Stavíme bazén

Bazény stejně tak jako každá jiná stavba potřebují důkladnou přípravu a výběr místa. Před vlastním výkopem je nutno vytyčit stavební jámu s přihlédnutím k okolnímu prostředí, zvláště k typu zeminy, druhu a velikosti bazénu.

Stavíme vodní svět
Po vytyčení přijde na řadu vlastní výkop, který se dnes většinou provádí menší stavební mechanizací. Od mozolů vás ale technika neuchrání, dočištění stavební jámy se většinou provádí ručně. Musíte také počítat s odvozem zeminy na skládku nebo jejím rozhrnutím po pozemku. V současné době jsou nejmodernější bazény z ekologicky nezávadného polypropylenového plastu tloušťky 5 milimetrů odolného vůči UV záření. Plastový materiál plní funkci opěrné konstrukce i vodotěsné vložky zároveň, proto nejsou užitné vlastnosti bazénu omezeny tak, jako u jiných typů bazénů, například z plechových konstrukčních prvků nebo z foliové vložky.

Důležité základy
Bazén firmy montují u zákazníka na předem připravenou armovanou betonovou desku tlustou 15 až 25 centimetrů, ideálně rovnou. Na ni se položí podkladová tkanina nebo 2 cm tvrzený polystyren k vyrovnání drobných nerovností betonu. Základní vyráběné tvary bazénového skeletu jsou kruh, ovál a obdélník, na přání zákazníka je možné zhotovit jakýkoliv atypický tvar. Ale jen kruhové bazény můžeme ponechat nad terénem nebo je napůl zapustit do země a obsypat pískem nebo hlínou. Ostatní bazény musíme poctivě zapustit a obsypat betonem nebo obezdít. Před zapuštěním se boky bazénu obalí tmavou folií a na ni se do polí mezi výztužná žebra vkládá tepelná izolace z polystyrenu o tloušťce 2 – 5 cm.

Kam s tím bazénem
Venkovní bazén by měl být jen doplňkem zahrady, ne její dominantou. Tak je třeba k němu přistupovat při volbě prostoru pro jeho umístění. Samozřejmě musí jít o místo maximálně osluněné, tedy orientované ideálně na jihozápad, kryté před nárazovým větrem i pohledy zvenčí, navíc umožňující vytvořit kolem vlastního bazénu i terasu či jinou zpevněnou plochu pro slunění, které ke koupání určitě patří. Všechny tyto požadavky předurčují pro takové místo terasu navazující bezprostředně na rodinný dům. Jde však o nešťastné řešení, které sice oceníme v létě, ovšem po zbytek roku nebudeme z výhledu z oken nadšeni ani málo.

Co s ním v zimě
Abychom si totiž zajistili prodlouženou koupací sezonu, musíme si pořídit zastřešení bazénu zpravidla půlkruhového či podobného tvaru, který výhled z oken zacloní. Ani pohled na vypuštěný či zakrytý bazén bez zastřešení však příliš lákavý není. Přitom řešení je velmi jednoduché: stačí bazén přesunout do jiné části zahrady, kde jsou podmínky stejné nebo podobné. Naši bezradnost určitě vyřeší jedna konzultace se zahradním architektem, který by měl být schopen nám v zahradě místo pro bazén nejen určit, ale také patřičně upravit tak, abychom byli spokojeni po celý rok.

text: Zdeněk Polák
foto: USSPA,Desjoyaux, SoftTUB, archiv 

 

Napsat komentář