Přichází soumrak komínů

Zatímco kdysi byl komín povinností pro váš dům, dnes rozhodnutí zda mít nebo nemít komín záleží jen na vás. Na trhu dnes existuje spousta alternativ, zvážit byste ale měli několik aspektů – než se definitivně rozhodnete klasický komín ze svého projektu vyškrtnout. Ušetřit tak můžete spoustu peněz i nervů.

Dodatečná montáž komínu bývá velmi složitá a drahá, v mnoha případech i zcela nemožná. Z estetického hlediska je však téměř vždy nevyhovující, a proto je důležité si tuto otázku promyslet předem, před počátkem stavby. V minulosti nám byla dána přítomnost komínu zákonem, dnes již záleží pouze na našem rozhodnutí a zhodnocení situace. Když se pro klasický komín rozhodneme, můžeme si být jisti, že jsme kromě zvýšeného komfortu bydlení a zhodnocení domu, udělali všechno pro čistý a bezpečný domov.

Soumrak kouřovodu
První velký otřes pro klasické komíny přinesly centrální zdroje tepla, které dokázaly nahradit lokální vytápění s přímým odvodem spalin do komína. Na tuto změnu, která byla nejvíce viditelná ve velkých městech, kde sporáky a kachlová kamna na pevná paliva vystřídaly radiátory, jsme si již zvykli. Komíny stále zůstávaly na oněch menších domech, kam od dávna patřily. V poslední době však komíny zažívají další otřesy.

Levná řešení mohou mít trhliny
V současné době roste počet rodinných domů, jejichž majitelé volili ve snaze ušetřit vytápění pomocí „Turbo“ kotle s vývodem spalin bez použití komínu. Vývody spalin byly totiž budovány nejkratší možnou cestou obvodovou stěnou budovy přímo na fasádu, nebo přes výfuk umístěný na střeše. Na ústí vývodu pomáhal spaliny do ovzduší vyhánět ventilátor. Toto na první pohled jednoduché řešení s relativně nižšími prvotními pořizovacími náklady s sebou ovšem přináší řadu problémů, které v první chvíli nejsou patrné. 

Ventilátor plný dýmu
Čas a praxe teprve ukázaly, jaké nezanedbatelné hygienické a technické nedostatky toto vyústění má. Kdyby se snad někomu zdravotní riziko zdálo málo závažné, přidáme ještě hlediska estetická a finanční, která přicházejí následně. Jedním z nejvíce diskutovaným problémem je koncentrace škodlivin okolo vyústění.

Škodliviny se mohou vracet
Přestože platí určitá minimální vzdálenost, pod kterou nesmějí být umístěny okna, dveře, balkony, lodžie ani ventilátory, koncentrace vyšší než jsou přiměřené hodnoty byla naměřena až do 4 – 5 metrů od vyústění. Při určitých klimatických podmínkách zde mohou škodliviny vytvářet mrak, který vniká do obytných prostor. Toto ohrožení na zdraví je i přes zohlednění všech faktorů, jako je možnost zředění spalin, ochranné pásmo a směr proudění hodnoceno jako akutní.

Nevěřte bezkomínům
Máme opravdu zapotřebí v dnešním znečištěném světě si ještě více a dokonce z vlastních zdrojů otravovat své domácí prostředí? Jak už jsme dříve předeslali, bohužel nejde o jedinou nepříjemnost, kterou nám mohou tyto „bezkomínové“ vývody přinést. Kouřovody bývají většinou horizontální, vyskytují se také se šikmým spádem směrem do kotle i od kotle. Ve všech případech však existuje určité reálné riziko spojené s odvodem kondenzátu, který přirozeně vzniká z vodní páry při snižování teploty.

Riziko problémů
Tak při horizontálním vyústění od kotle vytéká kondenzát na omítku, tvoří zde mokré skvrny, které následně opadávají. V zimě kondenzát zamrzá přímo ve vyústění, a tvoří zde rampouchy. Může dojít i k úplnému zamrznutí vývodu a poté odstavení kotle. Při vertikálním nasměrování na střechu kondenzát stéká zpět do kotle, a tak přispívá k jeho korozi.

text: Zdeněk Lodyha
foto: archiv autora 

 

Napsat komentář