Tepelná čerpadla bez mýtů

Většinu majitelů rodinných domů dnes trápí vysoké náklady na vytápění. Jednoduchým řešením, jak tuto situaci změnit, je pořídit si moderní, vysoce ekonomický a zároveň ekologický způsob vytápění – tepelné čerpadlo, které využívá energii, která je zdarma!
Možná to nevíte, ale obrovské množství tepla je akumulováno v okolním prostředí jako například ve vodě, v zemi nebo ve vzduchu. Tepelné čerpadlo dokáže tuto energii odebírat a efektivně využít pro vytápění rodinných domů, ale i hotelů nebo průmyslových hal. V podstatě to funguje jako obrácená chladnička. Úspornosti tepelného čerpadla vychází ze skutečnosti, že potřebujete-li například 4 kWh tepelné energie pro daný objekt, zaplatíte pouze 1 kWh elektrické energie na pohon kompresoru a 3 kWh tepelné energie získáte zdarma z okolního prostředí.

Výhodné sazby
Tepelné čerpadlo vám tak může ušetřit až 70 procent nákladů za energie. Povzbudivé je i to, že každému, kdo si pořídí tepelné čerpadlo, přidělí rozvodné společnosti velmi výhodnou sazbu dodávky elektrické energie nejen pro čerpadlo, ale i pro celou domácnost. Čerpadla mohou také plnohodnotně chladit (klimatizovat). Oproti klasické klimatizaci mají v režimu chlazení přibližně poloviční provozní náklady.

Objevujeme topný faktor
Topný faktor je základním parametrem ukazujícím „účinnost“ tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější. Uvedeme příklad. Tepelné čerpadlo má výkon 12 kW a elektrický příkon 3 kW. Topný faktor je 12/3 = 4. Pokud má jedno tepelné čerpadlo při stejných podmínkách topný faktor 4,5 a druhé 3,3 znamená to, že druhé spotřebuje pro svůj provoz o 36 % více elektrické energie než první a tudíž jeho provoz je podstatně dražší. Topný faktor se u tepelného čerpadla mění podle podmínek ve kterých pracuje. Ten samý stroj může mít topný faktor 7 a při jiných podmínkách třeba jen 2. Proto srovnávejte topné faktory vždy při stejných podmínkách. Podmínky se uvádějí například takto: 0/35 EN 255, což znamená, že na vstupu do tepelného čerpadla je tekutina o teplotě 0 °C a na výstupu do topného systému tekutina o teplotě 35 °C. To vše je měřeno podle metodiky normy EN 255. Topný faktor je lepší když je nižší teplota výstupní vody – proto je výhodnější podlahové topení, kterému stačí nižší teplota vody než radiátorům.

Důležitá ekvitermní regulace
Jedná se o regulaci, která v závislosti na venkovní teplotě upravuje teplotu topné vody vstupující do topného systému. U tepelných čerpadel je ekvitermní regulace důležitější než u jiných zdrojů tepla, protože čím je nižší teplota topné vody, tím je provoz tepelného čerpadla levnější. Uvedeme příklad. Když je venku – 15 °C, regulace pouští do domu vodu o teplotě například 50 °C, když je venku 10 °C, regulace pouští do domu vodu o teplotě jen 30 °C.

Regulace není termostat
Regulace je naprosto zásadním komponentem, který určuje zda koupené tepelné čerpadlo bude pracovat úsporně nebo ne. Kvalitní regulace není levná záležitost, takže část dodavatelů se snaží prodat pod názvem regulace obyčejný termostat, který neumí z hlediska topného systému nic jiného než udržovat v nějaké nádrži konstantní teplotu. Jedinou správnou volbou je specializovaný ekvitermní regulátor určený pro tepelná čerpadla, který umožňuje regulovat tepelné čerpadlo přímo bez trojcestného směšovacího ventilu.

Text: Jan Nápravník
Foto: Stiebel

 

Napsat komentář