Proč máte květiny v interiéru?

Velké rostliny udávají tón a jsou nezbytným doplňkem kvalitního interiéru.

Jak vytvořit přirozenou, příjemnou atmosféra v našich kancelářích? Netvoří ji nové psací stoly, židle nebo počítače, vytvářejí ji silné životné rostliny. Ty mají schopnost v nejrůznějších prostorech vytvořit jedinečnou atmosféru.

Kdo nepoznal pocit klidu, pokoje a jistoty v přírodě mezi stromy? Velké rostliny patří k duchu naší uspěchané doby. Přeplněné diáře nás neustále honí od jedné schůzky k druhé, jednání střídá jednání, vše probíhá v neustálém stresu. Jenom velké rostliny zůstávají na svém místě. Není proto překvapením, že velké živoucí rostliny v interiéru prokazatelně uklidňují a mají pozitivní vliv na pracovní klima. Snížení stresové hladiny výrazně zvyšuje pracovní produktivitu. Samotný pohled na rostliny v nás vyvolává pozitivní emoce, pocit uvolnění a zdraví.

Můžeme tedy říci, že v kanceláři s rostlinami vytváříme zdravá pracovní místa. Kromě produkce kyslíku zvyšují rostliny odparem vody vzdušnou vlhkost. Hydroponicky pěstované rostliny nebo rostliny v plně minerálních zeolitových substrátech filtrují ze vzduchu jedovaté látky, např. formaldehydy. Měli bychom podvědomě cítit, že rostliny nutně patří na pracoviště, do interiérů vstupních hal a obchodních center.  

V řadě evropských zemích jsou již velké rostliny v podnikových interiérech neodmyslitelné. Každý interiér vyžaduje již při návrhu odpovídající vybavení zelení, které by mělo být vypracováno zahradním architektem. Představu ozelenění, výběru vhodných nádob nám usnadňuje vkládání obrázků skutečných rostlin do digitální fotografie interiéru. 
Pěstitelé, kteří produkují velké rostliny pro interiéry se stále přizpůsobují současné poptávce. Kolekce vhodných rostlin z nejrůznějších částí světa se neustále rozšiřuje o druhy, kterým se daří i v podmínkách s nižší světelnou intenzitou nebo méně vhodnými pěstebními podmínkami. Stejně důležitá je i aklimatizace těchto rostlin ve sklenících před výsadbou do interiérů

Po transportu ze zemí původu musí dovezené rostliny dostat intenzivní péči, která zajistí nový růst rostlin a rostliny získají nové požadované estetické vlastnosti.
Vytvořením nových listů a nový kořenů se rostliny přizpůsobují novým pěstebním podmínkám. Podle rostlinného druhu se pak doba aklimatizace pohybuje od čtyř týdnů až do jednoho ruku. Řada rostlin však ve skleníku čeká na nový interiér řadu let.
Bezprostřední vliv na konečnou kvalitu stromů má  výchozí stav. Výběr dobře vyvinutých rostlin pro přípravu je nejdůležitější fází. Rostliny pak musí být ošetřovány tak dlouho, až si na nové podmínky zvyknou.

Další fází je příprava rostlin na horší podmínky interiérů. Rostliny jsou ve sklenících úmyslně pěstovány ve zhoršených podmínkách. Při nižší teplotě
cca 19 o C, plochy jsou zastiňované a snižuje se i vzdušná vlhkost. Např. menší rostliny
se pěstují pod korunami velkých stromů.

Významnou roli při aklimatizaci solitérních rostlin hraje používání zeolitových substrátů. Vedle sopečného tufu a pemzi obsahují tyto substráty zeolity. Zeolity jsou přírodní vodnaté hlinitokřemičitany s trojrozměrnou krystalovou mřížkou, která jednak poutá vodu a umožňuje iontovýměnným způsobem vázat živiny a znovu je rostlinám uvolňovat. Neméně významné jsou pak stálé fyzikální vlastnosti, které zajišťují optimální přístup vzduchu k rostlinám, dostatečný prostor pro kořeny a značnou nasáklivost. Zeostrat®, který používáme pro pěstování rostlin v interiéru, neobsahuje žádný organický podíl, což má pozitivní vliv na tvorbu nových kořenů a zároveň brání rozvoji houbových chorob.

Máte rostliny na vašem pracovišti, ve vašich kancelářích, ve vašem bytě?

Autor: Ing. Martin Matouš
Foto: Hydroponie

 

 

Napsat komentář