Parametry šetrného bydlení

Kromě lokality a ceny nového bytu se jeho budoucí majitelé stále častěji zajímají také o kvalitu. Jde jim především o zdravé vnitřní prostředí a úsporu provozních nákladů. Chtějí mít jistotu, že se jim daná investice vyplatí.

Osvícené developerské společnosti jim proto vycházejí vstříc svými environmentálně šetrnými projekty. Základem zdravého a úsporného bydlení je kvalitní stavba, proto využívají moderní materiály a technologie, minimalizující energetickou náročnost budov, a zakládají si na precizním provedení, jež ještě před předáním bytů uživatelům ověřují nezávislí odborníci řadou speciálních měření. Používají například metodu Blower-Door test pro ověření vzduchotěsnosti budovy nebo bezkontaktní termovizi pro monitoring povrchových teplot fasád, které spolu s dalšími testy slouží k ověření celistvosti tepelné izolace. Výsledky odhalí, jestli nedochází k narušení obvodových zdí nebo ke vzniku tepelných mostů, jež by mohly mít za následek únik tepelné energie do venkovního prostředí nebo zvýšení vlhkosti v bytech.

Ze srovnání výsledků takového měření u jednoho z nejmodernějších, nedávno dokončených obytných domů s termovizními snímky 30 let starého nezatepleného panelového domu a zděného domu z let 1996 až 1998 jasně poukázalo na kvalitativní rozdíly vzniklé nezateplením objektu, případně nesprávně položenou izolací. Měření dokládají, jak velký rozdíl je mezi kvalitními energeticky úspornými novostavbami a špatně postavenými a nezaizolovanými domy, kterých je u nás bohužel pořád většina. Obyvatelům takových domů se nekvalitní provedení promítne i do jejich peněženek, protože kvůli únikům tepla mají velké náklady na vytápění.

Výsledky měření akreditované zkušební laboratoře Atelier DEK ve formě termovizních snímků, vzniklých za srovnatelných klimatických podmínek, umožňují srovnat parametry různých budov:

U moderní, nedávno dokončené obytné budovy se pouze mírně propisují kotvy zateplovacího sytému, což není vada, ale vlastnost systému. Teplotní pole fasády je celistvé, bez významných anomálií.

Nezateplený panelový dům z 80. let 20. století vyšel z měření nejhůře. Tepelně se tu propisuje ocelová výztuž v panelech, spáry mezi nimi, stejně jako otopná tělesa. Na snímku je patrné, že některá z nich jsou zapnutá na nižší výkon nebo zcela vypnutá. Není přerušen ani tepelný most u balkónových nosníků.

U zděného domu z let 1996 až 1998 se lokálně tepelně propisují stropní desky a svod dešťového potrubí zabudovaný v zateplovacím systému, což poukazuje na oslabenou tloušťku tepelné izolace. Na snímku jsou patrné rovněž ložné a styčné spáry mezi zdicími prvky, což ale není vada, protože jde o vlastnost systému.

V případě měření fasády v chladném období je za dobrý stav považována teplota fasády blížící se teplotě okolního vzduchu. V místě tepelných mostů je vnější povrchová teplota vyšší než v charakteristickém výseku konstrukce.

Redakce: -ll-

Napsat komentář