Sezame, otevři garáž

Není tajemstvím, že celkový užitný komfort bydlení podtrhuje i garáž. A u ní jsou to především garážová vrata. Garáž většinou bývá projektována jen tak akorát pro auto a mechanismus otvírání vrat tak velmi ovlivňuje prostor, který máme k dispozici.
Pro místa s malým prostorem před garáží a pro domy, které leží blízko komunikace, je ideální kolmé otevírání, které mohou nabídnout takzvaná sekční vrata.

Sekční šéfova vrata
Název sekční dostaly podle své výplňe, která se skládá z jednotlivých sekcí, vlastně ze širokých lamel, často ve tvaru čtvercových nebo obdélníkových kazet. Ty se při otevření vysouvají kolmo nahoru jako roleta a pod překladem se v pravém úhlu zalamují podél stropu. Jednoduše řečeno, vrata pomocí systému torzních pružin zajíždejí ve vodících kolejnicích pod strop garáže. Pro úplnou představu si je třeba uvědomit, že sekční vrata se vždy instalují z vnitřní strany garáže, musí být o několik centimetrů větší než vjezd a především potřebují místo jak po obou stranách, tak nad vraty.

Více prostoru pro vjezd
Na druhou stranu ponechávají více prostoru uvnitř i vně garáže, jejich osazení nevyžaduje tolik volné plochy v nadpraží a v ostění, což je mimo jiné výhodou i při stavebních úpravách starší garáže, kde bývá problém s omezenou průjezdnou výškou. Další předností je možnost prosklení jednotlivých sekcí. Montáž se provádí za stavební otvor z vnitřní strany do zdiva pomocí speciálních hmoždinek nebo kotevních šroubů.

Zkusíme to z boku
Kromě běžně používaných sekčních vrat, která se vysouvají ke stropu, je dnes možné vybrat si variantu těchto vrat, která se zasouvá do boku. Vrata pak zajíždějí podél stěny, a proto nepotřebují téměř žádný prostor před garáží ani uvnitř. Výhodou těchto posuvných vrat je možnost částečného pootevření vrat na průchod do garáže. To uvítáte, pokud chcete vyvézt například jenom kolo nebo motocykl.

Použitý materiál
Sekční garážová vrata, zvláště v bílém provedení, mohou budit dojem, že jsou podobně jako např. okna, vyrobena z plastu. Skutečnost je taková, že panely jsou z ocelového plechu. Kvalita materiálu, z něhož jsou vrata vyrobena, zaručuje dlouholeté používání. Pro sekční vrata jsou všechny konstrukční součásti vyrobeny z pozinkované oceli (vodící kolejnice, spojovací prvky) nebo pozinkované a lakované (panely).

Roletová klasika
Ohlušující rachot plechové rolety se v minulosti pojil s otvíráním predevším řadových garáží. Moderní doba roletovému systému neodzvonila, jen ho rozvinula do tišší a pohodlnější varianty. Moderní rolovací vrata jsou vhodná pro všechny garáže, zejména pro ty menší. Jsou vlastně obměnou lamelových předokenních rolet, a proto se jim někdy říká též roletová. Neosvědčují sice takovou mechanickou pevnost a tepelněizolační schopnost jako předchozí typy, ale zase nepotřebují žádnou konstrukci.

Nepotřebují prostor
Svým technickým řešením nezabírají uvnitř garáže téměř žádný prostor, dovolují využít maximální plochu garáže včetně stropu. Stejně jako vrata sekční nijak neomezují příjezdovou cestu. Lze je nainstalovat bez stavebních úprav do již postavené garáže. Vrata se montují zevnitř za otvor a jsou zabezpečena proti otevření z vnější strany pomocí protizdvihových bezpečnostních pružin. Navíjejí se do hliníkového boxu o rozměru 300 nebo 400 mm.

Koroze nehrozí
Typ boxu je závislý na výšce vrat. K výrobě se použí vají různé druhy profilu podle velikosti a určení vrat. Pamatuje se i na korozi. Roletová vrata mají lamely většinou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku odolného povětrnostním vlivům. Všechny ocelové součásti pro výklopná vrata jsou pozinkovány. Speciální konstrukce pručelí a ohýbané rámy ve všech druzích vrat eliminují ohniska koroze v nejvíce exponovaných místech.

Text: Vladimír Iliev
Foto: Hormann, Alurol 

 

Napsat komentář