Světlo ve velkých kancelářích

Osvětlujeme-li velkou kancelář, ve které pracuje více lidí, musíme mít na paměti pracovní plochy a nově i pracovní zóny.

Velkoplošná kancelář
Obecně se návrh osvětlení takového prostoru musí vypořádat s prostorovými hloubkami a rozdílně dlouhými plochami stěn a oken. Pak nastupuje požadavek na funkčnost tohoto prostoru, jsou zde možné otevřené nebo oddělené pracovní zóny, uspořádání pracovišť pro jednotlivce, zóny pro jednání, komunikaci a návštěvy. To vše je nutné do osvětlení zahrnout, protože to dodává velké místnosti strukturu a ta se pak zdá být přehlednější. Dále je nutné vzít v potaz, že ve velké místnosti převažují práce s obrazovkou a z ní odvozené činnosti.

Převládá umělé světlo
Kanceláře s velkými prostory jsou proto odkázány především na umělé světlo. Převážně se osvětlují velkoplošnými osvětlovacími systémy od stropu. Odlišné účinky světel by měly ve velké místnosti vytvářet živou a motivující světelnou krajinu. Příjemné prosvětlení vyplňující prostor s místními akcenty zjednodušuje orientaci v prostoru. Osvětlení velkých místností by mělo být i maximálně flexibilní, aby se daly střídavě měnit polohy pracovišť bez nutností velkých přestaveb. Cílem návrhu osvětlení je optimální a ergonomicky nezávadné osvětlení každého jednotlivého pracoviště. Rozhodující je vyvarovat se osnění a únavě – především při práci s monitorem. Koncepce aktivního světla, které cíleně mění osvětlení v závislosti na čase, může utvářet atmosféru místnosti živěji, aktivněji a předcházet předčasné únavě.

Kanceláře pro skupiny a týmy
Menší organizační jednotky pracují v kancelářích pro skupinu, zmenšené variantě velkoplošné kanceláře. Činnosti vyžadující zpravidla práci jednotlivce potřebují středně velké místnosti pro až 15 pracovišť. Zařizování nábytkem se orientuje na specifické pracovní úkoly a optimální využití plochy. Obvykle vybavené týmové kanceláře jsou zpravidla členěny tak, aby směr pohledu na pracovištích probíhal paralelně s okenní stěnou. Denní světlo dopadá stále ze strany. Základní osvětlení v týmové kanceláři se orientuje jako v kanceláři s buňkami především s ohledem na směr dopadu denního světla, na umístění pracovišť v místnosti a jejich specifickou potřebu světla. Osvětlení kanceláře má být směrováno souběžně s dopadajícím denním světlem. Toto uspořádání se doporučuje především u přímých osvětlení se směrovaným světlem, protože se tak dá denní světlo správně použít při současné možnosti libovolného nastavení umělého osvětlení i pro práci s obrazovkou. Zvlášť pozitivní účinek v těchto místnostech mohou mít svítidla s kombinovanou přímo-nepřímou charakteristikou. Týmová kancelář je více orientována na spolupráci. Uspořádání pracovišť v prostoru je flexibilní a nepřestává dbát na střídavé organizační a zesílené komunikativní
požadavky.
Osvětlení je většinou izotropní a musí se proto přizpůsobit střídavému dopadu světla. Světelná atmosféra by měla být homogenní, aby se vyhnulo stísněným pocitům. Toho je možno dosáhnout speciálními svítidly downlight a světelnými systémy, které umožňují přímo-nepřímé osvětlení.

Kombinovaná kancelář
Zvláštní formou týmové kanceláře je kombinovaná kancelář. Skládá se z řady místností pro jednotlivce, které jsou uspořádány okolo společného centra. Kombinovaná kancelář se hodí pro malé pracovní skupiny, přičemž mohou být pracovníci umístěni v oddělených místnostech pro jednotlivce nebo pro dva. Centrálně položená společenská zóna slouží jako společný prostor pro komunikaci. Vybavení je upraveno podle okamžitých potřeb. Pro osvětlení platí stejné podmínky jako u kanceláří pro jednotlivce a týmy. Protože jsou jednotlivé kancelářské prostory většinou na vnější straně budovy, vyplývá množství variant osvětlení, které by měly doplnit především denní světlo. Intenzitu a světelnou atmosféru je nutno přizpůsobit funkčním a prostorovým potřebám.Stejnorodé základní osvětlení by mělo respektovat velikost prostoru a prováděné práce v intenzitě osvětlení, jasových poměrech a barvě světla. U flexibilního využití prostoru se musí celá světelná soustava rozmístit tak, aby prostor bylo možno rychle bez větších výdajů přestavět. V místech s nedostatkem denního světla je možno dosáhnout pozitivních účinků pomocí systému světelného managementu s využitím zmíněného “aktivního světla”.

Flexibilní kancelář
Osvětlení flexibilních kanceláří musí být rovněž řešeno variabilně, individuálně a připraveno na rychlé změny jako ostatní vybavení. Motivující světelná atmosféra by současně měla dostát všem funkčním a ergonomickým požadavkům práce na obrazovce. Jako optimální řešení se jeví závěsná přímo-nepřímá-svítidla nebo přívodní lištové systémy. Ale také se dají použít svítidla pro jednotlivce. Světelná atmosféra by se měla dát měnit podle potřeby. Návrh osvětlení pro flexibilní kancelář proto především určuje, jaké požadavky jsou přiřazeny jednotlivým místnostem a oblastem, aby se dala v případě přehodnocení použití provést bez dlouhého stěhování požadovaná změna osvětlení. Základní osvětlení by mělo podle funkční potřeby používat neutrální bílé barvy světla. Ale ve flexibilní kanceláři by se měl brát ohled i na osvětlení s rozdílnými intenzitami a jasy, které je možno použít podle nálady. To se dá účinně vytvořit pomocí systému “aktivního světla” nebo barevně akcentovaného osvětlení stěn, stropů a podlah.

(red)

 

 

 

Napsat komentář