Tepelná čerpadla Comfortzone CE 50-6, CE 65-6

Unikátní tepelné čerpadla – 3 funkce v jednom
úsporné vytápění, komfortní větrání a rychlý ohřev teplé vody

V současné době se staví domy s čím dál lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi, kterých je dosahováno těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a perfektně izolujícím vnějším pláštěm. Utěsněné domy se ale potýkají s nedostatkem vzduchu a špatné odvětrávání přispívá ke vzniku vlhkosti a plísní. Málo vzduchu v místnosti negativně ovlivňuje i lidské zdraví – trápí nás nespavost, malátnost nebo bolesti hlavy.

Řízené větrání, které zabraňuje tepelným ztrátám a zároveň do domu přivádí dostatek čerstvého vzduchu, se tak stává téměř nezbytností. Podstatou řízeného větrání je odvod odpadního vzduchu a přívod vzduchu čerstvého – venkovního. 

Tepelné čerpadlo Comfortzone je nejúčinější ventilační tepelné čerpadlo na trhu. Zabezpečuje úsporné vytápění, komfortní větrání a ryhlý ohřev teplé vody.
Ve své podstatě se jedná o „nejúčinější větrací jednotku“, která umí získat z odtahovaného vzduchu tepelný výkon 5 kW(potažmo 6,5 kW- v závislosti na použitém typu tepelného čerpadla) pouze činností  kompresoru.

Tepelné čerpadlo Comfortzone je ideální zařízení na komplexní pokrytí energetické náročnosti pro rodinné domy  o vytápěné ploše mezi 100 až 260 m a do celkové tepelné ztráty 11 kW resp. 12,5 kW při využití doplňkového ohřevu topnými spirálami.

Hlavní přednosti tepelného čepadla Comfortzone:

• komplexní řešení vnitřního prostředí RD
• vysoký topný faktor v průběhu celé topné sezóny, tj. až 4,2 násobné využití odpadního tepla z odtahovaného vzduchu
• kompletní násobné využití tepelných zisků v rodinných domech
• nízká potřeba chladiva – plnění ve výrobním závodě
• inteligentní plynulá regulace výkonu díky přesné informaci o teplotě odváděného vzduchu z místností
• úspora elektrické energie oproti klasickému TČ vzduch/voda (není pokles topného faktoru s poklesem venkovní teploty a tím se eliminuje nutnost elektrického dotopu)

Komplexní řešení

již základní myšlenka při konstrukci byla naprosto geniální – mít v rodinném domě pouze jedno technické zařízení, které zabezpečí komplexní pokrytí energetické potřeby na vytápění, větrání a ohřev teplé vody. 

Vysoký topný faktor v průběhu celé topné sezóny

tepelné čerpadlo využívá ke svému výkonu pouze vnitřní vzduch o komfortní teplotě cca 20°C, která je prakticky konstatní  během celého roku. Tomu odpovídá i patentem chráněná konstrukce výparníku, která umožňuje v kombinaci se scroll kompresorem a chladivem ochladit odváděný vzduch vně budovy na hodnotu až -15 °C 

U tepelného čerpadla Comfortzone je topný faktor prakticky konstantní, nezávislý na venkovní teplotě a tím je spotřeba elektrické energie podstatně nižší i při nízkých venkovních teplotách.

Kompletní využití tepelných zisků

Přítomnosti lidí, jejich činností , provozem elektrických spotřebičů apod. dochází v rodinných domech k tepelným ziskům. Při běžném způsobu větrání tak dochází k odvodu takto  získané tepelné energie bez užitku do vnějšího prostředí. Pokud použijeme běžnou větrací jednotku, dojde k částečnému využití takto odváděné energie (teplota odváděného vzduchu vně budovy se pohybuje v závislosti na účinnosti výměníku na hodnotě cca 10°C).

Tepelné čerpadlo Comfortzone představuje revoluční myšlenku v oblasti získávání energie obsažené v odtahovaném vzduchu, který by jinak opustil rodinný dům bez užitku. Neexistuje v současné době žádné jiné zařízení, které je schopné tak efektivně a tak dokonalým způsobem využít energii obsaženou v odtahovaném vzduchu.

Inteligentní regulace

scroll kompresor od firmy Copeland ve spolupráci s frekvenčním měničem mění aktuální výkon tepelného čerpadla podle okamžité potřeby energie a současně snižuje  počet cyklů sepnuto/vypnuto, čímž se podstatně prodlužuje životnost celého zařízení.

U tepelného čerpadla Comfortzone je aktuálně požadovaný výkon řízený frekvenčním měničem tak, aby došlo k požadovanému pokrytí potřeby energie a to bez zbytečných tepelných ztrát.

Tím, že tepelné čerpadlo kombinuje funkci tří samostatných zařízení (tepelného čerpadla, zásobníku na ohřev teplé vody a větrací jednotky) vznikají značné materiálové úspory  a tím i snižování zátěže na životní prostředí.

Tepelná čerpadla Comfortzone svými technickými parametry a komplexním řešením krytí energetické náročnosti a zajištění kvality vnitřního prostředí plně odpovídají nárokům moderních a velmi úsporných technologií. Moderní výrobní technologie v kombinaci s dlouholetou tradicí je zárukou maximální spolehlivosti a dlouhodobé životnosti zařízení. 

 

Napsat komentář