SERAMIS – ozelenění interiérů

Jílový expandovaný granulát – Seramis, je tvořen porézními zrny, která pro růst rostlin vytváří ideální klima. Substrát nasává vodu a živný roztok jako houba, množství, které odpovídá potřebě rostlin. Velké množství póru stačí jak ke značnému předzásobení vodou tak k dostatečnému přístupu kyslíku ke kořenům.

Přístup vzduchu je rozhodujícím faktorem, který přímo ovlivňuje zdravý vývoj a růst rostlin. Rozklad – mineralizace – klasických organických substrátů u pokojových rostlin je pravým důvodem častého přesazování. Substrát při rozkladu postupně ztrácí právě vzduchové prostory a omezený přístup kyslíku ke kořenům zhoršuje příjem vody a živin, což se na rostlinách projeví omezeným růstem, nezdravým vzhledem a v poslední fázi, kdy kořeny začnou zahnívat, i odumíráním.

Pro malé i kvetoucí rostliny
Voda se v seramisu pohybuje horizontálně i vertikálně, tak se velmi rychle dostává do všech částí nádoby a rostliny ji mají včas a v dostatečném množství k dispozici. Díky vysoké vertikální kapilaritě vlhkost v substrátu vystoupá až do 30 cm. Jemná zrnitost a vysoká nasáklivost dovoluje použít tento substrát i pro malé rostliny nebo kvetoucí rostliny.

Snadné zasazení
Výsadba rostlin trvá pár minut. Zvolíme vhodnou nádobu (vodotěsný a současně dekorativní obal), její objem musí odpovídat poměru 1:2 – jeden díl zemní bal a dva díly seramisu®, tzn. Objem nádoby musí být 3x vetší nežli objem zemního balu. Zemní bal opatrne oklepeme, zbavíme přebytečné země a zasypeme seramisem®. Díky nízké hmotnosti je práce s tímto substrátem velmi snadná a příjemná.

Konec hmyzu, hub i zápachu
Rostliny do seramisu® můžeme přesazovat bez ohledu na roční období. Zemní bal po mírném oklepání ztratí zejména volnou, kořeny nespojenou zem v horní části. To nám umožnuje zakrýt bal dostatečnou vrstvou substrátu a zabránit tak kontaktu půdy s vnějším prostředím, což bývá často zdrojem nepříjemného zápachu, uvolňování spór půdních hub a nebo výskyt různého hmyzu. Pečlivým zasypáním se všech těchto problémů zbavíme.

Vhodné i pro přesazování
U rostlin ve seramisu se také nevyskytují škůdci, jejichž rozmnožování a vývoj je spojený s půdou. Do seramisu můžeme sázet všechny druhy rostlin – pokojové rostliny ozdobné listem i květem, kaktusy,sukulenty nebo orchideje. Tento systém je vhodný pro přesazení rostlin, které již delší dobu rostou v interiéru, stejně jako pří realizaci nových výsadeb. Mladé rostliny, které opustily produkční plochy, mají ještě poměrně malé pěstební nádoby, není tedy třeba příliš velkého obalu. Starší, již přesazované rostliny, mají velké květináče a proto nádoba pro přesazení je velká, zvětší se i objem potřebného seramisu a tak se přesazení prodraží.

Výhody bez dalšího přesazování
Použití minerálních substrátů – zeolitového nebo seramisu, by mělo být při profesionálním ozeleňování interiéru samozřejmostí. Potřeba přesazování, rozvoj houbových chorob a uvolňování škodlivých spor do vzduchu, výskyt nepříjemného hmyzu, který vyletuje z nekvalitních organických substrátů, by mělo být minulostí. Rostliny by měly přinášet do našich interiérů uklidnění, zlepšení vzduchu a tím celkovou pohodu.

Jen zdravé rostliny přinášejí pohodu
Pěstební systém nesmí vyžadovat přemíru péče. Snadná péče, zdraví a intenzivní růst rostlin vytváří nový prostor pro ozeleňování interiéru. Trpící a nezdravé rostliny působí v interiéru naopak chmurnou a nepříjemnou atmosféru a v konečném důsledku odrazuje naše zákazníky od nákupu a pěstování rostlin. Je to jistě Seramis®, který je tou nejlepší cestou pro květiny v interiéru.
Text: Ing. Martin Matouš

www.hydroponie.cz

Napsat komentář