Rozhovor s viceprezidentem Realitní komory ČR

O momentálním dění na realitním trhu a aktualitách v Realitní komoře České republiky jsme si povídali s Ondřejem Jarošem, viceprezidentem RkČR.

Pane viceprezidente, jak byste zhodnotil letošní situaci na tuzemském realitním trhu?

Obecně lze říci, že ceny nemovitostí v České republice v letošním roce lehce stoupají, vše záleží ovšem na konkrétních lokalitách. Zejména v lukrativních pražských oblastech je růst cen znát nejvíce. Jistou souvislost s touto skutečností mají pochopitelně i rekordně nízké sazby hypotečních úvěrů. Globálně však můžeme konstatovat růst cen nemovitostí a obecně zvyšování počtu realitních obchodů jen drobný a nelze očekávat obdobný rapidní vzestup, jaký český realitní trh zažil například v roce 2008, jelikož rok 2015 postrádá jakýkoli zásadní činitel, který by enormní nárůst cen zapříčinil.

Realitní komora České republiky je členem skupiny Ministerstva pro místní rozvoj ve věci schválení tzv. realitního zákona. Očekáváte v tomto směru zásadní změny českého realitního prostředí?

Pozitivní změny pochopitelně očekáváme, ostatně jejich potřeba je důvodem plánovaného zákona. Bohužel však musím říct, že český realitní trh se nachází v natolik tristním stavu, že nelze očekávat natolik radikální změny, které by si přední představitelé tuzemského realitního světa představovali. V konkrétnostech prozatím hovořit nemohu, jelikož stále probíhají jednání o obsahu zaměření předmětného zákona. Pevně však věřím, že kultivaci realitního trhu napomůže alespoň částečně i Realitní akademie, jejímž účelem je zejména vzdělávání odborné veřejnosti. Realitní akademie, doufejme bude před vyhlášením realitního zákona dalším pramenem realitních zásad a pravidel.

Realitní akademie již zahájila úvodní kurzy. Jak vnímáte ohlasy prvých absolventů?

Ohlasy prvých absolventů kurzů akademie nás velmi příjemně potěšily. Za sebou máme již několik úvodních kurzů a některé z nich jsme byli nuceni pro obrovský zájem uchazečů rozdělit na více seminářů, abychom uspokojili všechny z nich. Zájem nováčků, makléřů, ale i majitelů realitních kanceláří mě samozřejmě velmi těší a jsem rád, že minimálně části realitní veřejnosti není situace na realitním trhu lhostejná.

Za vznikem Realitní akademie stojíte zejména vy. Jak bylo náročné vše připravit?

Ano i ne. Plnou odpovědnost za chod Realitní akademie nesu sice já, coby její statutární ředitel, nicméně na přípravách realitní akademie a tvorbě jejích základních myšlenek se již po několik měsíců podílí celá řada dalších odborníků v oboru. Akademie je tedy prací mnoha zúčastněných, kterým bych tímto mimo jiné rád poděkoval.

Na jaké kurzy a semináře se mohou uchazeči Realitní akademie těšit?

Aktuálně máme spuštěny celkem čtyři základní tematické kurzy, dalších pět kurzů je již připraveno a uchazeči se na ně mohou již v nejbližších měsících těšit. Obsahově lze kurzy rozdělit na celé spektrum dovedností realitních pracovníků, a to jak pro makléře samotné, tak pro manažery kanceláří a jejich poboček. Realitní akademie byla od počátku zamýšlena jako kompletní průvodce realitního pracovníka, kterému předá informace od A do Z, nehledě na pozici, kterou v aktuální době své kariéry vykonává.

Kdo na jednotlivých kurzech akademie přednáší?

Realitní akademie nabízí celou řadu školitelů, přičemž jednotlivá témata seminářů vede vždy nejfundovanější lektor. Jednotlivé semináře bych charakterově přiblížil například vysokoškolským přednáškám, a to jak z hlediska způsobu jejich vedení, tak z hlediska personálního zajištění samotných školitelů. Zájemci se mohou těšit na tipy nejúspěšnějších makléřů, majitelů realitních kanceláří, manažerů poboček a dalších odborníků z oboru, kteří se mohou pochlubit mnohaletou praxí a četnými úspěchy. Dvě témata kurzů mám na starosti já osobně a dovoluji si tak případné zájemce na kurzy mé, ale i kurzy mých kolegů, srdečně pozvat a přesvědčit se o jejich kvalitách.

Bližší informace lze nalézt na webových stránkách www.realitnikomora.cz.

Napsat komentář