Podzim je ideální pro stavbu bazénu

Rozhodujete se pro bazén? Nebo už jste rozhodnutí? A nevíte, jak dále postupovat? Poradíme vám první kroky při stavbě vašeho rodinného bazénu.

Kam s ním  
Pro bazén je důležité zvolit místo nejslunnější, to umožní při  použití solární folie ohřev vody až o 4 stupně Celsia. Stanoviště  by mělo být chráněno před padajícím listím, které ve vodě hnije,  a proto vybíráme místo pokud možnou stranou od listnatých  stromů. V místě budoucího bazénu by neměla být navážka, ale  rostlý terén. Je estetické umístit bazén do stejné roviny jako je  okolní dlažba a nevytvářet na zahradě sarkofágy. V případě, že  jsme nuceni z jakéhokoli důvodu bazén jen částečně zapustit do  terénu je výhodné kolem něj vytvořit co nejširší prostor v stejné  rovině jako je horní hrana bazénu a výškový rozdíl mezi okolím  a bazénem zjemnit třeba umělým svahem.  

Kopeme jámu  
Už při samotných výkopových pracích je velký rozdíl zda  kopeme v písečném podloží nebo v jílu. Cena se pak může zdvojnásobit.  Pokud budujeme bazén ve svahu, je dobré nechat si  poradit od odborníka na statiku. U výkopu pro bazén (montážní  jámy) je nutné dbát správnou konečnou výšku betonové desky,   aby vyšla s terénem jak potřebujeme. Zároveň je nezbytné  zachovat vodorovné umístění desky. Betonová deska by měla  mít tloušťku minimálně 150 mm a vyztužená ocelovou armaturou  ( KARI síť 15 x 15 cm, drát průměr 6 mm ).

Podklad
Je vhodné provést  podsyp desky štěrkem. Velkým strašákem je spodní voda,  která v některých oblastech dosahuje výšky nade dno bazénu.  Zde potom nejen odebírá drahocenné teplo z bazénu, ale může  znemožnit vypuštění bazénu bez následného poškození. Pokud  tato situace jen trochu hrozí, je nutné vytvořit pod bazénem drenáž  a tu zaústit do jímky s čerpadlem. Tou může být například  svislá trubka průměr 300 mm, do které je voda svedena drenážní  hadicí po obvodu výkopu a odkud je voda dle potřeby  v průběhu realizace odčerpávána. Do míst s výskytem spodní  vody není vhodné instalovat celoplastové bazény.  

Není typ jako typ  
Stavba bazénu také závisí na zvoleném typu. Betonové bazény  a bazény se skeletem tvořeným ztraceným bedněním jsou velmi  vznešené a esteticky dokonalé, konstrukce umožňuje variabilním  způsobem řešit vstup do bazénu. Vlastní skelet lze vytvořit  jak betonováním do předem připraveného bednění, tak i s výhodou  lze využít ztraceného bednění z betonových prefabrikátů  či polystyrénových tvarovek, které jsou současně tepelnou izolací  bazénu. Vnitřní povrch může být upraven několika způsoby.  Například je to keramický obklad, přičemž izolaci proti  bazénové vodě v tomto případě zajišťuje speciální hydroizolační  stěrka odolná stálému tlakovému zatížení, která se nanáší  přímo na betonový povrch.

Fólie jako izolace
Další možností povrchu je mozaika,  která má izolaci proti bazénové vodě provedenu obdobným  způsobem jako u keramického obkladu. Moderní technologie  nabízí i řešení vnitřního povrchu bazénu pomocí fólie svařované  na místě nebo vysokofrekvenčně svařené ve výrobním závodě  a zavěšené do skeletu bazénu. Tato fólie plní zároveň funkci izolace  proti bazénové vodě. Mezi betonem a fólií je vložena geotextilie  nalepená na betonový povrch.    

Text: Zdeněk Lodyha 
Foto: Desjoyaux, archiv autora   

 

Napsat komentář