Objevte výhody práce z domova

Homeworking neboli práce z domova patří k aktuálním trendům současnosti. Firmám přináší úsporu nákladů, zaměstnancům zase možnost sladit profesní život s péčí o rodinu. Do Česka přišel tento systém práce z prostředí nadnárodních korporací, jeho výhody však začínají oceňovat i menší firmy a živnostníci. Zájem o něj zvýšil také současný nárůst porodnosti.

Z pohledu historie jde v podstatě o „návrat ke kořenům“. Původně se totiž pracovalo doma, zvyk docházet za prací jinam s sebou přinesla až průmyslová revoluce. Systém práce z domu má velmi široké uplatnění: nejen pro řadu kreativních, ale i kancelářských profesí. Na dálku mohou pracovat všichni, kdo nemusí sedět přímo u stolu ve firmě, grafici, programátoři, novináři, programátoři, překladatelé, designéři, architekti, možnosti vzniklé v důsledku zejména pokročilých komunikačních technologií využívají i manažeři a obchodní zástupci. Pro práci na dálku se používají termíny jako homeworking, teleworking a hot-desking.

Různé formy, různé varianty
Někdo pracuje úplně samostatně, v podstatě „off-line“, a výsledky své práce do firmy pouze doručuje (na disketě, CD, mailem atd), jiný zase potřebuje s firmou trvalé a dostatečně dimenzované spojení. Ovšem mezitím je spousta různých variant práce z domova. Pokud bychom chtěli odlišit fiormy podle názvu, pak zatímco homeworking by měl být vázán na působení doma, teleworking spíše hovoří o způsobu realizace pracovní činnosti (na dálku, prostřednictvím telekomunikačních technologií) bez ohledu na to, z jakého místa (teleworker může výt také ten, kdo místo do vzdáleného sídla firmy dojíždí pouze do bližšího „telecentra“ fungujícího jako předsunutá kancelář). V budoucnosti by podobná telecentra mohla fungovat jako veřejná zařízení na principu současných telehousů, telehotelů, hostingových center a zaměstnanci jiných firem je budou využívat jako krátkodobou kancelář s běžným servisem, pracovním stolem, možností připojit vlastní notebook, PDA či jiné přenosné zařízení, nebo místním „veřejným počítačem“ k okamžitému použití a dalšími technickými zařízeními a vymoženostmi. Podobná zařízení jako dočasný „azyl“ pro své vlastní zaměstnance nebo pro pracovníky partnerských firem, kteří se často se pohybují mimo firemní budovu a sídlo (doma, u zákazníků, na cestách) si už budují i některé velké společnosti u nás: této formě se říká hot-desking. Podstatou je přizpůsobit velikost a vybavení pracovního zázemí nikoliv počtu všech pracovníků, ale množství lidí, kteří se ve firmě sejdou ve stejném čase. Hot-desk – samotné pracoviště – nemá stálého „majitele“, používat ho může kdokoli.

Výhodný pro firmu i zaměstnance
Homeworking představuje obrovskou šanci pro všechny, kdo získají pracovní místo ve větším městě, od něho bydlí příliš daleko, takže dojíždět by pro ně bylo příliš časově i finančně náročné. Ocení ho bezesporu i rodiče s malými dětmi nebo lidé nuceni se dlouhodobě starat o nemocného člena domácnosti. Naprosto životně důležitý může být pro osoby s fyzickým handicapem, pro něž je práce na dálku další (a někdy i jedinou) možností uplatnění. Výhodná je především možnost pracovat v podstatě kdekoliv, notebook si lze vzít například i na zahrádku nebo do restaurace, do knihovny či do vlaku. Příznivá je také pro lepší využití času, pokud člověk čeká na nějakou zprávu či podklady. V mezičase je možné například uvařit, najíst se, vyprat či pověsit prádlo… A naopak, k práci lze využít chvíle, kdy například dítě spí nebo si hraje s babičkou venku… Velmi ceněná je rovněž flexibilní pracovní doba, kterou je možné přizpůsobit domácím povinnostem nebo osobním preferencím (například někomu to lépe myslí v noci), a vlastní pracovní tempo. Příjemná je také nezávislost na dopravě, pár minut zaspání nebo dopravní zácpa přestává být tragédií. To všechno spolu s možností rozhodovat o využití svého času se většinou odrazí i ve zvýšení efektivity práce, která probíhá ve větším klidu a pohodě. Firmám tato forma práce přináší hlavně úsporu nákladů: na množství a vybavení kancelářských prostor, jejich vytápění o osvětlení. Vytváří podmínky k flexibilnějšímu rozdělení pracovních úvazků a umožňuje zaměstnávat i pracovníky ze vzdálenějších regionů, firma může lépe a více využívat služeb pracovníků se specifickou kvalifikací. Navíc bude jednat i velmi ekologicky, v souladu s udržitelným rozvojem. Práce z domu navíc začíná být zajímavým zaměstnaneckým benefitem, motivací k lepším výkonům.

Práce z domu není pro každého
Homeworking se nehodí pro ty, kdo potřebují pevný denní režim,
preferují pevné řízení, nedovedou se samostatně rozhodovat nebo  nechtějí mít velkou odpovědnost nebo potřebují sociální kontakt. Kolegy zkrátka doma mít nebudete, takže vás sice nikdo nebude rušit telefonováním nebo povídáním, ale také není na koho se obrátit se žádostí o radu či pomoc například s neposlušnou tiskárnou nebo s trucujícím počítačem. Je tu sice telefon, skype a icq, někomu to však nemusí stačit. Být schopen práce z domova však také disciplinu nejen s ohledem na schopnost k práci se přinutit, soustředit se na ni a nenechat se rušit televizním programem, sousedkou nebo neodkladnými domácími povinnostmi, ale také po určité době s ní skončit (jako po pracovní době) a psychicky se od ní oprostit. Práce z domova s sebou přináší i riziko, že pro rodinu se stanete tím, kdo má na všechno čas a může za ně vyřídit jejich povinnosti. Pro zaměstnavatele pak homeworking představuje úskalí  nedostatečného dohledu a kontroly, což je často od zavedení systému odrazuje.

Česká republika na začátku
Zatímco v celé proti Evropské unii pracuje formou homeworkingu devět milionů lidí, v české kotlině s tímto systémem práce teprve začínáme. Nejdůležitější příčinou je zdejší stále relativně nízká počítačová gramotnost. Pro práci z domova a komunikaci s kolegy a nadřízenými je totiž nutná odpovídající znalost počítačových a komunikačních technologií. Homeworking je zároveň také náročnější na zvládání tzv. měkkých dovedností, k nimž patří zejména sebeřízení, schopnost zorganizovat si čas, ovládání komunikačních nástrojů. Mnohé z toho se však dá naučit formou tréninku nebo praxí.

Základem je umět s počítačem
Ne každý majitel počítače s ním také umí dobře zacházet. Většina ho totiž používá pouze pro svoji potřebu, tedy například ke psaní emailů, komunikaci přes skype nebo icq, vytvoření tabulky nebo prohlížení fotografií z dovolené, sledování filmů, případně ke hraní různých her. Nejvyšší úroveň počítačové gramotnosti má podle výzkumu Středočeský kraj (42 % oslovených), na opačném pólu škály se nachází kraj Ústecký s 25 %. Podle omnibusového šetření realizovaného firmou IBRS by absolvování nějakého počítačového kurzu uvítalo celých 44 % ekonomicky aktivních lidí. Procento přitom stoupá s dosaženým vzděláním, takže největší zájem projevují vysokoškoláci ve věkové skupině 30–39 let. Žen se zájmem o kurzy práce s počítačem je zhruba o 5 % více než mužů. Fakt, že péče o zaměstnance a rozšiřování jejich kvalifikace je tou nejlepší investicí, si začíná uvědomovat i většina firem. Studovat lze také z domova formou e-learningových kurzů.

Text: Jana Jeníková,
Foto: Eurolux, Gopas

 

Napsat komentář