OPOP dodává kotle ve 3. třídě již letos

Ocelové kotle na tuhá paliva H 4EKO jsou určeny pro spalování dřeva a hnědého uhlí při ručním přikládání nebo dřevních pelet o průměru 6-8 mm v automatickém režimu. Výkonový rozsah u ocelových kotlů H 4EKO je od 12 do 50 kW při ručním přikládání a 2–24 kW v automatickém provozu.

Kotle řady H4ECO mají tyto přednosti:

 • Ekologický provoz – nejvyšší emisní třída tři
 • Unikátní předehřev primárního a sekundárního vzduchu
 • Tloušťka plechu kotle 5 mm
 • Záruka 5 let na kotlové těleso
 • Velká násypná šachta
 • Velmi jednoduchá obsluha a údržba
 • Velký přikládací otvor kotle
 • Moderní a elegantní vzhled
 • Litinové posuvné rošty
 • Regulátor tahu zajišťující automatickou regulaci výkonu
 • Vestavěná chladící smyčka
 • Spolehlivé regulační a zabezpečovací prvky
 • Závitové příruby pro snadnou montáž kotle
 • Možnost použití peletového hořáku pro automatický provoz kotle

Horní část kotle tvoří izolační kryt, který výrazným způsobem přispívá k celkové tepelné izolaci a zároveň plní funkci předehřívače vzduchu, který vstupuje do kotle klapkou v přikládacích dvířkách. Pod tímto krytem se nacházejí již zmiňovaná odklápěcí přikládací dvířka, která jsou ke svařenci přichycena závlačkovým systémem. Čistící dvířka jsou připevněná ke svařenci křídlovými maticemi. Všechny typy dvířek jsou utěsněny k tělesu kotle tepelně izolační šňůrou. Vlastní těleso kotle je svařeno z ocelových plechů. Kotel je kompletně zaizolován (včetně spodního dna) proti úniku tepla do vnějšího okolí, což výrazně ovlivňuje jeho účinnost.

Při pohledu shora je těleso kotle rozděleno vodními přepážkami na tři části:

a) Přední prostor za čelní stěnou kotle tvoří násypnou šachtu s litinovým, posuvným roštem.

b) Střední část tvoří spalovací prostor, který je vyložen šamotovou vyzdívkou a trubkou z nerezového materiálu, kterou prochází zhruba 40% sekundárního vzduchu. Dalších 60% prochází dvěma bočními otvory, které jsou umístěny těsně pod první vodní lamelou.

c) Zadní prostor tvoří vratný tah, kde spaliny proudí pod spodní část poslední přepážky a stoupají do kouřového hrdla. V horní části tohoto prostoru je posuvná zatápěcí klapka, která umožňuje přímý odtah spalin do kouřového hrdla při zatápění.
Ohniště kotle se skládá ze šikmého a posuvného kaskádovitého litinového roštu. Tyto rošty jsou ovládány roštovaní pákou na boku kotle. Přiváděné množství sekundárního vzduchu je u kotle H4xx EKO mechanicky nastavitelné otočnými klapkami na obou bočních pláštích kotle.

Spotřeba paliva je přímo závislá na kvalitě a druhu použitého paliva a také udržování čistoty vnitřních teplosměnných ploch kotle. Čím drobněji naštípané dříví se použije, tím většího výkonu kotle se dosáhne, avšak doba hoření na jedno přiložení se zkracuje. Naopak při potřebě nižšího výkonu můžeme použít dřevo hrubší, tím se prodlouží doba hoření na jedno přiložení.

Kotel H4xx EKO je dle požadavků ČSN EN 303-5 a nařízení vlády 26/2003 Sb. vybaveny pojistným výměníkem tepla pro odvádění přebytečného tepla, který musí zajistit, aby nebyla překročena nejvyšší teplota vody v kotli, tj. 110°C. Tento pojistný výměník tepla je konstruován jako průtokový ohřívač vody, který je na vstupu ovládán pojistným odpouštěcím ventilem.

Investovat do koupi kotle H4 ECO již letos je dobrá investice hned z několika pohledů:

 • ekologické vytápění s účinnosti 80% -90% dle typu paliva
 • kotel splňuje podmínku 3.třídy, která nabývá platnosti 1.1.2014
 • možnost připojení hořáku na peletky a tím získání automatického kotle
 • možnost několika paliv – dřevo, uhlí, pelety


OPOP spol. s.r.o.
Zašovská 750
757 01 Valašské Meziříčí
www.opop.cz

Napsat komentář