Pojištění nemovitostí a dřevostaveb

Při pojištění nemovitosti je nutné posoudit, jakým nebezpečím je nemovitost nejvíce ohrožena a z jaké příčiny mohou vzniknout největší škody. Předmětem pojištění nemovitosti jsou obytné a hospodářské budovy, přístavby, garáže, kůlny, chaty a chalupy, zídky, ploty.

Pojistit nemovitost je možné proti celé řadě různých nebezpečí, přičemž pojištění kryje živelní rizika, vodovodní rizika a rizika odcizení součásti věci. Pojištění nemovitosti lze rozšířit o další rizika, například o škody způsobené: zkratem, přepětím, vandalismem atd.

Dále je možno připojistit stavební materiál, stavební mechanismy a nářadí určené ke stavbě, údržbě nebo rekonstrukci pojištěné budovy.

Při sjednání pojištění nemovitosti je nejprve stanovena pojistná hodnota pojišťované stavby včetně jejích součástí a od ní se pak odvozuje pojistná částka pro novou nebo časovou cenu.
K pojištění nemovitosti lze připojistit pojištění odpovědnosti držitele nebo správce nemovitosti.

Pojištění nemovitosti s živelními riziky se rozumí :
1. požár
2. úder blesku
3. výbuch
4. náraz letadla nebo jeho zřícení
5. pád stromů, stožárů, nebo jiných věcí, nejsou-li součástí poškozené věci nebo souboru věcí
Pojištění nemovitosti a další živelní rizika patří :
1. povodeň a záplava
2. bouřlivý vítr
3. krupobití
4. atmosferické srážky
5. sesuv půdy
6. zřícení skal či zemin
7. tíha sněhu
8. zemětřesení
Pojištění nemovitosti na vodovodní rizika:
1. přetlakem kapaliny či páry
2. zamrznutím
3. kapalinou unikající z různých typů ústředního topení a kotlů

(red)

 

Napsat komentář