Stavíme terasu

Stavba terasy není technicky nijak výjimečně náročná. V rovném terénu stačí zhutněný štěrkopískový zásyp, ve svahu pak základové pasy do nezámrzné hloubky obdobně jako u základů domu.

Nakonec nesmíme zapomenout na drenáž pro odtok vody. Materiálů ke zhotovení teras je velké množství, od dlažby zpevněný říční štěrk, granit až po tropické dřevo.Důležití je nezávislé založení terasy s nezbytnou dilatační spárou (aby se vlivem rozdílného sedání od domu „neodtrhla“) a její alespoň dvouprocentní spád směrem od domu, který umožní odtok srážkové vody. Ze stejného důvodu se požaduje u prahu francouzských oken či prosklených dveří několikacentimetrové snížení výškové úrovně terasy oproti podlahové úrovni v interiéru. Základním problémem konstrukce teras je totiž jejich vodotěsnost a ochrana proti zatékání. V současné době se používají zejména těsnící tmely stěrkové, které odstraňují možné poruchy při použití asfaltových pásů. Zároveň urychlují výstavbu, neboť na jejich povrch se mohou speciálními lepidly montovat dlažby pro venkovní použití. Rovněž spárovací hmoty musí být použity speciální, nenasákavé pro venkovní dlažby. Přízemní terasy je vhodné přímo konstrukčně provázat s vlastní stavbou domu.

Dřevěná paluba
Módním hitem a přírodě velmi přátelským řešením jsou v současnosti dřevěné terasy. Hned zkraje je ale nutné podotknout, že jsou náročné na provedení, dořešení všech detailů a nepatří k nejlevnějším. Výsledek správně navržené a provedené konstrukce však stojí za to. Princip je jednoduchý. Terasa se skládá z dřevěného nosného roštu, který se opírá o praporcové ocelové konzoly ve stěnách domu a většinou betonové patky, nebo terče po obvodu terasy. Podlahu tvoří hoblované fošny s úzkými mezerami pro odtok vody. Celá konstrukce je sešroubovaná, tedy rozebíratelná, což umožňuje relativně snadnou výměnu poškozených prvků. Samozřejmostí je ohoblování všech prvků, čímž dojde k uzavření struktury dřeva, a tlaková impregnace přípravkem proti houbě a dřevokaznému hmyzu. Je důležité, aby se žádný dřevěný prvek terasy se nedotýkal terénu a ani dlouhodobě neležel ve vodě. Dřevo působením času a vlivem povětrnosti sesychá a proto se musí vruty kotvící profily podlahy kontrolovat a dotahovat. Pro zamezení prorůstání trávy je obvykle prostor pod terasou a kolem terasy vysypán kačírkem podloženým tmavou fólií nebo netkanou textilií.

Květiny jako slunečník
Terasu nemusíme vždycky zastiňovat pouze slunečníkem, plachtou nebo jinou textilií. Při troše práce a hlavně trpělivosti si vypěstujeme vysokou živou zelenou zástěnu proti pálícímu slunci. Může být variabilní, kdy truhlíky a květináče s vysokými keři a květinami můžeme libovolně přestavovat. Také může být fixní, kdy využijeme rychlého růstu některých popínavých rostlin, které necháme pnout po trelážích před fasádou domu (porost v létě ochlazuje omítku a udržuje těsně kolem domu příjemné mikroklima), po pergolách nebo po lehkých kovových konstrukcích. Dům tak ponoříme do zeleného přítmí, obklopíme se zelenými i kvetoucími rostlinami tak, aby se nám tady příjemně odpočívalo. Terasu si můžete nahradit i jednoduchým odpočívadlem v těsné blízkosti domu. Mělo by být lemované vhodnou zelení, například skupinou vyšších keřů. Ideální je také strom s rozložitou korunou rostoucí po straně odpočívadla. Pozor na vítr.

Text: Pavel Nápravník

 

Napsat komentář