Příprava bazénu na sezónu

Pečlivé vyčištění bazénu zjednodušuje další údržbu vody. Pokud jste bazén před zazimováním vyčistili, ošetřili vodu a dobře ho zakryli, pak stačí očistit stěny nad úrovní hladiny a dopustit vodu do plného stavu. Jestliže byl bazén zazimován narychlo, potřebuje očistu, při které je nutné odstranit všechny nečistoty včetně vodního kamene. 

Přípravek Na usazeniny naneste v koncentrované podobě, nechte 15 minut působit, případně můžete plochy ještě mechanicky dočistit a poté spláchněte čistou vodou. Pokud je na povrchu bazénu jen běžná nečistota, postačí vám k jeho očištění přípravek Viktor

Pokud je voda tvrdá (nad 25° N), vylučují se z ní vápenaté usazeniny, na něž se potom nabalují další nečistoty a vzniká prostředí vhodné pro růst bakterií, řas a virů. V takovém případě je vhodné aplikovat ihned po napuštění bazénu Maskovač tvrdosti. Tento přípravek sníží tvrdost vody, zabrání vzniku usazenin a zároveň na sebe váže ionty vápníku a kovů, které jsou obsaženy ve vodě a způsobují zákaly. 

Po naplnění bazénu zkontrolujte fi ltrační zařízení a můžete přistoupit k ošetření vody, tj. k úpravě pH a k dezinfekci. Ideální hodnota pH bazénové vody je 7,2–7,6. Pokud je pH vody ve vašem bazénu mimo tuto vymezenou oblast, většinou vám začínají problémy. Na hodnotě pH je přímo závislá účinnost většiny dezinfekčních prostředků. V případě, že je pH příliš nízké, korodují kovové části a zvyšuje se rychlost blednutí barev plastů a fólií, pokud je pH příliš vysoké, vylučuje se vápník z vody a dochází k jejímu zakalení. Ve vzduchu v okolí bazénu dojde ke zvýšené koncentraci chloru, která může způsobit podráždění očních spojivek. Při běžném používání bazénu se pH vody pomalu mění podle místního složení a tvrdosti vody. U měkkých vod pH klesá, u tvrdých stoupá. Správnou hodnotu pH jednoduše upravíte přidáním prostředku pH plus nebo pH minus při zapnutém filtračním zařízení, které zajistí potřebnou cirkulaci vody. 

Při přípravě bazénu na novou sezónu je důležitá i důkladná dezinfekce, protože i když se vám voda po prvním napuštění bude zdát čistá, je v ní obsaženo velké množství mikroorganizmů, které by mohly mít negativní vliv na vaše zdraví. Na prvotní ošetření se používá přípravek Akce nebo Akce aktiv, které rychle a účinně vodu dezinfi kují. Hodnota chloru v bazénu by se měla pohybovat v oblasti 0,3–0,6 mg/l. Po úpravě hodnoty pH a hodnoty chloru provedeme základní ošetření přípravkem Prochlor. UV záření a vyšší teplota vody způsobují ztráty chloru. Při použití přípravku Prochlor se tyto ztráty snižují o 80–90 %. Po dosáhnutí optimální úrovně chloru ve vodě se koncentrace udržuje pomocí pomalu rozpustných chlorových tablet Blankyt nebo multifunkčních tablet Komplexon, Kompleton. Používání multifunkčních tablet je výhodnější, protože obsahují i látky, které působí proti řasám, napomáhají vyvločkování nečistot a stabilizují chlor ve vodě. 

A rada na závěr: pokud máte na jaře vypuštěný bazén, tak po jeho očištění výše uvedenými čistícími přípravky naneste na čisté plochy před napuštěním bazénu ředěný přípravek Na řasy v poměru 1:1. Zničíte tak zárodky řas, které zde ještě mohly zůstat.

M+H, Míča a Harašta
Brněnská 23, 678 01 Blansko
Tel. 516 428 862
Mob. 603 417 319
e-mail: vodnar@mah.cz
www.bazenovachemie.cz

Napsat komentář