Rozhodujeme se pro bazén

Bazény zažívají svou zalou éru. Vidět jsou již pomalu u každého druhého domku. Jestliže se pro však pro vlastní bazén teprve rozhodujeme, měli bychom uvážit řadu důležitých věcí – velikost, umístění i případné zastřešení.

Přepad a sběrač
Bazény můžeme rozdělit podle systému regulace vodní hladiny na ty, které využívají přepadový systém a ty, které mají takzvaný skimmerový přelivový systém. Přepadový systém je finančně náročnější a má také své požadavky na technologické zázemí. Jeho princip spočívá v tom, že voda je ve stejné úrovni s ochozem a přelévá se přes okraj (neboli přelivovou či přelivnou hranu) do sběrných, přelivových kanálků, které jsou nejčastěji osazené plastovým nebo nerezovým roštem. Z těchto kanálků pak voda putuje do přepadové nádrže umístěné většinou o něco níže pod úrovní bazénu, kde se voda shromažďuje.

Kolik pojme osob
Čerpadlo tuto vodu z jímky vrací přes filtr zpět do bazénu, nejčastěji tryskami umístěnými na dně. Nevznikne tak problém, pokud do bazénu naskáká více lidí. V přepadové nádrži je pro takto vytlačenou vodu dostatečný rezervní prostor. Nicméně s tím souvisí velikost jímky, které je závislá na velikosti bazénu, předpokládaného provozu a počtu osob. Většinou dosahuje 10 procent objemu bazénu. Z toho tvoří 1/3 rezervu pro praní filtru. Další třetina je určená na vlnění případně zvýšení hladiny po vstupu více osob a zbytek tvoří havarijní rezerva.

Malý příliv
Skimmerový systém je finančně, rozměrově a technologicky méně náročný a proto se asi používá nejvíce. Jeho princip spočívá v tom, že hladina vody v bazénu je asi 10 – 15 cm pod okrajem ochozu. Pokud voda v bazénu stoupne, třeba v důsledku příchodu plavců nebo přílišného dopouštění, nevznikne problém. Skimmer, česky „sběrač, lapač“, je potrubí s plovákem a se sítkem pro sběr nečistot napojené na vysavač. Při vzestupu hladiny začne automaticky nasávat vodu přímo do filtru a odtud pak putuje zpět tryskami do bazénu. Ve skimmeru bývá rezerva zhruba 8 centimetrů, pokud voda klesne pod tuto úroveň skimmer se vypne. Protože odsávání vody je pomalejší než přepad, tento systém se nemá používat u veřejných bazénů.

Voda zůstává i několik let
V bazénu zůstává voda celoročně a ošetřuje se speciálními chemickými prostředky. Dobře chemicky ošetřovaná voda vydrží v bazénu i řadu let. Bazén se vypouští pouze výjimečně např. z důvodu nadměrného znečištění a to pouze na dobu nezbytně nutnou. Vodní podmínky u žádného bazénu nejsou stejné. Vodní zdroj, umístění bazénu a frekvence používání, to všechno může mít vliv na vodní rovnováhu.

Hlídejte vodu
Nerovnováha ve vodě může poškodit zařízení, zejména topné těleso, činí vodu nepříjemnou pro uživatele a snižuje efektivitu dezinfekčních prostředků. Aby byla voda v rovnováze, musí být celková alkalita, pH a vápenná tvrdost ve správném rozmezí. Poškození zařízení způsobené nesprávnou vodní chemií není zahrnuto v záruce. Zjednodušeně pH je měřítko, které nám říká, zda je voda zásaditá, neutrální či kyselá. Voda v bazénu má být mírně zásaditá 7,2 – 7,6; 7,8 když funguje ozonátor. Nízké pH pod 7,2 vede ke korozi bazénu a dráždí kůži koupajících se. Sanitační prostředky se rychleji rozpadají. Nízké pH může být korigováno přidáním přípravkem na zvýšení pH.

text: Zdeněk Polák
foto: USSPA,Desjoyaux, SoftTUB, archiv 

 

Napsat komentář