Přichází termoventily, radujme se

S rokem 2007 začne odtikávat bytovým družstvům a majitelům domů, ve kterých dochází k rozúčtování nákladů na teplo mezi více uživatelů, konečný termín instalace termostatických ventilů.

Termoventily využívá už většina domácností s ústředním vytápěním. Podle některých odhadů je byty na sídlištích mají z asi devadesáti procent, byty ve starší zástavbě ze 70 až 75 procent. Těm, kteří budou vybavení termoventily ignorovat, hrozí přísné pokuty od Státní energetické inspekce. Výmluvy na technické potíže v otopné soustavě zpravidla neobstojí. Podle odborníků je možné ventily bez zvláštních opatření zavést v 97 procentech objektů. Tedy prakticky všude. Technická nezpůsobilost topné soustavy je vzácností. V takových případech bude nutná její rekonstrukce. Většina majitelů domů říká, že provedených prací nelitují. Namontované ventily jim totiž přinášení nejen úsporu peněz za topení, ale i lepší bydlení.

Pánu bohu do oken
Teplem se vždy v České republice plýtvalo. Soustavy centrálního zásobování teplem a předávací stanice byly v minulosti konstruovány jednoduše způsobem: teplota a množství topné vody je konstantní bez ohledu na teplotu okolí, regulace se provádí až u konečného spotřebitele otevřením okna. A tento zvyk přetrvává dodnes. Pokud jsou na topení ventily bez možnosti regulace, lidé je často mívají otevřené a když je v bytě přetopeno, větrají okny. Ventily při nepoužívání mnohdy zareznou a přestanou být funkční, a i proto se v bytech zbytečně přetápí.

Termostat v hlavě
Termostatický ventil plní funkci prostorového termostatu pro každou místnost samostatně. V jeho hlavici je tepelně roztažná látka, která při dosažení nastavené teploty v místnosti uzavře svou roztažností ventil a tím i průtok topné vody v radiátoru. Termostatický ventil rovněž reaguje na druhotné tepelné zisky v místnosti, třeba vařením, pečením nebo slunečním svitem, ale reguluje pouze dodávku (distribuci) tepla do jedné místnost. Výsledkem je konstantní pokojová teplota podle nastavení na hlavici ventilu. Přínosem termostatických ventilů je tak úspora tepla na vytápění ve výši okolo 6 až 9 procent. To zajišťuje při investičních nákladech na 1 termostatický ventil (1 100 Kč až 1 600 Kč) návratnost vynaložených prostředků za dobu 3 až 4 roků.

Kdy to nejde
Termoventily nelze naistalovat tehdy, když jsou dům nebo byty napojeny na kotelny s násypnými kotly na tuhá paliva. Je to dané tím, že termohlavice řeší pouze dodávku (distribuci) tepla do jedné místnost, bez vazby na výrobu tepla v kotli. Pokud je kotel vypnutý prostorovým termostatem reagujícím na teplo ze slunečního svitu v jižních místnostech nebo z vaření, budou lidé v severních a odlehlých místnostech mrznout. Výměnu ventilů za termostatické si nemůže udělat uživatel bytu sám, ale jen celý dům najednou. Na akci je třeba připravit projekt a po namontování ventilů je nutno otopnou soustavu vyregulovat. Termostatická hlavice musí být instalována tak, aby vzduch mohl vždy volně proudit kolem teplotního čidla! Nikdy nesmí být hlavice zakryta nábytkem, závěsy, případně obložením radiátoru.

Krásná hlavice
Termostatické hlavice se po zabudování stávají prvkem interiéru bytu. Je proto možné vybrat si z několika designových provedení, především v závislosti na typu otopného tělesa nebo různá barevná provedení. Také je možné použít hlavici s odděleným teplotním čidlem, což je pro správnou funkci nezbytné zejména tam, kde jsou otopná tělesa částečně zakryta stolní deskou nebo těžkými závěsy. Dalšími variantami jsou provedení s ochranou proti odcizení a zvýšenou mechanickou odolností do veřejných prostor nebo s dálkovým nastavením požadované teploty.

Past na podtápěné byty
I když teplota vnitřního prostředí bytu není zcela závislá na předaném teple z ústředního vytápění, ale souvisí s provozem bytu a vnějšími vlivy (další tepelné zisky vnitřního prostředí z odpadního tepla ze spotřebičů, oslunění, pobytu a činnosti osob), je vhodné aretací termoventilů předejít sporům o spravedlivých úhradách za teplo v jednotlivých bytech. Schematický odkaz na minimální teplotu v bytě v závislosti na předaném teple do bytu z dodávky tepla do bytového domu není zcela přesný. To umožňuje existenci takzvaných „podtápěných“ bytů těžících z předaného tepla od sousedů.

text: Zdeněk Čáp
foto: Danfoss 

Napsat komentář