Opravdu si myslíte, že dýcháte zdravý vzduch?

Čím to je, že když se dnes projdete po rušnější ulici, tak vás pálí a škrábe v krku? Proč se v dnešní době dýchá lidem o dost hůř než v minulosti? A proč je každé čtvrté až páte dítě alergik či astmatik?

Většina z nás se zajímá, jestli jí zdravě, avšak málokdo se již stará o to, jaký vzduch dýchá a přitom se v průběhu dne nadechneme až 20 000 krát. I když se každý rok investují ohromné peníze do různých projektů na zlepšení stavu životního prostředí, stále se nedaří zbavit okolní vzduch znečištění smogem, škodlivinami z dopravy či průmyslu.

Zatímco úprava a celkové zlepšení životního prostředí – a tím i venkovního ovzduší – jsou programem dlouhodobým, v uzavřeném interiéru lze kvalitu dýchaného vzduchu zlepšit pomocí čističů či čističek vzduchu (pračky vzduchu) okamžitě. Díky těmto přístrojům je možné v našich domovech i na pracovištích zachytávat nebezpečné látky ze syntetických materiálů, čistících přípravků nebo zbytky roztočů, různé pyly, bakterie či domácí prach.

Při výběru bychom měli vždy zohlednit především náklady na provoz přístroje, jeho hlučnost a vzduchový výkon. Existují různé skupiny čističek vzduchu, a tak není jednoduché vybrat ten správný model.

Jedna skupina přístrojů zachycuje nečistoty do nádržky s vodou, která slouží zároveň k vlhčení vzduchu odpařováním z hladiny. Jde o tzv. vodní filtry a jejich protiprašná účinnost je 50 až 70 %. Znečištěná voda ve filtru musí být včas vyměňována, neboť se v ní mohou množit bakterie.

Další skupinu tvoří čističe s absorpčním principem čistění vzduchu. Jsou založeny na využití filtru s živočišným uhlím ve spojení s HEPAfiltrem na čištění pylu a prachu. Protiprašná účinnost těchto čističů dosahuje až 99,97 %.

Třetí skupina čističek vzduchu pracuje na fotokatalytickém principu. Podstatou této metody je rozklad chemických emisí do bezpečných komponent (voda, oxid uhličitý) a jejich okyselení na povrchu fotokatalyzátoru pod vlivem ultrafialového záření. Tento princip efektivně ničí toxiny, viry i bakterie. Reakce probíhají v přítomnosti katalyzátoru, např. oxid titanu (TiO2) pod vlivem ultrafialového záření vylučovaného speciální ultrafialovou lampou.

Čtvrtou skupinu tvoří přístroje s elektrostatickým filtrem. Jejich předností je možnost umývání filtrů vodou, čímž se podstatně snižují náklady na provoz. Jejich protiprašná účinnost přesahuje 90 %. Nevýhodou těchto přístrojů je především častá údržba, bez které přístroj nemůže smysluplně fungovat.

Další, v pořadí již pátá, skupina čističek vzduchu využívá sterilizační vlastnosti ozónu. V čističce se vytváří ozón, který sterilizuje vzduch od virů a bakterií a odstraňuje pachy a kouř. Protože ozón ve vyšších koncentracích může způsobovat bolesti hlavy až nevolnost, je třeba dodržet normou stanovené koncentrace. Přístroje fungující pouze na tomto principu nemohou zbavit vzduch od pevných prachových částic.

Poslední skupina čističů vzduchu obsahuje ionizátor. Ionizátory urychlují shlukování a sedimentaci prašných částic z ovzduší. Výsledkem je výrazné snížení koncentrace respirabilního prachu ve vnitřním ovzduší. Výhodou ionizátorů je naprosto bezhlučný provoz a produkce malých záporných iontů. Nevýhodou u těchto přístrojů je neschopnost zachytit pachy a jiné plynné látky.

Jako nejúčinnější se jeví použití přístroje kombinující několik principů čištění ovzduší – např. čističky značky Airbi mají až 6ti stupňový filtrační systém.

Vždy platí následující zásada: jedna místnost = jedna čistička. Čističky dobře pracují jen v uzavřené místnosti, určitě nepatří do místností průchozích nebo stále otevřených. Správné umístění čističky je uprostřed mezi oknem a dveřmi na stěně, na poličce nebo skříňce. Vždy musíme dbát na to, aby vzduch mohl správně cirkulovat. Čistička vzduchu má být v provozu trvale, provoz kratší jak jedna hodina nestačí. Výstup čistého vzduchu směřujeme do dýchací zóny. Je výhodou, pokud má čistička vzduchu indikátor zanesení filtru, který nás upozorní na jeho výměnu.


 

Někdy se díky naší neodbornosti můžeme při koupi čističky vzduchu splést a zakoupíme tak přístroj, který pro nás není vhodný. A to je škoda, proto jako vždy i zde se vyplatí před koupí informovat u nějakého specializovaného prodejce, který Vám ochotně a rád vysvětlí výhody či nevýhody konkrétních produktů a doporučí konkrétní výrobek.
 

Napsat komentář