Nová koupelna v panelovém bytě – 3. Část

V tomto díle vám poradíme jak na statiku a hydroizolaci. Tyto důležité kroky je důležité nepodceňovat. Když už se pouštíte do náročné rekonstrukce vaší koupelny, dbejte pořádně detailů, které by své „mouchy“ mohly odhalit za pár měsíců či let. Ušetříte si tak nejen nervy, čas ale hlavně peníze.

V minulém díle jsme vám radili, jak s přípravami na rekonstrukci panelové koupelny. Jaké nářadí budete potřebovat a také něco málo zednických pracích, kterým nevyhnete. Dnes se zaměříme na detaily.

Pozor na statiku a hydroizolaci
Je-li to možné, provádějte vyzdívání stěn tak, aby vznikly drážky pro instalace. Pokud to není možné, musíte drážky vysekat. Drážky v porobetonových tvárnicích určené pro elektroinstalaci nebo potrubní instalační rozvody provádějte drážkovačkou nebo postupně vyřezávejte pomocí brusného kotouče. Toto nářadí si můžete půjčit v půjčovně nářadí. Do drážek uložte rozvody elektrického vedení, vody, kanalizace a topení. Nejste-li odborníci, vždy raději vyhledejte sami odbornou pomoc.

Penetrace a potrubí
 Odpadní potrubí veďte ve spádu 3 %. Musíte přitom dodržet všechny bezpečnostní předpisy. Drážky zeslabují statiku, proto je musíte provádět do dostatečně silné stěny. Potrubí a elektrické kabely vyveďte ven ze zdi do takové úrovně, aby se na ně mohly po položení obkladu snadno připojit zařizovací předměty a elektroinstalační krabičky. Na vyzděné a očištěné stěny proveďte penetrační podklad podle návodu výrobce penetrační hmoty.

Obklady a nátěry
Na takto naimpregnovaný podklad položte izolační bitumenové či jiné vhodné pásy. Pásy slouží jako hydroizolace, a proto musíte veškeré spoje jednotlivých pásů provést dobře. Hydroizolaci pokládejte pouze na ty stěny, které budou vystavěny působení vody. Hotové stěny opatřete vrchní vrstvou. Tu můžete udělat jako omítku, obklad nebo nátěr. Porobetonové tvárnice jsou vyrobeny poměrně přesně a na jejich omítání spotřebujete mnohem menší množství malty ve srovnání s pálenými cihlami. Obklady můžete pokládat okamžitě na vyzděné stěny. Na stěnách také můžete kombinovat obklady s nátěry.

Rozvody a instalace
V každé koupelně jsou zabudovány instalační rozvody, i když je není vidět. Rozdělují se na dvě základní skupiny — instalace prováděné instalatérem a instalace prováděné elektrikářem. Tyto odborné práce byste měli dělat spolu se zkušeným řemeslníkem. Pro provádění některých instalačních prací musíte mít určité znalosti bezpečnostních předpisů. Některé práce, jako například pájení měděného potrubí a svařování plastového potrubí, může provádět jen pracovník s platným svářečským průkazem. Rozvody elektrického vedení, instalace zásuvek a další práce může rovněž vykonávat jen osoba se znalostí vyhlášky č. 50 z roku 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Vodoinstalace v koupelně
Zahrnuje rozvody trubek, upevnění a zapojení ohřívače vody, vodovodních baterií, izolaci potrubí atd. Potrubím se rozvádí voda nejen ke všem zařizovacím předmětům, ale také k uzavíracím ventilům, na něž se připojuje přívod vody do pračky. Rozvody trubek můžete vést pod omítkou ve zdi, v drážkách, v podlaze nebo v instalačních šachtách. Dříve používané potrubí z ocelových trub s povrchovou ochranou pozinkováním bylo nahrazeno novými materiály. Jsou jimi trubky plastové nebo měděné.

Spojování měděných a plastových trubek
Potrubí studené a teplé vody můžete instalovat z jednoho nebo druhého materiálu, případně i v kombinaci. Běžné je pro rozvody studené vody použití plastových trubek a pro rozvody teplé vody měděných trubek. Možné je i jiné použití materiálu. Nejčastěji používané materiály potrubí pro vodovodní instalace a kanalizaci jsou PVC neboli polyvinylchlorid, PP neboli polypropylén typu 2 nebo 3, PB – polybutylén a PE, což je zkratka pro polyetylén. Spojování plastového i měděného potrubí se v poslední době provádí stále častěji lisováním. Je to velmi rychlý a spolehlivý způsob. Nářadím jsou lisovací kleště, které ale nemusíte kupovat. Můžete si je vypůjčit v půjčovně nářadí nebo v prodejně, která za úplatu nářadí půjčuje. Práci s lisovacími kleštěmi si nejdříve vyzkoušejte na zbytcích materiálu, který chcete spojovat.

Izolované trubky
Výrobci uvádějí, že životnost plastového potrubí při správném používání je více než 50 let, u mědi ješte více. Aby vám potrubí tak dlouho sloužilo, musíte dodržet maximální tlak a teplotu vody v potrubí. U každého druhu materiálu najdete od výrobce hodnoty tlaku a teploty, pro které je potrubí určeno. V převážné většině vodovodních sítí se pohybuje tlak vody od 3 do 6 baru, dříve atmosfér. Teplotu vody můžete regulovat sami na ohřívači vody. Veškeré potrubí dopravující vodu izolujte. Zabráníte tím ochlazování teplé vody, rosení potrubí studené vody a jeho mechanickému poškození. Pro izolaci potrubí se vyrábí několik druhů kvalitních izolačních materiálů.

Foto: archiv autora

 

Napsat komentář