Staletá tradice krbu

Krby svým teplým žárem spolu s praskajícím ohněm vytvářejí již od dávných dob teplo, pospolitost a rodinnou pohodu.

Ale jen krb s novým konstrukčním řešením vám umožní romantickou pohodu při pohledu do hořících plamenů a přitom zajistí bezpečnost a čistotu provozu žáruvzdorným sklem. Dnešní krbové vložky i kamna mají skleněná dvířka. Jejich předností je to, že se vám nemůže stát, že kus žhavého dřeva propálí váš koberec či sedačku. Váš krb může být i alternativním zdrojem vytápění vaší nemovitosti, zvlášť, pokud má v sobě technologií spalování emisních plynů a dokáže vám ovládáním přívodu vzduchu uspořit palivo. Moderní systémy jsou již tak stavebnicově řešené, že celý krb je možno postavit bez zásahu zedníků za půl dne.

Jak je to s teplem
Krby z dřívějška zrovna dobrou pověst úsporných tepelných spotřebičů nemají. U otevřených krbů se účinnost spalování pohybovala v rozmezí 10 až 20 procent, u uzavřených pak až 60 procent, ale ani u těch nejnovějších teplovodních při jmenovitém výkonu nepřesahuje 80 procent. Příkladem je vložka AQUATONDO 29, u které jde 60 procent tepla do vody a 20 procent sáláním.

Výhoda nebo nevýhoda?
Další nevýhodou krbového vytápění je, že krby po pár hodinách bez přikládání vyhasnou a celou noc nikdo nebude chodit přikládat. Tato nevýhoda se však rázem změní ve výhodu, pokud krb topí do akumulačního zásobníku. Nárazové krbové vytápění během několika hodin dostatečně vyhřeje dům i akumulační zásobník, takže nejen že krb oproti kotlům pracuje trvale na jmenovitý výkon, tedy s vysokou účinností 80 procent a s nízkými emisemi, ale může být dokonce bez problémů předimenzován ještě více jak kotel. Geometrie většího ohniště oproti kotli navíc zajišťuje i vyšší účinnost.

Topíme vzduchem
V současnosti je asi 95 procent českých a moravských krbů teplovzdušných s vestavěnou krbovou vložkou, která slouží jako srdce celého krbu. Jednou z výhod teplovzdušného vytápění všeobecně je schopnost pružně reagovat na změnu tepelné ztráty v důsledku různých pasivních zisků tepelné energie. Málokdo si uvědomuje, že každá osoba vyzařuje 100-180 W tepla, „topí“ ale i monitor PC, televize, pračka, žehlička, trouba nebo lednička. Systém teplovzdušného vytápění potřebuje na příjemnou pohodu domku dosažení teploty okolo 20 až 21 stupňů Celsia, na rozdíl od “studeného tepla” ústředního topení, kde je teplo předáváno médiu, vodě, která jej předává až se 40 procentní ztrátou vzduchu.

Tradice stará přes 1000 let
Na myšlenku vytápět dům pomocí krbu přišli již před 1000 lety staří Římané. Spočívá v tom, že v samostatně vytápěné, prioritní místnosti stoupá teplý vzduch vzhůru, ochlazuje se o strop, stěny, nábytek a následně klesá k zemi. Tepelný výkon krbu je zaručen i samovolným prouděním, ale k zesílení funkce nabízí plno výrobců i ventilátor. Vzdálenější, sekundární místnosti pak vytápíme z místností prioritních pomocí teplé vrstvy vzduchu u stropu a za dodatečné pomoci pečlivě spočítaných prostupových štěrbin, popřípadě infiltračních mezer pode dveřmi. Tímto principem můžeme zajistit nejenom dodávku tepla, ale také výměnu vzduchu v obytných prostorech. V sekundárních místnostech ale musíme počítat s nižší teplotou o 4 až 8 °C, proto bychom je měli zařídit spíše jako ložnice nebo kuchyně.

Jen pro kamnáře
Jak je na první pohled zřejmé je teplovzdušné vytápění životně závislé na dobrém výpočtu proudění teplého vzduchu, proto chceme-li topit tímto způsobem, musíme se obrátit na profesionální kamnáře ovládající termodynamiku. U každého takto vytápěného domu je třeba dodržovat základní hygienické normy a to znamená, že na osobu je třeba za hodinu vyměnit 50 m3 vzduchu. Přitom jednou ze zásad úsporných domů je omezení infiltrace chladného vnějšího vzduchu do stavby, například velmi těsnými nebo neotvíratelnými okny. Vlastní výměna vzduchu pak bývala pod hygienicky únosnou hranicí, k čemuž se samozřejmě přidaly problémy s vlhkostí. Dalším úskalím systému teplovzdušného vytápění je i fakt, že jej nemůžeme praktikovat s jakouko- liv krbovou vložkou. Její účinnost musí být 80 až 85 procent, což dovedou pouze některé krbové vložky například skandinávské firmy Jotul nebo Dynamic, s dvoustupňovým spalováním EEC (Economy – Ecology – Emission Control). Tyto vložky kromě spalování dokáží i zplynování a vydrží i 24 hodinový provoz. Pokud k tomu připočteme 8 až 12 hodinovou obslužnost, pak kromě menšího podílu prachových částic ze dřeva (okolo 2,57 g prachu na 1 kg dřeva) navíc ušetříte oproti ostatním krbovým vložkám až 40 procent paliva. Nemalý vliv mají i sálavé stěny v různém provedení. V neposlední řadě o provozu krbu rozhoduje i stav a konstrukce komínu, který zajišťuje životně důležitý tah. Pokud ho krb nemá, tak studený komín je asi nejčastější příčinou. Zlepšit tah lze vložením hořících novin otevřeným čisticím otvorem komína. Otvor se ponechá otevřený, dokud noviny zcela neshoří. Tak se v komíně vytvoří tah a je možné bez potíží zapálit v krbu. Potíže s tahem se dále mohou vyskytnout na otevřeném staveništi, při otevřených dveřích nebo oknech, jestliže komín končí pod úrovní hřebene střechy, v případě chybně provedeného napojení do komína a příliš dlouhých komínových trub.

Krb ohřívá vodu
Vzduch je na rozdíl od topné vody horší nosič tepla, jeho tepelná kapacita je čtyřikrát nižší než vody. To by nebylo zase tak špatné, kdyby vzduch neměl velmi nízkou hustotu. V kubickém metru vody je možné uskladnit tisíckrát více energie než v kubíku vzduchu. Proto další velkou novinkou je krb s funkcí kotle, který dokáže ohřát teplou vodu do ústředního topení a současně komfortní výrobu teplé užitkové vody. S ohledem na stále větší náklady spojené s výrobou tepla je tato nová konstrukce krbů vhodná pro vytápění rodinných domů a horských chat až do objemu 558 m3. Základem takového zařízení je krbová vložka, která je provedena se spalovací komorou jako dvojitý plášť ze silné ocele s vloženým výměníkem, kterým prochází měděná trubka o průměru 12 mm ponořená do vody výměníku. Oheň a teplé kouřové plyny pak ohřívají topnou vodu v meziplášti krbu, která ohřívá také vodu užitkovou ve výměníku. Topná voda může cirkulovat pomocí čerpadla nebo i samovolně v celém topném okruhu. 

text: Vladimír Iliev
foto: Arkiane, WIN, archiv autora

 

Napsat komentář