Pro bezpečné a klidné bydlení

Při výběru vchodových dveří hraje významnou roli řada faktorů. Mezi ně dnes patří bezpečnost, dlouhá životnost, snadná údržba, vynikající izolační vlastnosti a v neposlední řadě atraktivní vzhled. Vstupní kazetové dveře z oceli, jež právě uvádí na trh společnost Hörmann, těmto požadavkům plně vyhovují.

Firma Sapeli nabízí bezpečností dveře, jejichž princip zabezpečení spočívá ve vnitřním trezorovém mechanismu. Ten obsahuje čtyři nebo pět aktivních rozvorových čepů, které se zasouvají do zárubní a zajišťují tak celý dveřní otvor. Vlastní konstrukce je zhotovena z kvalitní oceli, což samozřejmě zvyšuje bezpečnostní vlastnosti.

Zvláštností dveří je jejich povrchová úprava. Z vnější strany je standardně použito materiálu CPL laminátu v nenápadném dekoru. Vnitřní strana však může mít design klasických interiérových dveří z široké modelové řady Sapeli. Navíc jako jediné na trhu mají dýhou opatřenou i hranu dveří. Heslo, kterým se dveře prezentují, je dokonale charakterizuje: „Z každé strany takové, jaké je chcete mít.“ Z vnější strany nenápadné a z vnitřní přitom naprosto sladěné s interiérovými dveřmi. Všechny typy dveří jsou zkoušeny, certifikovány a splňují požadavky § 13 odst. 2 zákona 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a § 11 nař. vlády 81/99 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. Dveře splňují evropskou normu ENV 1627 na průlom. Dveře jsou vyráběny ve 2. a 3. bezpečnostní třídě a je možné je zakoupit i v protipožární úpravě s odolností 30 minut.

Bezpečnostními dveřmi vstupuje firma Sapeli na zcela nový trh. Doposud se společnost věnovala zejména interiérovým dýhovaným dveřím. „K výrobě bezpečnostních dveří jsme přistoupili na základě poptávky našich zákazníků. Požadovali po nás dodávku kompletních dveří do bytů a komerčních prostor tak, aby vnitřní dveře byly v souladu s vchodovými. Do dnešní doby jsme jim nebyli schopni vyhovět, a proto jsme nabídku rozšířili. Navíc jsme na bezpečnostní dveře přenesli zkušenosti z výroby interiérových dveří. Uživatel tak získá kvalitní, bezpečné vchodové dveře, které však v interiéru budou plnit i vysokou estetickou úlohu,“ uvádí Ing. Stanislav Zikmund, obchodní ředitel společnosti Sapeli.

Pro bezchybnou funkci bezpečnostních dveří je důležitá kvalitní montáž. Společnost Sapeli pro tento účel zaškolila v rámci své obchodní sítě dostatečný počet montážních firem, které mají certifikaci pro tuto práci. Dveře je možné osadit i do stávajících standardních kovových zárubní, na kterých jsou při montáži provedeny odborné úpravy. Tyto zárubně však musí být v naprosto bezvadném stavu a úpravu musí opět provést certifikovaná montážní firma.

Ing. Aleš Rychetský
www.sapeli.cz

O SAPELI:
Společnost Sapeli patří mezi největší středoevropské výrobce interiérových dveří a zárubní. Svým zákazníkům nabízí ucelenou škálu dveří od základních foliovaných, přes klasické dýhované až po luxusní modely či výplně dveřních prostorů na míru. Vysokou úrovní designu a vynikající kvalitou si vydobyla pozici lídra českého trhu. Společnost dále úspěšně působí na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a připravuje expanzi dalších okolních států. V současné době společnost SAPELI zaměstnává přes 400 zaměstnanců, kteří pracují celkem ve třech provozech.

 

Napsat komentář