Open plan – mnoho prostoru i pozornosti

Toužíte pracovat ve velké firmě a tajně sníte o své vlastní kanceláři? Nemožné. V dnešní době si luxus uzavřených a samostatných kanceláří nedopřávají ani ti nejvyšší z nejvyšších – generální ředitelé i těch největších nadnárodních společností? Proč tomu tak je?

Důvodů je hned několik – je to moderní, úsporné a především máte úplně všechny a všechno pod kontrolou. Systém otevřených vzdušných kanceláří, takzvaný open plan, vznikl už před více než třiceti lety ve Spojených státech a po revoluci dorazil i k nám. Jeho hlavní a nejdůležitější výhodou je takzvaná „politika otevřené společnosti“ – všichni se v těchto prostorech totiž nevědomě navzájem kontrolují. Na stůl vidíte stejně dobře recepční jako generálnímu řediteli. Zpravidla jedinou neprosklenou, zděnou místností dnes zůstávají jen prostory toalet.

Praktické a trendy
Moderní trendy velí minimum soukromí, otevřený prostor a dokonalý přehled. Hitem současnosti je otevřený prostor v podobě velkých kancelářských sálů. Trend otevřeného prostoru přitom není žádným novým objevem. Systém open plan kanceláří vznikl už v 70. letech a jeho vývoj i obliba nadále stoupá. Do tuzemských firem dorazil až se změnou společenských poměrů, nicméně stále víc firem, a to i těch menších, mu přichází na chuť. V tomto systému je jeden velký prostor členěn mobilními samostatně stojícími panely, nižšími stěnami, na nichž jsou pak zavěšeny stolové desky, otevřené police nebo skříňky. Uvnitř jsou tyto stěny protkány kanály, kterými jsou skrytě vedeny všechny elektroinstalace či telefonní vedení, takže nenarušují estetiku prostředí. Tento systém se stal velmi oblíbeným vzhledem k variabilitě a přizpůsobivosti podle měnících se potřeb podniků a společností. V tomto prostoru se každý ať chce nebo nechce, musí cítit nahraditelný. Všichni mají stejný styl nábytku, liší se obvykle jen typ a materiál židlí, a to zejména podle pracovního zařazení.

Časy se mění a pracovní prostředí s nimi
Na současné kancelářské prostředí jsou kladeny stále nové a vyšší nároky, diametrálně se odlišující od požadavků, které byly od tohoto prostředí požadovány v minulosti. V historii šlo především o to, jak skloubit s rozvíjející se průmysl a výrobu s administrativou. Bylo třeba provádět obchody stále větších rozměrů, často v mezinárodním měřítku, což samozřejmě vyžadovalo větší počet kanceláří a větší rozměry těchto kanceláří – již nebylo možné spokojit se s domáckou atmosférou takzvaných předprůmyslových kanceláří, v nichž byla organizace práce založena především na mezilidských vztazích a malých rozměrech společností. Rozvoj průmyslu a obchodu si žádal své, rozsáhlejší podniky, více lidí, více prostoru.

Výpočetní technika přichází
Podobně také nyní stojíme v určitém přelomovém období, které s sebou přinesl bouřlivý rozvoj komunikačních technologií a techniky. Současná moderní administrativa, a tedy také práce v kanceláři, je postavena na vzájemné bezproblémové komunikaci. Zavedení výpočetní techniky podstatně změnilo způsob a organizaci práce ve společnostech a podnicích. Původní vnímání práce jako statického a neměnného uspořádání pracovních činností se změnilo v pojetí práce jako dynamicky se vyvíjejícího procesu. Dalším přínosem pro tvorbu moderního kancelářského vybavení se stala pracovní deska ve tvaru písmene C – rohového pracoviště. To se pro svou ergonomičnost stalo i nadále nosným prvkem většiny kancelářských systémů.

Kavárna nebo Klub
Po open planu vznikají nadále i jiné, ještě modernější modely pro tvorbu pracovního prostředí, které vycházející z principu “kavárny” nebo “klubu”, tedy příjemného prostředí, kam každý člověk rád chodí. Tomuto modelu nahrává právě rozvoj komunikačních médií a technologií, které pracovníka uvolňují v prostoru – například mobilní telefony a notebooky znamenají, že pracovník již není vázán na pevné pracovní místo. Přesto musí toto pracovní prostředí nabízet možnosti častého vzájemného kontaktu a rovněž umožnit nerušenou práci v soukromí.

Příliš volného prostoru? Někomu může vadit
Kancelářské prostředí je vnímáno jako prostor, jehož uspořádání, vybavení, osvětlení, design a celkové vyznění výrazně ovlivňuje vnímání, chování, ale například i zdraví člověka. Na základě této teorie se snaží zaměstnavatelé vytvořit pro své zaměstnance optimální pracovní prostředí, které by nejlépe vyhovovalo charakteru vykonávané práce. Pokud řeší tento problém opravdu zodpovědně, hledá odpověď u odborníků, kteří se tvorbou vhodného pracovního prostředí zabývají profesionálně.

Dobrý pocit, motivace a hlavně výkon
Podobně nyní naše společnost stojí v určitém přelomovém období, které s sebou přinesl bouřlivý rozvoj komunikačních technologií a techniky. Současná moderní administrativa a práce v kanceláři je postavena na vzájemné bezproblémové komunikaci. Moderní velkoprostorové kanceláře mají podle psychologů schopnost motivovat zaměstnance k vyšším pracovním výkonům a větší produktivitě práce. Umožňují práci v týmu, a tím také zpracování většího množství informací. Také podlahová plocha těchto kanceláří je využita mnohem úsporněji, což opět umožňuje racionální investice. To vše hovoří ve prospěch takových obřích kanceláří.

text: Kateřina Nová
foto: Vitra

 

Napsat komentář