Oživení realitního trhu

Po vstupu do EU v roce 2004 se zájem o byty výrazně snížil a rok 2005 znamenal spíše stagnaci. Letošní rok je zvláštní tím, že nastalo jisté oživení. Trh s byty se výrazným způsobem prohloubil v závislosti na snížení úrokových sazeb u hypoték a stavebního spoření. Informuje o tom zpráva Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí – Trend Report 2006.

Zhruba osmdesát pět procent trhu s vlastnickými byty v České republice představují jednotky ve starší zástavbě. Mnoho bytových jednotek také vzniklo v rámci vestaveb a nástaveb na starších bytových domech. Přesto při koupi nemovitostí naprosto převládá zájem o nové stavby.

Když byt stárne
Ten je daný zejména horším technickým stavem původního bytového fondu, jeho postupným morálním zastaráváním, méně vhodnými dispozicemi a přidruženým servisem. Průměrné stáří bytů v naší republice je 48 let a bytový fond dosud neprošel zásadní modernizací. Známým problémem jsou panelové domy, které představují téměř 1/3 bytového fondu. Ani tradiční zděná zástavba není z hlediska technického stavu bez obtíží. A to hlavně kvůli rozvodům energií a vody, stavu dřevěných konstrukcí a zemní vlhkosti. Zásadní podíl na tomto stavu má fakt, že vlastníci nemovitostí nejsou nijak motivování, aby zlepšovali technický stav svých domů. Lidé si mnohdy sami neuvědomují, že správné fungování celého domu je důležitým předpokladem k uchování či růstu hodnoty jejich vlastní bytové jednotky. Spoluvlastnictví společných částí domu nelze vykonávat bez odpovědnosti za vlastnictví své i ostatních majitelů jednotek v domě.

Praha vládne bytům
Zcela dominantní postavení na trhu s byty má Praha. Na rozdíl od jiných regionů v ČR zde tento typ nemovitosti – byty ve vlastnicví – co do početního zastoupení dominuje nad rodinnými domy. Ročně jsou zde převáděny tisíce jednotek, zhruba 25 procent představují novostavby. Pražskému trhu s novými byty dominují čtyři developerské společnosti, které obsáhnou společně přibližně 48 procent trhu. Celkem lze na území hlavního města napočítat zhruba 150 nových projektů. Podstatná část trhu s novými byty je v nízkém cenovém segmentu, kde se od roku 2004 významně rozšířila nabídka. Konkurence nedovoluje v nižším segmentu výraznější růst cen a dochází tak kvůli růstu cen stavebních prací, pozemků i vedlejších nákladů z pohledu developerů k nižším výnosům z prodeje. Objem prodeje v současné době odhaduje Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí na cca 500 nových bytových jednotek za měsíc.

Situace mimo Prahu
Prodejní ceny bytových jednotek se v regionech i v jednotlivých obcích liší vždy v závislosti na síle poptávky. Výrazně je také ovlivňují místní vlivy. Rozdíl v poptávce může být velký i u velmi blízkých měst. Jako příklad můžeme uvést Polabí. Zatímco v Nymburku realitní kanceláře registrují menší zájem o byty, v Poděbradech je situace opačná, zde velký zájem o byty zasytilo několik developerských projektů. Stejně tak se změnila situace v Kolíně, kde původně malý zájem o byty vzrostl po otevření automobilky TPCA. Obecně ale můžeme říct, že nové byty jsou v regionech silně ovlivněny cenami starších bytů. Proto se také málo staví v obcích s nízkou úrovní cen starších bytů.

Drahá krajská města
S nejvyššími průměrnými cenami (20 – 25 tis. Kč za m2) se setkáváme ve Středočeském kraji, především v Berouně. Následují Benešov, Kladno a Mladá Boleslav. I přes 25 tis. Kč za m2 mohou stát byty v Hradci Králové, Brně, Karlo- vých Varech, v Plzni, Olomouci, Pardubicích anebo ve Zlíně. U starších bytů v regionech bývají ceny obvykle na úrovni 15 – 20 tis. Kč za m2 Nová výstavba výjimečně přesahuje hranici 26 tisíc korun za metr čtvereční. Výraznější je snad Brno a historické centrum Olomouce, kde ceny bytů mohou dosáhnout až 40 tisíc Kč za metr čtvereční. Nejnižší cenu vykazují severní Čechy a severní Morava. V těchto regionech není výjimkou cena bytu pod 8 tisíc korun za čtvereční metr. Tento trend ovlivňuje i skutečnost, že mimo velká města je zájem klientů soustředěný hlavně na vlastnictví rodinných domů.

Text: Vladimír Iliev
Foto: Lexxus, archiv autora 

 

Napsat komentář