Nezanedbávejte pitný režim

 Zejména horku letních měsíců nabývá na důležitosti přísun tekutin do organismu. Na pitný režim je nutné myslet i při práci, protože dehydratace může už ve své mírné podobě mít za následek bolesti hlavy, únavu, špatné soustředění a nižší výkonnost. Je proto dobře, že řada firem poskytuje svým zaměstnancům možnosti doplňování tekutin. 

Voda hraje v těle klíčovou roli při trávení potravy, vylučování látek, tepelné regulaci a hydrataci organizmu a při řadě dalších funkcí. Udržování správné koncentrace vody a minerálních látek, které jsou v ní rozpuštěny, je proto jedním ze základních předpokladů přirozeného průběhu tělesných reakcí, a tím také zajištění optimálního zdravotního stavu. Nedostatek tekutin v těle má za následek zvyšování koncentrace látek rozpuštěných v tekutinách, a to včetně odpadních, a narušení stability prostředí. Potřebu pít či nepít pociťujeme jako žízeň nebo sucho v ústech, ovšem to už svědčí o nedostatku tekutin v organizmu. Pocit žízně by proto neměl být první, ale až poslední výzvou k jejich doplnění. Na metabolismus vody v těle mají velký vliv také minerální látky, hlavně draslík, sodík a chlór, které se z velké části podílejí na udržování acidobazické rovnováhy v tělních tekutinách, vnikání živin do buněk, ovlivňují osmotický tlak a podobně.

Kolik vody tělo spotřebuje
Správnou koncentraci vody a minerálních látek v těle je nutné udržovat příjmem tekutin: buď prostřednictvím příjmu pitné vody, nebo vodou obsaženou v potravinách a tou, která vzniká reakcemi v organizmu. Tělo si totiž dokáže vodu do jisté míry z potravy samo vytvářet. Množství tekutin, které tělo potřebuje, se liší v závislosti na věku, zdravotním stavu, sportovní aktivitě a dalších faktorech. Voda přijatá v podobě potravy nebo nápojů se částečně vstřebává už v žaludku, nejvíce však v tenkém a tlustém střevě, odkud putuje do krevních tekutin, ledvin a mezibuněčných prostor. Vodu tělo různými způsoby vylučuje, denně je to přibližně kolem tří kilogramů. V horkém a vlhkém prostředí však může být výdej vody i mnohonásobně vyšší (například 1,5 kg za hodinu).

Důsledky dehydratace a hyperhydratace
Některé se mohou po doplnění potřebného množství tekutin upravit, jiné se stanou dlouhodobými – například únava, snížení výkonnosti, tvorba ledvinových kaménků. Při pouhé pětiprocentní dehydrataci organismu se objevují křeče a nevolnost, při ztrátě více než 10 % tekutin přicházejí úpal, halucinace, vysoká tělesná teplota a podobně. Pokud nedostatek tekutin trvá delší dobu, tělo si začne odebírat vodu z tkání a orgánů, krev se zahušťuje, zpomalují a znesnadňují se trávicí pochody, v těle zůstávají metabolické zplodiny. Nastává intenzivnější štěpení tuků a bílkovin, člověk trpí nechutenstvím a odmítá přijímat suché potraviny. Ztráta 10 % vody způsobuje závažné poruchy, snížení jejího celkového obsahu v těle o 20 % vede ke smrti. Ovšem stejně nebezpečné může být pro tělo i nadměrné množství tekutin – hyperhydratace, která snižuje koncentraci rozpuštěných látek. Následky se mohou kromě viditelných otoků projevit například také poruchami krevního oběhu, mozkové čiinosti a vidění, křečemi a potížemi s ledvinami.

Kolik a čeho pít
Dospělým se doporučuje denně vypít 2,5-3 litry tekutin rovnoměrně rozdělených do menších dávek během celého dne. Příjem celého doporučeného množství v krátkém rozmezí ztíží práci orgánům, které musí vodu zpracovat, a dojde k zaplnění žaludku. Nápoje by měly mít také optimální teplotu (cca 20-25 °C), při pití příliš chladných (i v létě) nebo naopak horkých (i v zimě) tekutin se totiž tělo musí vyrovnávat s výrazným tepelným rozdílem. Základem pitného režimu by měla být neperlivá stolní voda, pít lze také vodu z vodovodu nebo vlastní studny s potvrzenou zdravotní nezávadností. Denní příjem tekutin mohou doplnit také neslazené ovocné čaje. Stoprocentní ovocné džusy, které obsahují velké množství cukru a ovocných kyselin, je nutné ředit stolní vodou v poměru alespoň 1:1. Do celkového denního příjmu tekutin se započítávají i tekutiny z polévky, omáčky, voda obsažená v ovoci i zelenině a řadě dalších potravin, v nichž není na první pohled patrná. Mezi nápoje nepatří mléko, které je považováno z nutričního hlediska spíše za potravinu. Pozor na konzumaci sladkých nápojů a přílišné pití minerálek, pokud aktivně nesportujete nebo se nepohybujete dlouhou dobu v horkém prostředí. Je také důležité střídat jednotlivé druhy minerálek: každý má specifické složení a dlouhodobým pitím stále stejného typu by mohlo dojít k nerovnováze mezi jednotlivými minerálními látkami v těle. Pro pitný režim není vhodné ani velké množství silně koncentrovaného černého čaje nebo černé kávy, která působí močopudně a organismus odvodňuje. Bylinkové čaje s vysloveně léčebnými účinky se do pravidelného pitného režimu také nehodí, při onemocnění by už na ně mohlo tělo být rezistentní. Nevhodné jsou také alkoholické nápoje.

Energetické nápoje
Myšlenka povzbuzujících nápojů přišla z Japonska, kde koncem 2. světové války podávali pilotům taurin, který měl zlepšit jejich zrakové schopnosti. Tady se také inspiroval vynálezce jednoho z energetických nápojů, jichž se na světovém trhu ročně prodá přibližně 50 milionů hektolitrů. Nejsou však známy žádné výsledky seriózních vědeckých výzkumů, které by prokazovaly jejich vliv na zvýšení tělesné výkonnosti a soustředěnosti ani u zdravých, ani u nemocných jedinců. Taurin v těchto nápojích může mít i nežádoucí vedlejší účinky, při velké konzumaci energetických nápojů dokonce nelze vyloučit vznik určité formy závislosti.

Text: al,
Foto: Fontana, Toma voda, istock, Tesco

 

Napsat komentář