Odborník radí – plastová nebo dřevěná okna

Abychom se správně rozhodli mezi dřevěnými a plastovými okny nemusíme slyšet odpovědi ve zcela odborném podání s množstvím odborných výrazů, citací norem. Položili jsme několik jednoduchých otázek Janu Vránovi, řediteli společnosti PMP Prostějov, specializující se na plastová okna. Posoudit, že právě tento výrobek, dozajista v kombinaci s nabízenou cenou, je tím nejlepším řešením po stránce kvality, tak tento úkol leží pouze na vás, čtenářích.

1) Jak je váš názor na tvrzení, že po deseti až patnácti letech docházet u některých plastových oken ke křehnutí materiálu a k nepříjemným barevným změnám?
Každý z materiálů, který je vystaven vlivu UV záření, musí být vyvíjen tak, aby tomuto vlivu maximálně odolával. Reakce používaných materiálů jsou dlouhodobě podrobovány zkouškám a všichni z významných výrobců plastových profilů mají svojí kvalitou zaručenu odolnost vůči vlivu UV záření. V 90. letech minulého století, byla tato problematika více aktuální, protože se na náš trh dostala řada dodavatelů profilů, kteří se problematikou téměř nezabývali a profily vykazovali změny barevnosti. V současné době většina výrobců kvalitních profilů garantují stálobarevnost profilu minimálně 10 let a to jak bílých tak barevných, které jsou tvořeny folií. Pokud tedy zvolíte kvalitní značku profilu, nemusíte se obávat takovýchto nepříjemností. Na tomto místě bych si dovolil upozornit ,že se mnohdy stává, že pro mytí okna je použito různých chemikálií, které mají za následek i případnou změnu barvy. Proto je třeba, aby pro čištění rámů oken, byly použity prostředky běžné pro úklid v domácnosti, které se ředí vodou. V žádném případě nesmíte okna čistit hrubými čistícími prostředky s obsahem abrazivních přísad (písků) a taktéž organickými rozpouštědly, ředidly a louhem nebo kyselinami všech druhů. Doporučuje se omýt ulpělý prach nejméně jednou za 6 měsíců, jinak rámy mohou lehce měnit barvu působením nečistot. Tyto barevné změny jsou již nevratné a nelze na ně uplatňovat záruku na stálobarevnost profilu.

2) Jaká je opravitelnost plastového okna. Co dělat, když se například při maniplaci vytrhne šroub nebo praskne profil?
 Je otázkou jakou míru vady máme na mysli. Pokud se jedná přímo o prasklý rám či křídlo, tak v takovém případě je nutná jeho výměna, neboť je předpoklad, že okno nesplňuje požadované parametry. Je pak rozdíl mezi výměnou křídla, která je otázkou pouze osazení nového, a rámu, který si již vyžaduje zásah do zdiva a zákazníka čeká to samé, co podstoupil při první výměně oken, tedy kompletní demontáž. Pokud by se však jednalo o vady typu estetického jako například rýhy v profilu, lze tyto do jisté míry odstranit k tomu určenými přípravky, které fungují jako leštidla.

3) Je pravda, že uvnitř profilů plastových oken jsou různé komůrky, do kterých je možné vložit například brzdu křídla či madýlka, čtvrtou polohu kliky, nejrůznější mikroventilace, klimabox a spoustu dalších „vychytávek“?
Je pravdou, že každý profil má specifické parametry svého průřezu. Nejznámější informací, kterou nám tento pohled může dát je, kolik má komor. Z toho pak vycházíme při stanovení počtu komor jednotlivých profilů. Počet komor odpovídá množství dutin v příčném směru profilem. Celý průřez profilu je konstruován tak, aby maximální měrou naplňoval požadavky tepelně technické, ale současně umožňoval funkčnost celého systému včetně různých doplňků. Drážky v profilu umožňují osazení kování jehož součástí jsou i přídavné prvky mezi něž patří tzv. mikroventilace resp. vícepolohová ventilace. Zmiňovaná čtvrtá poloha kliky je technickým doplněním mikroventilace v rámci nastavení kliky, která je v poloze 45° mezi polohou otevřeno a sklopením. Jakékoliv další doplňky jsou dále odvislé od profilového systému a systému používaného kování výrobcem, které dané systémy umožňují.

4) Jste také toho názoru, že nevýhodou plastových oken je, že nikdy zcela nenahradí vzhled dřeva, i když už se v plastu vyrábějí jeho imitace?
Otázka adekvátní náhrady dřevěných oken plastovými se traduje od doby počátku výroby plastových oken. Imitace dřeva umožňuje širší využití plastových oken a tím větší konkurenci oknům dřevěným. Z větší vzdálenosti nelze s jistotou poznat, zda-li se jedná o okna plastová a nebo dřevěná a to bylo při vývoji imitací záměrem výrobců, což se nepochybně zdařilo. Problematické je při bližším ohledání plastových oken řešení svarů. Ty jsou slabým místem celého systému, ale i ty se řeší a to pomocí speciálního fixu, odpovídající dané imitaci. A mám-li jednou větou odpovědět na původní otázku, tak si myslím, že mnoho kvalitních plastových profilů dokáže být více dřevěnými, než-li dřevěné profily samotné.

5) Čím je dané tvrzení, že proti dřevěným oknům mají ta plastová mnohem lepší schopnosti izolace, a to jak protihlukové, tak i tepelné?
 Srovnávat dřevěná a plastová okna z hlediska technických parametrů obecně není šťastná varianta. Mnohem více vypovídající je srovnání přesně stanovených typů profilů. A důvod? Jak již bylo uvedeno výše, každý profil na jistý průřez, tento vykazuje jisté a pro daný profil specifické tepelně technické podmínky a proto je možno se potkat s profily, které mají parametry vzájemně i v řádech desítek procent rozdílnými. A to i v případě, že se jedná o profily stejného výrobce. Stejně tak i různé typy dřeva mají nepatrně odlišné parametry. Takže co se týká srovnávání tepelně technických parametrů daných typů oken, doporučil bych zákazníkům nechat si předložit certifikát, který uvádí celkový součinitel tepla daného profilu resp. celého výrobku, jehož rozměr je stanoven normou a dá se na základě těchto údajů konkrétně srovnávat. Stejné podmínky platí i pro izolaci proti hluku. Neposuzujte tedy dílčí údaje, ale výrobek jako komplet. Každý výrobce má ze zákona povinnost mít svůj výrobek certifikován a z daného certifikátu je možné zjistit, jak kvalitně se dané firmě podařilo skloubit zvolený profil a kvalitu výroby v kvalitní výrobek.

6) Říká se, že až na výjimky jsou okna z umělé hmoty vybavena tepelně-izolačním dvojsklem, a tak může zákazník ušetřit za náklady na vytápění bytu či domu. Je to pravda?
Nejenom plastová okna jsou vybavena izolačním dvojsklem. V současné době, jsou resp. musí být všechna okna dodávána do obytných budov tvořena izolačním dvojsklem. Zůstává otázkou jaké tepelně technické parametry dané sklo má. V současné době se nejčastěji používají izolační dvojskla, kde vzduchová mezera je plněna argonem tj. plynem snižujícím prostup tepla. Laicky řečeno jedná se o údaje, kdy se Vás zástupce firmy zeptá, „ chcete skla 1,4 nebo 1,1“. Nevěřícně se zamyslíte a řeknete, že určita ta kvalitnější, vždyť měníme okna nebo dáváme do nového domu a ty mám musí vydržet až do …S problematikou izolačních skel je však spojeno daleko výraznější úskalí. Tím je otázka použití distančního rámečku, který tvoří obvod mezi skly. V případě použití méně kvalitního typu je možné předpokládat, že bude docházet ve zvýšené míře k rosení skel v místech od spodní hrany okna. Proto je potřeba při výběru typu izolačního skla dbát zvýšené pozornosti i tomuto detailu. Jednou ze zkoušek, které se provádějí na oknech je i tzv. hodnota povrchové teploty, která musí dosahovat za podmínek normou stanovených jistých parametrů. Takže pokud si budete vybírat typ skla, ptejte se i na distanční rámečky. Jejich správná volba vám ušetří nejedno mrazivé zimní ráno nad úvahami, kde se stala chyba.

7) Souhlasíte s tím, že se někdy může dokonalé utěsnění plastového okna při nedostatečném větrání způsobit plíseň, a uvnitř místnosti pak vzniká zdraví škodlivé prostředí.
Souhlasím. Ne někdy, ale pokud dojde k dokonalému utěsnění tak téměř vždy. Pokud v domě či bytě zvýšíte vlhkost, dochází k prostupu vodních par přes stěny do venkovního prostoru a v okamžiku prostupu dochází k následné kondenzaci a tedy výskytu vody v kontrukci. Ta má pak za následek výskyt plýsní. K tomuto dochází především v místech, kde je nejvyšší teplota vzduchu a nejnižší hodnoty tepleného odporu konstrukce. Prvním místem jsou rohy na obvodových stěnách v místnostech. V souvislosti s předcházející otázkou, bych si dovolil uvést následující.

8) Co si myslíte o tom, že nevýhoda číslo jedna, která mnohé majitele domů a bytů přeorientovala na okna plastová, je, že dřevěná okna se musí natírat a nátěr často praská?
Celková problematika údržby je jednou z priorit plastových oken a je pravdou, že mnoho zákazníků si volí plastová okna právě proto, že nejsou tak náročná na údržbu a to nemluvíme pouze o nátěrech, ale i o samotném mytí oken. S daným tvrzením tedy nelze, než souhlasit!

9) Jak byste komentoval výrok: životnost dřevěného okna a vyrobeného ze smrku je sto let a u dubového dřeva není důvod, aby nevydrželo tři sta let?
Otázka životnosti je diskutabilní. Okno ze smrku může vydržet sto let, ale záleží na majiteli a formě údržby viz. předcházející otázka, pokud se neudržuje tak může vydržet třeba jenom pět let. Stejně tak plastová okna. Plast z obecného pohledu má životnost ještě delší než dřevo, ale opět je to o údržbě. Každý výrobek chce takříkajíc své a nemyslím si, že otázka celkové životnosti by byla pro oba typy výrobků tak rozdílná resp. významná, aby byla výrazným těžítkem na vahách při volbě, zda-li se přiklonit na tu či onu stranu.

10) Zastánci dřevených oken tvrdí, že životnosti dřeva plast zřejmě nikdy nedosáhne. Jak moc se mýlí?
Ve Vaší otázce se mi líbí slovíčko „zřejmě“ a o tom to asi bude. Předpoklad je věc jedna, realita druhá. Myslím si, že nelze v současné době dokázat, jakou životnost má ten či onen výrobek a debata na toto téma sklouzává do roviny spíše akademické. Co lze však s jistotou tvrdit je, že každý z výrobků má své plusy a mínusy a svého zákazníka si vždy najde.

Ing. Jan Vrána
ředitel společnosti PMP Prostějov

Zdroj: PMP Prostějov

Napsat komentář