Popularizace dřevěných domů

Pravděpodobně základní příčinou nízké výstavby na bázi dřeva u nás ve srovnání se světem je stále ještě malá informovanost a nedůvěra uživatelů, investorů i projektantů k tomuto stavebnímu materiálu. Přitom celkově pozitivně se nahlíží na tradiční roubené domy z 18. a 19. století, ale jejich prokazatelná dlouhá životnost, kvalita a komfort jsou spojovány spíše s minulostí, venkovem a rekreací.

Příliš velká část uživatelské veřejnosti – potenciálních stavebníků – stále vnímá dřevěné domy jako dočasné, méně kvalitní řešení. Přitom naše republika pokud jde o lesnatost území, stav lesů, těžby a zpracování dřeva (roční přírůstek dřeva je o 20 až 30 % vyšší než těžba) má všechny předpoklady k podstatnému rozšíření výroby a dodávek dřevostaveb.

Celosvětové trendy
Stavění ze dřeva je především šetrné k životnímu prostředí a má nízkoenergetický charakter daný sníženou spotřebou energie na montáž a výrobu. Bydlení ve dřevě se stává celosvětovým trendem, protože vychází vstříc nárokům na moderní životní styl a zároveň vyhovuje požadavkům na úsporné využívání přírodních obnovitelných zdrojů. Česká republika se svým podílem jednoho procenta dřevěných domů na bytové výstavbě má v tomto směru co dohánět.

Soutěž Dřevěný dům
Nedávno ustavená Nadace dřevo pro život (ale nejen ona) si vytkla za cíl obnovit vztah společnosti ke dřevu a stala se jedním z pořadatelů soutěže Dřevěný dům. Soutěž vyhlášenou s cílem podpořit rozvoj moderních dřevostaveb na území ČR a vyšší využití dřeva a dřevěných prvků ve stavebnictví iniciovalo v polovině loňského roku ministerstvo průmyslu a obchodu. Přidala se ministerstva zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí a ve spolupráci s Nadací dřevo pro život a Českou komorou architektů připravily její první ročník.

Trefa do černého
Zdá se, že obsahová náplň nové projektové soutěže trefila do černého. Ohlas byl impozantní – do soutěže o nejlepší projekty dřevostaveb rodinného a bytového domu se přihlásilo 136 projektových návrhů (z toho 115 projektů rodinného domu a 21 návrhů bytových domů). S touto účastí se architektonicko-konstrukční soutěž Dřevěný dům stává největší soutěžní přehlídkou posledních let. Předmětem soutěže vypsané ve dvou kategoriích byly projektové návrhy nízkoenergetických dřevostaveb rodinného domu (do 120 m2 zastavěné plochy) a bytového domu s podstatným použitím technologie na bázi dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva.

Cílem je nabídka pro veřejnost
Zatímco u návrhů projektů rodinných domů se jedná o všeobecně použitelný projekt, který je situován na ideální pozemek, u návrhů projektů domů bytových jde o projekt pro konkrétní vybranou lokalitu (Kutná Hora, Česká Třebová a Třeboň). Cílem soutěže je rovněž vytvoření databáze kvalitních projektů na bázi dřevostaveb a jejich následná nabídka veřejnosti včetně podpory informovanosti stavebníků a investorů o dobrých vlastnostech a prospěšnosti dřevostaveb.

Podoby dřevostaveb mohou být odlišné ve svém provedení a výrazu, jak dokumentují i některé exteriéry rodinných domů vybrané z firemní nabídky Přehledu RD pravidelně uváděné v katalogu Nové Bydlení. Naznačují také, že přes všechna alarmující tvrzení to zase není s dřevostavbami u nás tak špatné, pomineli se otázka osvěty či organizovanosti výrobců a dodavatelů v rámci společného působení na domácím trhu.

Text: (keš) 

 

Napsat komentář