Pečujeme o rodinný bazén

Nezbytným prvkem každého bazénu je technologie čištění. Ta  určuje kvalitu vody. Velikost a typ filtrační jednotky, umístění  bazénových armatur, systém cirkulace, vyhřívaní bazénu, způsob  zakrytí vodní hladiny spolu s vodními atrakcemi a nadstandardními  doplňky umožní bezproblémový provoz bazénu.

Cirkulace  v bazénu je ve většině případů zabezpečena odběrem vody  přes skimmer a dnovou výpust po průtoku přes filtrační písek ve  filtraci je voda do bazénu vrácena zpětnými tryskami. Skimmer  slouží k odtoku (přepadu) nepředčištěné vody z bazénu do filtrace.  V místě, kde bude umístěn skimmer se vykope (většinou  dodatečně po příjezdu montážní skupiny) prostor 50 x 50 x 50  cm.

Skimmer
Volba typu skimmeru závisí na investorovi. Potrubí ze skimmeru  a trysek by mělo být vyspárováno. Dnová výpusť je umístěna  v nejhlubším místě bazénu na stejné straně jako skimmer.  Trysky slouží ke zpětnému proudění již přefiltrované vody do  bazénu. Tryska je umístěna na protilehlé straně ke skimmeru cca  25 cm od horního okraje bazénu. Ideální umístění filtrační jednotky je sklepní nebo podobný prostor. To je podmíněno maximální  vzdáleností od bazénu (k tryskám 15 m po dráze trubek). 

Filtrace
V případě větší vzdálenosti nebo většího výškového rozdílu je  zapotřebí volit silnější čerpadlo. Průraz zdí pro trubky stačí 10  x10 cm. V případě, že výtokové potrubí z filtrace při vypláchnutí  filtračního písku nemůžeme napojit na sklepní gulu (nebo jinak),  musí být průraz stěnou alespoň 10 x 15 cm pro třetí tzv. vyplachovací  hadici. Tato je vedena zpravidla do dešťového svodu  (zde délka není omezena). V případě, že filtrační jednotka bude  usazena do terénu, doporučujeme ji nainstalovat do plastového  boxu.  

Hrajeme si v proudu  
Pokud patříte k notorickým plavcům, pak právě pro vás je určen  protiproud. Jedná se o pneumaticky spínané čerpadlo produkující  proud vody, proti kterému plavete, a tím prodlužujete délku  bazénu, nebo u nejvýkonnějších verzí plavete na místě. Cenové  a výkonové rozpětí je široké, a tak protiproud s cenou okolo  30 tisíc korun, s elektrickým příkonem 2,2 kW a silou 40 m3 za  hodinu lze spíš nazvat výkonnou masáží oproti dražšímu čerpadlu  s příkonem 5 kW, silou 90 m3 a s cenou okolo 60 tisíc korun.  Zde již jde o opravdovou řeku, proti které plavete. Rozšířené  jsou i přípravy na protiproud, které umožňují dodatečnou montáž tohoto zařízení, například při omezeném rozpočtu. Některé  firmy řeší dodatečnou instalaci protiproudu tzv. závěsnými protiproudy.  Jedná se o monoblok s motorem a tryskou zavěšený  na hraně bazénu. Jejich cena je však při nižším výkonu podobná  ceně vestavěného protiproudu.  

Světlo pro radost  
Dalším velmi efektivním doplňkem a neobyčejnou podívanou  je podvodní světlo. Jedno takové světlo osvítí nejen bazén, ale  i celou zahradu či její část. Světlo instalujeme zásadně na tu  stranu, která je blíže k sezení nebo přístupové cestě, abychom  zabránili oslnění. Světlo má obvykle výkon 300 W, je celoplošně  zářící a je připojeno přes bezpečnostní transformátor. Napájení  světla je bezpečným napětím 12 V, přivedeným kabelem. Ten se  nejdříve propojuje s propojovací krabicí, která je umístěna pod  dlažbou přímo nad světlem. Standardně je ovládání světel realizováno  vypínačem přerušujícím primární okruh napájení transformátoru,  lze také namontovat dálkové ovládání.   

Text: Zdeněk Lodyha 
Foto: Desjoyaux, archiv autora   

 

Napsat komentář