zajišťují řízené větrání. V nových domech s dobrou izolací a utěsněnými okny je řízené větrání důležité pro zajištění správného vnitřního klimatu. V nedostatečně větraných místnostech dochází k hromadění vlhkosti, vzniku plísní a alergenů s negativními důsledky na zdraví. Tepelná čerpadla Fighter zajistí nezbytnou výměnu vzduchu a současně využijí teplo z odpadního vzduchu, které je při klasickém větrání vypouštěno bez užitku okny.

TEPELNÁ ČERPADLA země/voda
Pro vytápění a ohřev teplé vody. Tepelná čerpadla země-voda využívají teplo akumulované v zemi. K tepelnému čerpadlu se teplo přivádí pomocí kolektorů – plastového potrubí, ve kterém cirkuluje nemrznoucí směs. Kolektory se ukládají do povrchové vrstvy půdy do hloubky asi 1,2 m nebo do vrtů hlubokých několik desítek metrů. Délka kolektorů závisí na tepelných ztrátách domu a místních podmínkách. Instalace plošného kolektoru je levnější než uložení do vrtu, ale vyžaduje dostatečně velký pozemek, minimálně 300 až 400 m2 pro běžný rodinný dům. Jako zdroj tepla je možné využívat i spodní vodu. Tento způsob získávání energie je závislý na dlouhodobě stabilní vydatnosti pramene asi 3 000 l/hodinu a vyžaduje zbudování dvou studní. Z jedné se voda čerpá a do druhé „vsakovací“ se ochlazená voda vrací. Instalace vyžaduje vložení dalšího výměníku tepla, aby se zabránilo zanášení tepelného čerpadla. Často bývá toto řešení finančně i technicky náročnější než využití zemních kolektorů.

FIGHTER 1140
FIGHTER 1140 je tepelné čerpadlo země-voda. Je určeno pro domy s vyšší tepelnou ztrátou, nebo pro objekty, kde je požadavek na větší množství teplé vody. FIGHTER 1140 je vybaven ekvitermní regulací pro řízení teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě, oběhovými čerpadly pro topný a primární okruh a elektrickým topným tělesem, které slouží jako elektrokotel a je možné jeho výkon spínat ve stupních 3, 6 a 9 kW.
NIBE – Tepelná čerpadla s vynikajícími topnými faktory

Švédský důraz na kvalitu
Každá instalace tepelného čerpadla NIBE je schvalována autorizovaným technikem NIBE. Tím je kontrolována nejen kvalita výrobku, ale i kvalita a správnost instalace. Naším cílem je zajistit dlouhodobě bezproblémový provoz tepelných čerpadel NIBE. NIBE Heating – dodavatel tepelných čerpadel FIGHTER na náš trh je jednou ze tří divizí koncernu NIBE Industrier AB.,prosperující švédské společnosti kótované na burze ve Stockholmu. NIBE Heating patří mezi největší a nejmodernější výrobce tepelných čerpadel a ohřívačů vody v Evropě. Pro každý dům navrhneme a vybereme nejvhodnější tepelné čerpadlo, které co nejlépe uspokojí vaše potřeby.
Věříme, že i vy budete patřit k našim spokojeným zákazníkům.

TEPELNÝM ČERPADLEM UŠETŘÍTE AŽ 75 % NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY.

Více informací na: www.nibe-cz.com
Zdroj: Nibe 

 

Napsat komentář