Oheň pro tepelný komfort

Kvalita obytného prostředí plyne velkou měrou také z přiměřeného pocitu tepla. Od dob, kdy jeho jediným zdrojem byly nespoutané hořící plameny, uplynulo mnoho času a světlo světa spatřily různé další způsoby vytápění. Živý oheň ovšem z lidských obydlí nikdy úplně nezmizel a má v nich své pevné místo i dnes.

V současné době má ovšem podobu moderních krbů a krbových kamen, které díky širokému rozptylu své výkonnosti umožňují dva zásadní způsoby využití: buď v podobě hlavního zdroje plnohodnotného vytápění, jež se v kombinaci s teplovodním či teplovzdušným výměníkem stane součástí základního topného systému, nebo jako jeho doplněk, který nachází uplatnění zejména v přechodném období jara a podzimu. Kromě své základní role, tedy postarat se o adekvátní tepelnou pohodu, je jejich úkolem rovněž přispět ke vzhledu celého interiéru. Díky zdařilému designu jsou totiž nejen jeho nedílnou součástí, ale mnohdy jim patří přímo úloha nepřehlédnutelného dominantního prvku. Ať už se k jejich provozu používá kterýkoliv typ paliva.

Tradiční dřevo

Současný majitel krbu či krbových kamen může samozřejmě využívat jako otop klasická polena. Takové dřevo musí být především správně suché. Měkké dřeviny (například smrk, modřín, borovice) by měly absolvovat proces vysychání dlouhý alespoň rok, tvrdé (buk, dub, olše, habr…) potřebují k proměně na vhodné topivo dobu dvojnásobně dlouhou. Přikládat lze ovšem rovněž ekobrikety lisované z dřevěných pilin nebo moderní dřevní pelety, jež rovněž představují efektivní využití odpadní suroviny z dřevovýroby. U vybraných modelů krbů a kamen najde samozřejmě uplatnění i uhlí, a to buď kusové, nebo v podobě briket. O tom, jak velká a výkonná kamna či krb potřebujeme, rozhoduje nejen velikost obytné plochy, kterou je nutné vytápět, ale zejména dispoziční řešení a energetická náročnost domu. Důležitá je rovněž těsnost jeho pláště, stejně jako izolační parametry použitých materiálů a konstrukcí. Účinnost topidla ovlivňuje vedle velikosti sálavé plochy a druhu otopu také těsnost topeniště, způsob ovládání a spalování. Koncepce moderních krbů a kamen umožňuje díky přívodu sekundárního vzduchu, přiváděného do topeniště, spalování plynů a částic, které by jinak unikly do komína, čím dochází k nezanedbatelnému zvýšení účinnosti.

Moderní plyn

Ještě nedávno to vypadalo, že u nás kamna a krby na plyn nemají šanci, přestože ve světě lidé jejich výhod využívají už dlouhá desetiletí. Skeptici, kteří jim v našich podmínkách předvídali jepičí život, se ale naštěstí mýlili, a tak i my si dnes při vytváření tepelné pohody v interiéru můžeme užívat jejich hlavních výhod: jednoduché, a to i dálkové obsluhy, snadné regulace, absence nutnosti připravovat, skladovat a přikládat palivo, a především čistoty provozu. Není totiž nutné neustále vymetat topeniště, vynášet popel a utírat prach… Stačí pouhý stisk příslušného tlačítka a odpovídající komfort nastane už během několika minut, díky termostatům není problém ho přesně přizpůsobovat aktuálním potřebám uživatele.
K plusům plynových krbů samozřejmě patří i jejich vylepšené bezpečnostní parametry a možnost rozvádět jimi produkované teplo s pomocí průduchů i do ostatních místností, takže také tato topidla mohou poskytnout výhodu jak hlavního, tak i doplňkového zdroje tepla. Přitažlivá je bezesporu snadnost jejich instalace a skutečnost, že je lze použít i tam, kde není možné nebo vhodné topit pevnými palivy. Atmosféra vznikající díky ohni plynových krbů je naprosto srovnatelná s tou, kterou dosahujeme spalováním dřeva, a to nejen díky realistickým plamenům, ale i zásluhou různých imitací polen v topeništi. V některých modelech ji navíc umocňuje izolační vrstva nad hořákem, která v důsledku nahřátí a zčervenání věrohodně připomíná rozžhavený popel. K dispozici jsou však rovněž produkty s ohništěm vyloženým třeba bílými oblázky.

Dekorativní biokrby

Jsou vhodným řešením pro každého, kdo si chce efekt ohně užít i bez komína a náročných stavebních úprav interiéru, navíc je tak trochu pohodlný na údržbu. Biokrby pracují na principu hoření biolihu, nebo bioethanolu, přičemž druhý jmenovaný způsob spalování, při němž hoří nikoliv samotná kapalina, ale pouze výpary, je považován za bezpečnější. Samostatný hořák (bio burner) může být umístěn v podstatě kamkoliv, ať už například do stávajících prostor ostění či klasických krbů. Výrobci ale nabízejí dostatečnou škálu speciálních, designově povedených produktů různých typů a provedení, u nichž je právě vzhled jejich primárním přínosem. Výhřevnost biokrbů totiž není nijak závratná, takže k pocitu tepla v obytném prostoru přispívají pouze částečně. Ať už vsadíte na jejich volně stojící, nástěnnou, vestavnou či v prostoru zavěšenou variantu, získáte skutečně efektní doplněk interiéru.

Design a funkčnost ruku v ruce

Přestože trh nabízí i rustikální modely, obecně je vzhled krbů a krbových kamen samozřejmě poplatný soudobým trendům, odrážejícím především stále převládajícímu minimalismu. Základním parametrem je způsob umístění vybraného krbu, zda je určený k integraci do stěny, k obezdění některým z nehořlavých materiálů a následnému obkladu, nebo jde o prvek samostatně stojící či zavěšený u zdi, či levitující v obytném prostoru. Výraz dávají krbům samozřejmě tvary a použité materiály. Kromě kovů – často jde o ocel a litinu – ve variabilní povrchové a barevné úpravě je to především sklo, jež s ohledem na velikost plochy různou měrou zpřístupňují pohled do plamenů. I proto jsou v kurzu modely s mnohostranným prosklením.
Zajímavých efektů lze dosáhnout i použitím kachlů či keramických prvků, významná role připadá i pohledově velmi efektnímu mastku, který navíc disponuje výraznou schopností akumulace. Přitažlivých výsledků je možné dosáhnout nejen se zakázkovými projekty, ale rovněž s pomocí stavebnicových produktů.

text -ll-, foto: archivy firem

Napsat komentář