(R)EVOLUCE VE VÝTAPĚNÍ

Velmi oblíbeným nízkopotenciálním zdrojem tepla se stává okolní vzduch. Jeho intenzita využití se rychle zvyšuje, a to zejména díky zdejším příznivým klimatickým podmínkám s nízkým počtem dnů, kdy klesá teplota pod 0°C. K instalaci není potřeba vrtů ani zemních kolektorů, což značně snižuje technickou náročnost instalace, a vede ke snížení pořizovacích nákladů a tedy kratší návratnosti zařízení.

Společnost Mitsubishi Electric přichází na trh s novými tepelnými čerpadly vzduch-voda s názvem ZUBADAN. Díky unikátní technologii je zařízení určeno pro celoroční provoz, a to i v období, kdy venkovní teplota klesá k extrémním hodnotám hluboko pod bod mrazu až k -25°C. Důležitou vlastností této jednotky je, že při venkovní teplotě -15°C je jednotka schopna stále zachovat svůj topný výkon na 100%, přičemž u běžných tepelných čerpadel klesá výkon až k 60%. Tepelná čerpadla ZUBADAN se dodávají ve dvou typových provedeních. Jednak jako kompaktní typ s deskovým výměníkem chladivo-voda umístěným přímo v jednotce, nebo s odděleným deskovým výměníkem umístěným v technickém zázemí budovy. Tato varianta dovoluje tak umístit jednotku, až do vzdálenosti 75 m od samotného deskového výměníku chladivo-voda umístěného uvnitř budovy, při zanedbatelné ztrátě výkonu (max. do 5%). Tepelná čerpadla ZUBADAN dosahují hodnoty topného faktoru (COP), tedy poměr výkonu a příkonu až 4,40 při podmínkách teploty vody vstup/výstup 7/35°C (naměřeno dle DIN EN 14511). Tyto výjimečné vlastnosti jsou zajištěny díky nové konstrukci kompresoru typu Scroll se speciálním vstřikováním chladiva a by-pasem, nebo unikátního tepelného výměníku HIC s jedinečnou konstrukcí. To vše a další má za následek zajištění plného komfortu i při velmi nízkých venkovních teplotách. Díky zkrácení samotného procesu odmrazování, který netrvá déle, než 3 minuty je zajištěna téměř konstantní dodávka tepla. Zároveň dochází ke zkrácení intervalů mezi jednotlivými odmrazovacími cykly. K odmrazování dochází přibližně každých 150 minut při venkovní teplotě dosahující -20°C. Systém vstřikování též příznivě působí na zkrácení doby, kterou čerpadlo potřebuje k dosažení ohřevu vody. Při venkovní teplotě +2°C se doba ohřevu vody oproti průměrným invertorovým jednotkám zkracuje až o 50%. Jednotky ZUBADAN se vyrábí z hlediska topného výkonu ve čtyřech výkonnostních provedeních 8, 11, 14 a 23 kW, při zachování jednotných kompaktních rozměrů (1350x950x330mm). Jednotky nepotřebují žádnou strojovnu a díky příznivým rozměrům a velmi nízké hladině hluku, lze jednotku umístit téměř kdekoliv ve venkovním prostředí – na nástěnnou konzoli na fasádu domu, na stojanovou konzoli na střechu či za dům, v zahradě aj. Tento systém je zajímavý jak pro obnovení starých zástaveb, tak pro nové projekty. Zvláště pak u novostaveb kde poskytuje velké výhody, jako nižší požadavky na instalovaný příkon (stačí slabší přípojka než při běžném elektrickém vytápění), není potřeba zabezpečit kotelnu, přípojku plynu ani komín.

Shrnutí výhod tepelných čerpadel ZUBADAN:

 • Vysoká účinnost: Tepelná čerpadla ZUBADAN jsou vybavena frekvenčně řízenými kompresory typu Scroll a ventilátory, které jsou plynule regulovatelné v širokém rozmezí otáček. Díky frekvenčnímu měniči jsou jednotky schopny rychle reagovat na náhlou změnu potřeby výkonu a vždy se plně přizpůsobit aktuálním podmínkám provozu.
 • Provoz v průběhu celého roku: Pomocí nové technologie přímého vstřikování chladiva je umožněn celoroční provoz, a to i v období, kdy venkovní teplota klesá k extrémním hodnotám hluboko pod bod mrazu až k -25 °C. Při těchto extrémně nízkých venkovních teplotách jsou jednotky stále schopny poskytovat až 75% svého jmenovitého topného výkonu.
 • Rychlé odmrazovaní: Díky řízenému procesu odmrazování jsou jednotky ZUBADAN schopné poskytovat stálý potřebný výkon. Samotný proces odmrazování je řízen v závislosti na okolních podmínkách a netrvá déle než 3 minuty. Současně došlo ke zkrácení intervalů mezi jednotlivými odmrazovacími cykly. K odmrazování dochází přibližně každých 150 minut, při venkovní teplotě dosahující -20 °C.
 • Stabilní výkon: Pomocí přímého vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru je možné dosáhnout stabilního výkonu i při velmi nízkých venkovních teplotách. Jednotky jsou schopné poskytovat přibližně konstantní topný výkon až do venkovní teploty -15 °C s možností ohřevu teplé vody až na teplotu 55 °C, bez nutnosti použití jakéhokoli elektrického dohřevu.
 • Téměř okamžitý start: Technologie ZUBADAN má značný vliv i na rychlejší náběh teploty topné vody. Jednotky jsou schopné ihned po startu ve velmi krátkém čase dodávat potřebný výkon. V porovnání s běžnými Inverterovými jednotkami došlo ke zkrácení vlastní doby ohřevu vody až na polovinu.
 • Nízká hladina hluku: Pomocí speciálně upravených lopatek ventilátorů se snížila maximální hladinu akustického tlaku na 52 dB (A), při 100% výkonu tepelné čerpadla, měřeno ve vzdálenosti 1 m od jednotky a ve výšce 1,5 m před jednotkou. Jednotky navíc disponují tzv. nočním režimem, kdy je možné jednotku v případě požadavku nočního klidu ztišit o min. 4 dB (A).
 • Snadná instalace, kompaktní rozměry a malá hmotnost: Minimální počet propojení a různé možnosti zapojení. Jednoduché a variabilní nastavení. Snadné umístění venkovní jednotky, díky převýšení vedení chladiva až 30 m a maximální délky vedení chladiva až 75 m. Zachováním příznivých rozměrů, které činí pouze 1350x950x330 mm a svojí hmotností pouze 140 kg, patří jednotky ZUBADAN k nejkompaktnějším na trhu. S těmito rozměry a velmi malou hmotností, lze jednotku umístit ve venkovním prostředí téměř kdekoliv, na nástěnnou konzoli na fasádu domu, na stojanovou konzoli na střechu či za dům.

Shrnutí výhod vytápění pomocí tepelných čerpadel ZUBADAN:

 • Jednoduchá instalace a nízké investiční náklady
 • Dodá několika násobně více energie, než spotřebuje
 • Plně automatický provoz
 • Nižší požadavky na instalovaný příkon
 • Ekologicky čistý provoz

Ing. Jiří Hvížďala

                      

Napsat komentář