Správná hydroizolace pro náš dům

Životnost střechy se zpravidla uvádí podle životnosti střešní krytiny. Hydroizolační materiály však mohou být plně funkční po celou dobu životnosti střechy řádově v desítkách let. Pojistné hydroizolační fólie se děli do dvou základních kategorií, na kontaktní a bezkontaktní.

Chytré mikrotrychtýřky
Mikroperforované fólie tvoří důmyslný systém mikrotrychtýřků, zajišťujících jednostrannou propustnost vodních par směrem od tepelné izolace a zároveň vodotěsnost proti vodě, zkondenzované na střešní krytině. Hodnota propustnosti odvisí od aplikované technologie (od asi 5 do 60 g/m2/den). Materiál je vhodný především na odvětrávané zateplené šikmé střechy nebo na střechy nezateplené. Mikroventilační fólie, které jsou vysoce difuzní se většinou vyrábějí z kombinací materiálů, například vrstvený PE nebo PE a PES. Vznikají tak vlastně jakési sendviče, umožňující celoplošnou difúznost. V praxi to znamená, že umožňují průchod vodní páry směrem od tepelné izolace, a naopak působí vodotěsně vůči kondenzátu na střešní krytině. Bezkontaktní fólie (mikroperforované) se nesmějí používat přímo na tepelnou izolaci. Vzduchová mezera mezi tepelnou izolací) a pojistnou hydroizolací musí být v každém případě účinně odvětrávána. Fólie mají větší difúzní odpor, vyšší faktor difúzního odporu a větší tloušťku.

Nebezpečné páry
Ukazuje se, že s přírodními vlivy umíme bojovat mnohem účinněji, než s důsledky běžného užívání stavby. Stále se lze, setkat s podceňovaným nebezpečím, které představují vodní páry z obytných pro tor. Jsou průvodním jevem vaření, mytí a koupání, provozu akvária či zalévání květin, ale i z dýchání nebo pocení člověka a falších obyvatel domácnosti. Ve stavební se omezení nebo i zamezení těchto vlivů používají parotěsné zábrany a takzvané parobrzdy. Parozábrany jak jejich název napovídá, brání kondenzaci vodních par v tepelné izolaci a navíc zadržují požadované teplo v interiérech. Lze tedy říci, že zároveň šetří tepelnou energii. Ekvivalentní difuzní tloušťka musí mít hodnotu vyšší než 100 m. Z tohoto důvodu výrobci kombinují například PE fólie s jedno nebo oboustrannou vrstvou aluminia. Předpokladem dokonalé funkčnosti je lepení (překrývání) vzniklých spojů pomocí speciálních pásek. Nejčastěji používaným materiálem na parobrzdy jsou zpevněné PE fólie s dlouhodobou odolností proti pronikání vodní páry. Při montáži je nutno dbát na dostatečnou pevnost proti protržení. Hodnoty ekvivalentní difuzní tloušťky se pohybují kolem 30 m.

Účinná parobrzda
Podstřešní fólie, například Jutafol d, Jutacon a Jutafol DTB od výrobce Juta, jsou vícevrstvé polyolefinové fólie zpevněné perlinkovou či plnou tkaninou. To zaručuje dostatečnou pevnost v příčném i v podélném tahu a proti vytržení. Průnik vodních par zajišťuje mikroperforace nebo speciální chemické složení suroviny, z níž jsou vyrobeny. Základní funkci antikondenzační fólie Jutacon plní speciální absorpční textilie. Superdifuzní membrány Jutadach jsou vícevrstvé polyolefinové materiály, tvořené vrstvami speciálních netkaných textilií s vnitřní vrstvou, zajišťující vodotěsnost. Parotěsné zábrany Jutafol N a Jutafol N AL jsou vícevrstvé polyolefinové fólie, zpevněné perlinkovou nebo plnou tkaninou, u varianty AL pak s reflexní aluminiovou vrstvou. Jde o širokou škálu typů a variant podstřešních i parotěsných materiálů pro využití v nejrůznějších konstrukcích šikmých i plochých střech, v stěnových, a dokonce i v podlahových konstrukcích. Při správné skladbě zabudování, podstřešní fólie membrány zajistí vodotěsnost konstrukce, a to jak během doby montáže střešní krytiny, tak jako pojistná hydroizolační vrstva během celého období funkce střešní krytiny. Umožňují výstup vodních par do vnějšího prostředí objektu. Nedochází k zatečení roztátého zafoukaného sněhu či dešťové ody, popřípadě vzniklých kondenzátů vody z krytiny do vnitřních materiálů konstrukcí. V určitých skladbách lze rovněž značně snížit náklady na doplňkové dřevěné konstrukce bednění. Žádný z uvedených prvků ji z hlediska své aplikace nevyžaduje. Při správné montáži parotěsných fólií nedochází k navlhání vrstev tepelných izolací, což garantuje jejich dlouhodobou funkčnost a zabraňuje vzniku kondenzátů vody v příslušných střešních a stěnových konstrukcích a pronikání interiérových vodních par do oblasti rosného bodu v prostoru tepelných izolací. Je zajištěna i větrotěsnost střešní konstrukce. 

text: Petr Kubát
foto: archiv 

 

Napsat komentář