Rozhodujeme se pro správnou fasádu

Na fasády se nejčastěji používají vícevrstvé omítky nebo trvalejší povrchové úpravy – režné zdivo, keramické, kamenné a plastové obklady, obklady z desek na bázi cementu či fasádní pláště z kovu a další.

Chvála silikonu a silikátu
Silikonové tenkovrstvé omítky se dodávají v tekuté formě, přičemž dobře pronikají do podkladu. Jejich hlavní výhodou je, že jsou po zaschnutí omyvatelné vodou, a proto jsou zvláště vhodné jako finální exteriérová vrstva. Silikátové omítky jsou pak vhodné především pro sanace. Díky nim se voda ze zdiva stačí vypařit přes omítku tak rychle, že nestačí na jejím povrchu vytvořit nežádoucí efekty, jako jsou vlhké skvrny, výkvěty solí (sanytr) a plísně. „A výhoda silikátové omítky je, že reaguje chemicky s podkladem. Tím, že reaguje chemicky s podkladem, tak se stává jeho součástí. Bohužel je dneska trend dávat silikátovou omítku na zateplovací systém. Osobně si myslím, že to nemá příliš velké opodstatnění. Protože na zateplovacím systému vlastnost silikátu nevynikne,“ říká Martin Ištvánek, obchodní ředitel firmy STOMIX, výrobce omítek a zateplovacích systémů.

Umění stříkací pistole
Spíše než plastické škrábané vzory jsou v současné době oblíbenější barevné nátěry, které se nanášejí na větší plochy postřikem, v běžné praxi válcem. Asi nejoblíbenější jsou barvy akrylátové, které lze aplikovat i na staré nátěry a které vykazují dobré vlastnosti i při nepříznivých klimatických podmínkách. Další možností jsou silikátové barvy, které jsou sice nejvíce paropropustné, ale kladou velké nároky na technologický postup při nátěru. Omítky lze nanášet buď ručně nebo strojně, přičemž ruční se provádí pomocí ocelových omítníků a hladítek. Omítník je profil z PVC, oceli nebo dřeva, který usnadňuje provádění omítek a zaručuje nanesení předepsané tloušťky omítky. Slouží zároveň jako vodící plocha při stahování omítky latí do roviny.

Váleček nebo hladítko
Omítníky se vyrábějí v různých šířkách, konkrétní typ volíme dle výrobcem nebo projektantem požadované tloušťky omítky. Lze je zakoupit ve většině prodejen stavebnin. Finální úprava omítky může být řešena barvou, nejčastěji akrylátovou a silikátovou, eventuálně lze zakoupit již probarvené omítky, jejichž barevná škála není sice tak pestrá jako škála fasádních nátěrů, vyniká ovšem větší barevnou stálostí. Rýhované omítky se tvoří nanášením malých kamínků pomocí speciálního hladítka, které v omítce zanechávají rýhy. Podobně hrubozrnný povrch vytváří také škrábaná omítka. Zajímavého efektu lze dosáhnout také strukturovaným válečkem, jehož vzory se otiskují do zavadlé omítky. Kromě povrchu a barvy se však na celkovém vzhledu povrchové úpravy podílí také souhra světel a odrazů, takže můžeme tvrdit, že každá omítka, i kdyby byla ze stejného materiálu, bude jiná.

Omítka jako kámen
„Mozaikové omítky jsou minerální kamínky spojené akrylátovým pojivem. Díky své odolnosti se aplikují hlavně na spodní část vnějšího obvodového pláště budovy – sokl. Jsou mechanicky velmi odolné. Taky je používáme tam, kde chceme zvýraznit dekoraci,“ prozrazuje Martin Ištvánek ze STOMIXu. Ve firmě mají specialitu. STOMIX vyrábí mozaikovou omítku Alfadektor – S, která na objektu vypadá jako kámen. Omítka existuje v podobě, která se dá nanášet i stříkáním. To pak znamená bezproblémovou aplikaci na oblé části. A ona dělá dojem kamene. Díky snadné aplikaci jsme vyhráli výrobek roku. Právě u mozaiky je drahá a náročná aplikace. Stříkání je samozřejmě mnohem jednodušší než nanášení hladítkem.

Stomix poradí zadarmo
Výběr fasádní omítky většinou odpadá stavebníkům realizujícím novostavbu, neboť většina společností zabývajících se výrobou zdicích materiálů nabízí ve svém systému i omítky. „Tady je důležitá otázka posouzení podkladu. Jakmile chcete obnovit starší nátěr, pak je dobré se obrátit na techniky servisního střediska STOMIX. Tam zákazníkům vhodně a zcela zdarma poradíme. Například akrylátový nátěr by neměl jít na silikonový nátěr, protože by byla hodně zhoršena přídržnost materiálu,“ uzavírá Martin Ištvánek ze STOMIXu.

text: Vladimír Iliev
foto: archiv

 

Napsat komentář