STOMIX – Přísná kvalita zateplovacího sytému

Zateplovací systém je poměrně velkou investicí, která by se dala svým významem přirovnat i ke střeše domu. Jen dobře zvládnuté technologické postupy výrobce mohou zaručit, že nebudete muset později takový systém reklamovat.

Na první pohled by se mohlo zdát, že zateplení domu není žádná věda. V ČR je však bohužel velmi rozšířen názor, že zateplení si šikovný kutil může provést sám a při nákupu je možno kombinovat jednotlivé komponenty od více výrobců. Opak je však pravdou. Výrobce zateplovacích systémů (zkráceně ETICS) společnost Stomix, je prvním českým držitelem Evropských technických schválení pro zateplovací systémy, která umožňujíc, aby STOMIX označoval své výrobky značkou CE. Redakci poskytl rozhovor generální ředitel společnosti Bořivoj Minář.

V současné době je móda polystyrenu, jaká je výhoda minerálních vláken?
Během třiceti let užívání různých systémů zateplení v Evropě se systémy využívající fasádní polystyren ukázaly jako nejčastější způsob zateplení. Můžeme říct, že bilance domu se nemění zásadním způsobem pokud zvolíme zateplení polystyrenem místo minerálním vláknem. Přetrvává mýtus, že pokud se dům zateplí polystyrenem, tak se celý zadusí. Objekt ale můžeme přirovnat k lidskému tělu, které dýchá hlavně nosem a pusou a pak jen částečně kůží. Stejně tak dům dýchá skrze okna, dveře a správně navrženou ventilaci. Zateplení stavby proto na toto zásadní vliv nemá.

Co dále hovoří pro použití polystyrenu?
Vlastnosti a zpracovatelnost. Když vycházíme z kubíkových cen, tak polystyren je levnější než minerální vlna a práce na stavbě, například způsob kotvení, je s ním jednodušší. Při jeho montáži je menší spotřeba lepidel a stěrkových materiálů. To nám snižuje náklady, jedná se totiž o materiály drahé a jejich celková spotřeba má velký vliv na konečnou částku, kterou pak zateplení stojí. Minulé roky došlo k velkému nárůstu zájmu o dodatečné zateplení domů nebo zateplení novostaveb. Vykládáme si to jednak naší osvětovou činností, týmem technických pracovníků, jednak lidé ztrácí ostych před zateplením „pouhým polystyrenem“. Zbavují se mýtů, že jim to „rozhrabou slepice, sežerou myši nebo rozklovou ptáci.“

Jaké jsou výhody minerální vlny?
Minerální vlnu je nutné použít tam, kde to požární předpisy nařizují. Jde tedy především o fasádu ve výšce nad 22 m nad prvním podlažím, dále v pásech okolo jednotlivých požárních úseků, obvykle u panelových domů je každý byt samostatným požárním úsekem a nad únikovými cestami, pokud tyto nejsou chráněny stříškou proti stékání hořícího polystyrenu. Fasádní polystyren je materiál samozhášivý a nehořlavý, pokud oddálíte zdroj plamene. Nicméně minerální vlna je absolutně nehořlavý materiál.

Jakým způsobem přistupujete k zákazníkům, kteří chtějí dodatečně zateplit objekt. Vypracováváte jim tato řešení, posudky nebo je odkazujete na síť firem, které to dělají?
Zateplovat se dá dodatečně nebo i jako součást projektu vznikající stavby. Můžeme ho realizovat buď s izolantem polystyrenovým anebo izolantem z minerální vlny. Na oba systémy máme evropské certifikáty. Zákazníkům jsme schopni pomoci při navrhování zateplení, doporučíme jim jakou sestavu by měli pro svou stavbu použít, upozorníme je na co by se měli zaměřit. Dokážeme poradit i při výběru realizační firmy. Stačí zavolat na naši zelenou linku. Poté se se zákazníky spojí pracovník Stomixu, který jim vysvětlí, že není možné koupit si komponenty od různých výrobců a chtít dosáhnout výsledku, jaký mají systémy certifikované. Je potřeba koupit celý zateplovací systém jako komplet, tedy tak, jak byl vyzkoušen.

Toto poradenství děláte zadarmo?
Poradenství na bezplatné lince je zdarma, ve velkém procentu případů si volající od nás zateplovací systém i koupí. Nebo si od nás vezme zadarmo radu, pak si jde jednotlivé komponenty koupit do velkoobchodu. Za tři roky zavolá znovu, jak má řešit nějaké vady a defekty. Je iluzorní si myslet, že si neodborník může sestavit zateplovací systém sám. To je stejně mylná představa jako ta, že si můžete sám ze součástek poskládat automobil a myslet si, že vám bude jezdit stejně dlouho a kvalitně jako auto originální. Veliká chyba je, že lidé neuvažují komplexně, ale jen podle svých peněženek. Často si říkají: „Letos udělám okna, vsadím plasťáky za málo peněz a pak uděláme fasádu.“ Za rok přijde a zjistí, že plastová okna nevysunul na líc fasády a zvětšení tloušťky fasády zateplením mu vznikají z oken „střílny“. Nebo řekne, že si nemůže dovolit tlustší polystyren kvůli tomu, že si špatně nasadil okna.

Jak tyto případy řešíte?
Snažíme se ve vztahu k zákazníkovi o trvalou serióznost. První otázku, kterou mu položíme je: „Jak máte vyřešená okna?“ Chcete-li zateplovat, řešte současně i okna. Stává se občas, že se tím celé zateplení odsouvá, stavebník mnohdy nemá peníze. Ale později se rozhodne realizovat zateplení s našimi materiály. Princip úspěchu je v rozhodnutí nakoupit systém, ne jen jednotlivé komponenty. Pak zákazník může počítat s garancí.
Tvrdí se, že kvalitní zateplení má životnost od 50 let až po maximální životnost stavby.

Jakou dáváte záruku na svůj systém?
Existují výrobci tak zvaní„“rozdavači štěstí“, kteří dávají na zateplovací systém záruku 50 let. V zárukách se ale předhánět nelze. Padesátiletá garance je trošku iluzorní. Je nutné rozlišovat mezi předpokládanou a skutečnou životností zabudovaného systému. Skutečná životnost závisí na faktorech, které jsou mimo dosah výrobce. Předpokládanou životnost také nelze zaměňovat za záruku danou výrobcem. Zde je také rozdíl. Běžná záruka je ze stavebního zákona na úrovni dvou let. Další věc je záruka, kterou dává dodavatel systému, to znamená výrobce. Promítá se v záruce, kterou vám na dílo dá zhotovitel – realizační firma. Pokud je realizační firma od nás, my ji naučíme, jak se s naším systémem pracuje a dáváme jí garanci na systém 5 let. Dál už je to jenom matení zákazníka. To, že máme evropské certifikáty na všechny naše výrobky mimo jiné znamená to, že jsme prošli náročným procesem zkoušek vlastností materiálu a posuzováním ve všech zkušebnách Evropské unie. To znamená, že celá „25“ posuzovala návrh evropského technického schválení pro naše zateplovací systémy. Získání certifikátu je časově a finančně náročné. Pokud má však výrobek CE, pak v sobě má automaticky zabudovanou minimální trvanlivost 25 let. Systémy hodnocené národní cestou toto nemají.

Můžete popsat a zhodnotit, jakou cestu musel váš systém absolvovat kvůli dosažení označení CE, čím prošel?
Abychom se mohli ucházet o evropský certifikát, musíme použít sestavu vstupních materiálů a vstupních prvků, které samy mají evropský certifikát. To znamená, že nemůžeme koupit necertifikovaný polystyren, nemůžeme do něj přidat necertifikovanou tkaninu vyrobenou někde v Číně. Nepoužijeme lepidlo na kachličky, které není certifikované na zateplování. Nemůžeme v něm použít hmoždinky, které nemají předepsané zkoušky a nejsou certifikované. Vždy musíme doložit z čeho jednotlivé materiály jsou a doložit průkaz shody. Celý systém pak musí absolvovat poměrně náročnou sestavu zkoušek – například na otěr, pevnost nebo průraz. Dále musí projít posuzováním v evropských zkušebnách a musí být provedena zkouška typu. Poslední fáze je hodnocení výrobního procesu, kde dokazujeme, že jsme schopni dosahovat kvalit zkušebního vzorku i v sériové výrobě.

Sám jste vlastně popsal komponenty, které pokud jsou necertifikované, mohou při zateplování selhat.
Ano mohou a už mnohokrát při zateplování selhaly. Zde platí, že buď je to chyba materiálu nebo realizace. Máme proto i servisní techniky, kteří mohou na přání zákazníka dohlédnout na realizaci zateplení. Na jedné straně máme evropské technické parametry, na druhé straně si chceme chránit značku. Proto věnujeme značnou pozornost provádění zateplovacího systému, služby s tím spojené poskytujeme našim zákazníkům rovněž zadarmo. Občas se najdou tací, kteří například prodají zákazníkovi certifikovaný výrobek a když se nedívá, tak mu podstrčí levná lepidla na kachličky nebo tkaninu, která nemá alkalivzdornou úpravu a za pár let zmizí. To samé mohou udělat s hmoždinkami a dalšími prvky. Nebo prováděcí firma pochybí tím, že nezkontroluje podklad. Takže to jsou věci, při kterých stojíme zákazníkovi, potažmo jím angažované realizační firmě, po boku a radíme. Realizační firmy opakovaně školíme, licence vydáváme po 2 letech. Umíme pomoci např. posoudit podklad nebo poradit při navrhování. Stává se, že stavebník sedí v hospodě a řekne: „Pro mě to udělá Karel, který to už dělal v Německu.“ Karel řekne: „Dej na to pětku polystyren, to ti stačí.“ Tak to tam naplácají, udělají špatně detaily a zakončení. Výsledkem je, že takové zateplení má mnoho nedostatků a dokonce může i opadat.

Uvedl jste, že firmy školíte – vydáváte jim licence. Kolik jich máte?
Jako výrobci vycházíme stavebním firmám vstříc tím, že je zdarma proškolujeme na realizaci našich zateplovacích systémů. V České republice máme 11 obchodních společností a každá má ve svém portfoliu zaškolené realizační firmy. Správný výběr zateplovacího systému vychází z tepelně technického výpočtu, který zákazníkovi uděláme také zdarma. Pokud přijde a řekne: „Mám dům z plné cihly 45“, můžeme mu spočítat jak silný musí mít izolant, aby se vypořádal s rosným bodem. Rozdíl mezi zateplením polystyrenem tloušťky 5 anebo 10 cm, ve výsledném efektu udělá rozdíl cca 80 Kč na m2. Vycházíme-li z běžné ceny kompletního kvalitního zateplovacího systému 800 – 1 200 Kč na m2 pak navýšení ceny z důvodu silnějšího polystyrenu je zanedbatelné a nepodstatné. Zlepšení tepelně izolačních vlastností zateplovacího systému je použitím silnějšího polystyrenu zásadní. Největší položkou v ceně tvoří lepidla, tkanina, omítky, podložky, stěrky atd. – jejich množství a cena se použitím silnějšího izolantu nemění.

Text: Vladimír Iliev

Napsat komentář