Pojištění plaší červeného kohouta – 2. část

Pojištění nemovitostí je určeno k zabezpečení budov, staveb a bytů proti živel ným pohromám a krádežím. Pojištění se sjednává zejména pro tři typy nemovitostí. Jsou to rodinné domy včetně vedlejších objektů typu kolen, samostatně stojících garáží, plotů či studní.

Dále byty, které mají takto pojištěny zdi, podlahy a stropy. Nakonec toto pojištění můžeme uzavřít na rekreační objekty, tedy chaty a chalupy. Pojištění domácnosti se vztahuje na věcné škody na věcech, které jsou součástí bytu, ale pozor, tyto věci musí být uvedeny v pojistných podmínkách pojišťovny. Pojištění domácnosti se zpravidla vztahuje na dvě skupiny pojistných rizik. První z nich je riziko krádeže věcí a vloupání do pojištěné domácnosti. Tu druhou tvoří riziko živelné zkázy pojištěných věcí.

Nejen oheň, ale i voda z hadice
Vše je pečlivě definované pojišťovnou. Například požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou. Za škodu vzniklou následkem požáru se považuje i poškození nebo zničení pojištěné věci zplodinami požáru nebo hašením nebo stržením při zdolávání požáru či při odstraňování jeho následků. Ale vytratil se nám tu kouř. Pokud tedy vyhoří domácnost sousedovi a do vašeho bytu vnikne “pouze” kouř, což je v takovém případě velmi pravděpodobné, můžete mít smůlu. Riziko kouře totiž neobsahuje každá pojistka. Zdá se to jako malichernost, ale škoda v podobě černých zdí, horkem pokroucených či seškvařených předmětů, sazemi zničené elektroniky či poškozené sedací soupravy z bílé kůže dokáže spolknout i několik výplat.

Past na pijáky
Každá pojišťovna má v základním pojištění zahrnuta jiná rizika, každá pojišťovna umožňuje připojistit jiná rizika, každá pojišťovna má stanoveny jiné limity plnění a pozor i výluky pojištění. Představme si například takovou nevinnou oslavu narozenin ve vašem domě či bytě, během které nějaký dobrák navrhne oslavenci „odpálit“ na balkoně rachejtli. Vlivem všeobecné opilosti ovšem raketka skončí uvnitř pokoje a vznikne požár. Nyní se projeví vstřícnost a filantropie jednotlivých pojišťoven. Zapálíte-li si jako klienti například České pojišťovny byt a jste pod vlivem alkoholu, pojišťovna vám pojistné plnění bude krátit a to v závislosti na policejním protokolu, zjištění hasičských vyšetřovatelů, případně na závěrech vlastních specialistů. “Pokud by se navíc prokázal úmysl, nebylo by možné poskytnout náhradu škody vůbec. Mohlo by zde jít i o trestný čin pojistného podvodu,” upozorňuje Václav Bálek, mluvčí České pojišťovny. Vlasta Fialová, vedoucí skupiny pojištění odpovědnosti za škodu pojišťovny Generali případ analyzuje takto: “Pojištěna je odpovědnost za škodu z běžného vedení domácnosti a toto pojištění v zásadě nepočítá s pořádáním večírků, kdy chování pojištěných může mít charakter excesu z běžného života.” Podle ní by se za takový exces kromě vlivu alkoholu rovněž považovalo nepřiměřené užívání pyrotechniky a v takových případech by pak mohla platit výluka z pojištění týkající se úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti. Pojišťovna Allianz je k prázdným láhvím vstřícnější. Pokud totiž neúmyslně, vlastní vinou vyhoří její klient, byť pod vlivem alkoholu, pojistné plnění mu stejně poskytne. Zjistí-li ale ze strany pojištěného hrubou nedbalost, například neodbornou manipulaci s pyrotechnikou či její nevhodné použití, třeba zapálení venkovní pyrotechniky v bytě, přistoupí ke snížení plnění.

Blázen šetří na pojistném
Všechny podmínky a výluky pojištění si musíte pevně s pojišťovnou stanovit. “Zájemci by měli dávat pozor na obsah pojištění. To, co u řady pojišťoven existuje v rámci standardu, je u jiných třeba zvlášť připojistit,“ upozorňuje finanční poradce Jaroslav Munster ze společnosti FiM. Lidé dělají podle odborníků často ještě jednu chybu. Ze všeho nejvíc je zajímá, kolik zaplatí za pojištění, a méně už, co mohou od pojišťovny čekat, když se pojistná událost stane. Správný přístup znamená ujasnit si s pojišťovnou v případě pojištění domácnosti pojistnou částku, tedy celkovou cenu domácnosti a jejího vybavení. K tomu musíme doložit úroveň vybavení domácnosti, velikost obytné plochy. Dále umístění domácnosti, domácnosti ve větších městech mají dražší pojistné než menší města či vesnice. Nakonec si zvolíme spoluúčast, přičemž platí, že čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné.

Cena a sleva
Neměli byste také opomenout další věci. Například to, zda bude pojistné plnění vyplacené v nových nebo časových cenách. Nová cena je taková, za kterou lze v daném místě a v daném čase pořídit věc stejnou nebo srovnatelnou jako věc, která byla zničena nebo odcizena. Naproti tomu časová cena vyjadřuje hodnotu, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Tedy je snížená o opotřebení ne poškození. Jistě přijdete sami na to, že plnění v nových cenách je pro vás výhodnější, protože si z pojistky můžete znovu dovybavit domácnost. Nicméně takové pojistka je dražší. Časové ceny v dnešní době, kdy věci ztrácí rychle svou hodnotu vám cenu nového vybavení určitě nepokryjí, ale z hlediska následné výše pojistného jsou finančně zajímavější. Vše je o míře rizika, pokud je malé, pak se časové ceny vyplatí. Cenu pojistného můžete snížit i pomocí slevy. Ty můžete je získat, třeba když u dané pojišťovny již máte uzavřené jiné pojištění nebo uzavřete některý z balíčkových produktů, například pojištění domácnosti a nemovitosti, popřípadě zvolíte vyšší spoluúčast na škodě. Cenu snížíte i tím, že budete mít dlouhodobě bezškodní průběh pojištění nebo vybavíte váš byt kvalitním zabezpečením.

(red)

 

Napsat komentář