Satelity nefungují bez zázemí

Stále hodně našich spoluobčanů má sen pořídit si bydlení v rodinném domku se zahrádkou. Z toho vychází i široká nabídka domů a parcel v nejrůznější koutech naší vlasti. Nicméně i každý sen se může stát noční můrou. Trnem oku místní samosprávě postižených obcí se stala takzvaná divoká výstavba, která nepřinesla nic dobrého do vztahu starousedlíků a nově příchozích. Obce se začínají účinně bránit a proto sen o vlastním domku byste měli raději realizovat s profesionály.

Bydlení v rodinných domcích v okolí velkých měst je stále velmi žádané. Odborníci soudí, že lidi většinou vyhání z měst nouze o byty, vyšší kriminalita či problémoví sousedé. Usídlení v nových lokalitách jim naopak nabízí prestiž vyššího sociálního postavení obyvatel příměstských zón. Svou roli tu hrají í nižší ceny půdy a pro výstavbu vhodné pozemky. Podle údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že nejvíce satelitních měst je v okolí Prahy, ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Mezi lety 1991-2004 přibylo do Středočeského kraje suverénně nejvíce obyvatel – přes 48 000. Většina z nich, přibližně 41 000, jich přišla z Prahy. Nejčastěji se sem stěhují lidé mezi 30-39 lety, se středoškolským vzděláním, a děti do 14 let. V roce 2004 se do kraje přistěhovalo nejvíce obyvatel za sledovanou dobu – 7,4 tisíce lidí.

Kladivo na divokou výstavbu
Jak jsme již v úvodu zdůraznili, všichni by si měli dobře promyslet, do jakých projektů vloží své peníze. Městům a obcím v okolí Prahy totiž začínají vadit bytové komplexy, které vznikají překotně a živelně na soukromých pozemcích. Jednou z takových lokalit je například Nový Pacov u Říčan. Svízelná situace dokonce vedla říčanské zastupitele k tomu, že vyhlásili stavební uzávěru na všechny zatím nezastavěné pozemky na svém území, určené územním plánem pro výstavbu. „Nechceme bránit dalšímu rozšiřování města, ale musí být dána jasná pravidla, která by měl stanovit regulační plán,” objasňuje situaci starostka Říčan Adriena Mrázová. Podle ní je Nový Pacov příkladem, kam až může vést nekontrolovatelná výstavba.

Slepé ulice a polní cesty
Už příjezd do této oblasti je obtížný. Nekvalitní komunikace, které původně sloužily sousední rekreační chatové kolonii, odpovídají spíš lepším polním cestám. Z toho důvodu sem také nezajíždí městská hromadná doprava. Začaly vznikat lokality se slepými ulicemi, komunikacemi tak úzkými, že neumožňují průjezd například popelářů nebo vozů zimní údržby. Už příjezd do oblasti je velice svízelný po komunikacích, odpovídajících spíše lepším polním cestám. Tyto cesty sloužily původně jako obslužné pro sousedící rekreační chatovou kolonii, ale nejsou vůbec dostačující pro běžnou rezidenční zónu. Z tohoto důvodu také není zóna obsluhována městskou dopravou, což velmi komplikuje život obyvatel. „Chápu, že lidé, kteří v Novém Pacově žijí, chtějí využívat všech výhod města, ale na druhou stranu nelze z městské pokladny hradit to, co měli zajistit investoři,” dodává starostka. Podobných oblastí je v okolí Prahy více. Lidé, kteří vlastnili stavební pozemky, je v uplynulém období prodávali na individuální výstavbu, a tak vznikaly komplexy s problémy, které se dotýkají jak nových obyvatel, tak stávajících usedlíků. Tyto problémy často dělí obyvatele na dva „znepřátelené tábory”. Neřízenou migraci nestíhají místní školky, školy ani silnice.

Text: Petr Kovář
Foto: Nové Bydlení 

 

Napsat komentář