Proč se rozhodnout pro eurookna

U eurooken je standardním kováním to celoobvodové, které umožňuje snadné ovládání pomocí jedné kliky. Kování třípolohové umožňuje jednou klikou jak otevřít křídlo tak ho i vyklopit, čtyřpolohové kování navíc umožňuje čtvrtou polohu kliky takzvanou mikroventilaci, která umožňuje stálou výměnu vzduchu v místnosti tím, že se okno zbaví těsnosti.

Dále se osazuje do oken kování bezpečnostní (různé stupně bezpečnosti). Jeden z nejznámějších výrobců celoobvodového kování je firma Roto. Základní bezpečnost oken je zajištěna hřibovými bezpečnostními uzávěry, jejichž počet je závislý na členění a rozměrech oken

Ani slunce ani mráz
Okenní rámy se působením slunečního záření se mohou ohřát až na 80° C, tento fakt není žádný problém pro dřevěná eurookna. Dřevo má nejnižší součinitel délkové roztažnosti ze všech okenních materiálů! Nebezpečí netěsnosti v důsledku vysoké roztažnosti jiných materiálů nelze podceňovat. Může mít negativní vliv na těsnost oken. Následkem může být nedostatečná zvuková a tepelná izolace a špatná ochrana proti hustému dešti. Tepelné vlastnosti dřeva poskytují vynikající tepelnou izolaci. Ta je vyjádřena hodnotou součinitele prostupu tepla „k“, jehož hodnota se pohybuje mezi 1,6 až 1,8 W.m-2 K-1. Tyto vynikající hodnoty tepelné izolace dřeva zabraňují rovněž vyzařování chladu okenního rámu a tím i kondenzaci vodních par na vnitřní straně okna. Pro odvod dešťové vody jsou eurookna většinou osazena hliníkovými s přerušeným tepelným mostem, čímž je zabráněno přimrzání středového dorazového těsnění. K běžnému standartu oken patří i hliníková křídlová okapnice. Tím jsou nejinkriminovanější části oken chráněny hliníkovými profily a je zabezpečena dlouhodobá životnost a stálost povrchové úpravy.

Tajemství montáže
Zabudovaný okenní prvek podléhá stálému zatěžování vlastními a nahodilými zatíženími, dále povětrnostním vlivům ve formě nízkých i vysokých teplot, jakož i vlhkosti a zatížení sáním a tlakem od větru. Je tedy pochopitelné, že přechod okenního prvku na konstrukcí stavby musí být proveden dostatečně bezpečně, aby bylo možno zaručit po celou dobu životnosti okna jeho vysokou těsnost a funkční bezpečnost. Upevňovací prvky musí přenášet všechny na okno působící síly s potřebnou bezpečností a za zohlednění přenosu vzniklých pohybů v oblasti napojení do konstrukce stavby. Jako upevňovací materiál se osvědčily upevňovací kotvy nebo hmoždinky. Po zabudování oken je třeba zaplnit meziprostor mezi rámem okna a zdivem tepelně izolačním materiálem. Musí být zaručena snášenlivost jednotlivých těsnících systému mezi sebou, jakož i spojení okna se zdivem. Důležité je, aby ve spodní částí oken bylo v dotykových plochách napojení na parapet důsledně utěsňováno.

Jak chránit  eurookna
Výrobci při nátěrech eurooken používají zásadně vodou ředitelné barvy na bázi akrylátových pryskyřic. Základní barva obsahuje impregnační látky chránící dřevo před vlhkostí, napadení plísní a houbami, vrchní lak potom obsahuje UV filtr chránící zejména před vlivem slunečního záření. Základní i vrchní vrstva obsahuje barevné pigmenty. Zákazník si může vybrat ze vzorkovníku ze základních 12 odstínů, které podle dlouholetých zkušeností výrobců plné pokrývají požadavky zákazníků. V případě, že má zákazník jiné představy než podle vzorníku jsou výrobci schopni dodat prakticky jakýkoliv odstín barvy krycí podle mezinárodní stupnice RAL nebo barvy lazurovací, která zachovává texturu dřeva. Chcete-li svá eurookna uchovat co nejdéle v perfektním stavu, pak pro čištění oken nepoužívejte žádné agresivní látky, rozpouštědlová čistidla, drsné prostředky nebo tradiční alkalické víceúčelové čističe. K omytí oken používejte zásadně neutrální mýdla nebo neutrální víceúčelové čističe. Dřevo se udržuje snadno, podle konkrétních povětrnostních vlivů by se okna měla natírat asi 1x za 5 let. Díky moderním a ekologickým lakům ředitelných vodou může tuto činnost vykonávat každý. Okna získají svůj přirozený vzhled na celá desetiletí. Výhodou dřevěných oken je též snadná opravitelnost. Aby nám okna dlouho sloužila je nutné kontrolovat kování, těsnění a zasilikonování skla. Tak zajistíme funkčnost oken na celá desetiletí. 

Text: Jiří Hájek

 

Napsat komentář